2022. január 19., szerda


ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL


Pirtó címere
Hivatal megnevezése Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége
Postai címe: 6414, Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.
Levelezési címe: 6414, Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.
Elektronikus címe onkormanyzat@pirto.hu
Telefonszáma 77/540-010
Telefaxszáma 77/540-010
Honlap pirto.hu
Ügyfélszolgálat 77/540-010


Felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, címe:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
6000, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: 76/513-800
Fax: 76/513-703


Szervezeti felépítés

Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző
Dr. Rékasi Cecília aljegyző
Rozsiné Kispál Mónika kirendeltség-vezető
Marosi Diána ügyintéző
Szemlics Alexandra ügyintéző
Vincze István ügyintézőA hivatal feladatait és hatáskörét meghatározó főbb jogszabály és normahelyek

Feladat- és hatáskör megnevezése Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége
Anyakönyvi igazgatás 1982. évi 17. tvr. 3. § (1)- (2) bek.
Szociális igazgatás 1993. évi III.tv. szociális igazgatásról
Gyámügyi igazgatás 1997.XXXI. tv. gyermekek védelméről
Népességnyilvántartási ügyintézés 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
Pénzügy, gazdálkodás 1992. XXXVIII. tv. az Államháztartásról
Helyi adók 2003. évi 92. tv. Adózás rendjéről
1990. évi C. tv. helyi adókról,
1991.évi 82. tv. gépjárműadóról,
4/1997 (I.22.) Korm. r. üzletek működéséről
4/1997 ((I.22.)Korm.r. üzletek működés.
Műszaki ügyintéző 1997. LXXVIII. tv. épített környzetről
Ügyviteli feladatok 1995. évi LXVI. tv. 335/2005.(XII.29.) Korm. r.Elérhetőségek

Ügyintéző Elérhetősége
Nagy Ferenc
Beosztás: polgármester
77/540-010
onkormanyzat@pirto.hu
Rozsiné Kispál Mónika
Beosztás: kirendeltség-vezető
77/540-010
onkormanyzat@pirto.hu
Munkaköri feladat:
képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyv készítés, hagyatéki ügyek, ipar-kereskedelmi ügyek, településfejlesztés-pályázatok készítése, nyertes pályázatok lebonyolítása, kirendeltség vezetése

Marosi Diána
Beosztás: anyakönyvezető és adóügyi előadó
77/540-010
ado@pirto.hu
Munkaköri feladat:
helyi adóügyek intézése, bevallások kezelése, adóelőírások, végrehajtási feladatok, adótartozások figyelemmel kísérése, fizetési felszólítások, hagyatéki ügyek intézése, anyakönyvi ügyintézés, házipénztárkezelése

Szemlics Alexandra
Beosztás: gazdálkodási előadó
77/540-010
gazdalkodas@pirto.hu
Munkaköri feladat:
gazdálkodással kapcsolatos összes feladat, Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatás, banki átutalások, eszköznyilvántartás, ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartáse

Vincze István
Beosztás: munkaügyi és szociális ügyintéző
77/540-010
titkarsag@pirto.hu
Munkaköri feladat:
szociális ügyek, közfoglalkoztatási programok intézése, személyzeti és munkaügyek, ügykezelés, iktatás, iratrendezés, irattározás

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra
CSÜTÖRTÖKÖN NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS!
Péntek: 8.00-12.00

Adatvédelmi szabályzat
Oldaltérkép

Copyright © 2013 Pirtó Község Önkormányzata