2016. december 8., csütörtök


HÍREK


Új Magyarország pályázat KEOP-1.3.0/09-11-2013-0068. pályázat
Pirtó község
ivóvízminőség-javítási program

2016-12-05 | Védőkörzet elrendelése

    2016-12-02 | Megfigyelési körzet kiterjesztése2016-11-27 | Megfigyelési körzet elrendelése

2016-11-23 | SAJTÓKÖZLEMÉNY Madárinfluenza okán bevezetett exportkorlátozások

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATALSAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Magas patogenitású madárinfluenza okán bevezetett további exportkorlátozások

 

A Földművelésügyi Minisztérium értesítése alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy a madárinfluenza betegség kitörések kapcsán további harmadik országok vezettek be korlátozásokat magyar élő baromfi és baromfi termékek exportjára.

 

Az Állategészségügyi Világszervezetnek (OIE) tett bejelentést követően mindezidáig a következő országok esetében ismert fennálló korlátozás:

Japán

Izrael

Hong Kong

Dél-Afrikai Köztársaság

Szingapúr

Szerb Köztársaság

Kanada

Tajvan

Dél-Korea

Jordánia

Ukrajna

Francia Polinézia

Mexikó

Egyesült Arab Emirátusok

 

A fentieken túl Szerbia korlátozta az érintett területeken áthaladó egyéb élő állat (például vágósertés) szállítmányok kivitelét is Röszke - Horgos határátkelőhelyen keresztül, így az érintett magyar vállalkozásoknak Horvátország, Bajakovo - Batrovci határátkelőhely felé kell kerülniük.

 

A folyamatosan változó helyzetről a NÉBIH honlapján lehet és kell tájékozódni a szállítmányok indítása előtt:

http://portal.nebih.gov.hu/-/a-hazai-magas-patogenitasu-madarinfluenza-kitoressel-kapcsolatos-kereskedelmi-tudnivalok

 

Kérjük az érintetteket, hogy a nevezett országokba ne indítsanak a korlátozás alá tartozó szállítmányokat a harmadik országbeli korlátozások feloldásáig!

 

 

                                                                       (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                       Kiskunhalasi Járási Hivatala)


2016-11-02 | HIRDETMÉNY - Tulajdonosi közösség gyűlésének összehívása
2016-11-02 | A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

2016-10-07 | Településfejlesztési koncepció
2016-09-22 | Határvadász-toborzás

2016-09-08 | MÉHEGÉSZSÉGÜGYI ZÁRLAT 2016. szeptember 8-tól

2016-07-14 | Gyermekvédelmi szakmai nap a Kormányhivatal szervezésében


Gyermekvédelmi szakmai nap a Kormányhivatal szervezésében

A gyerekekről való gondoskodás mindannyiunk közös feladata, közös kötelezettségünk” – kezdte megnyitóját Kovács Ernő kormánymegbízott a gyermekbántalmazás mielőbbi felismerésével és jelzésének megtételével foglalkozó, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya által 2016. július 7-én megrendezett szakmai napon.

 

Az apropót pedig a közvéleményt mélyen megrázó, a közelmúlt azon tragikus eseményei adták, ahol gyerekek életét követelte a szülői bántalmazás. 

 

A konferencián valamennyi, a gyermekek védelmében és veszélyeztetettségük megszüntetésében érintett területi és helyi igazságszolgáltatási, közigazgatási, köznevelési, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, valamint jogvédő szervezet részt vett, a cél pedig nem a felelősök keresése volt, hanem a gyermekvédelmi rendszer megfelelő működtetésének megvalósítása, a rendszerben meglévő intézkedési lehetőségek feltárása és nem utolsó sorban a gyermekvédelmi szakemberek szakmai és érzelmi megerősítése. Ehhez nyújtott szakmai segítséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi, illetve a Szociális Szolgáltatások Főosztályának két  munkatársa – Lipcsei Judit és dr. Feffer Zsuzsanna –, akik a gyermekbántalmazás korai felismerésére és jelzésének megtételére kidolgozott módszertani anyagokra, protokollokra, a jelzés kötelezettségére és ezen kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményére, felelősségére  hívták fel a figyelmet, illetve hangsúlyozták, minden gyermek helyzetét, veszélyeztetettségét egyedileg kell megítélni, nem lehet sémákat, rutin intézkedéseket alkalmazni.

 

A szakmai napon a délelőtti előadásokat, délután részben a család- és gyermekjóléti központok szakmai vezetői, esetmenedzserei, részben pedig a járási hivatalok gyámügyi ügyintézőinek részvételével szekcióülések követték, ahol lehetőség nyílt a szakmai kérdések mélyebb megvitatására, a gyermekvédelmi rendszer 2016. január 1. napjától bekövetkezett változásainak eddigi értékelésére.

 

Zárszóként pedig megfogalmazásra került: egy gyermek bántalmazására nincs mentség, nem lehet azt a szülő vagy más hozzátartozó pszichés állapotával, mentális zavarával vagy éppen a gyermek magatartásával, fegyelmezésének szükségességével magyarázni. 

                                                                                       

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2016-07-05 | Pirtó igazgatási területének szerkezeti terve

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alábbi dokumentumokat
a megjelenésétől számított 15 napon belül bárki
véleményezheti e-mailben az onkormanyzat@pirto.hu  címre küldött levélben.Határozat-tervezet

Pirtó igazgatási területének szerkezeti terve

Határozat-tervezet

2016-06-22 | HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG - Molnár László mandátuma
2016-06-09 | TÁJÉKOZTATÓ a szelektív hulladékgyűjtés rendjéről

2016-05-30 | HATÁROZAT - Vadászterületek határának meghatározása
2016-04-22 | ELŐTERJESZTÉS Pirtói Vackor Óvoda működtetés átadásával kapcsolatos szerződésről

Pirtó Község Polgármesterétől

* 6414, Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.

Tel.: 77/540-010; Fax: 77/540-010

e-mail: onkormanyzat@pirto.hu

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

Pirtói Vackor Óvoda működtetés átadásával kapcsolatos köznevelési és használati szerződésről

 

            Tisztelt Képviselő-testület !

 

A Vackor Óvoda szakmai tevékenységéről az óvodavezető 2015.szeptember 28-i ülésén számolt be. A képviselő-testület  a 31/2015.(IX.28.) sz. határozatában 

felhatalmazta a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat  Kiskunhalas Város Polgármesterével arról, hogy a pirtói óvoda csatlakozhasson egyik  kiskunhalasi óvodához.

 

A képviselő-testületi döntésnek megfelelően megkezdődtek az egyeztető tárgyalások.

Pirtón jelenleg az önkormányzati Vackor Óvoda látja el az óvodai köznevelési feladatokat. Az utóbbi években tendenciaszerűen csökkent a gyermeklétszám. Ez a létszámcsökkenés az önálló intézményfenntartás során egyre nagyobb fajlagos költségeket eredményez. Ebben a helyzetben célszerű felülvizsgálni a költségek csökkentésének a lehetőségét, annak a kívánatos célnak a szem előtt tartásával, hogy Pirtón a település jövője szempontjából létfontosságú az óvoda megtartása.

 

Mindkét szempont egyidejű érvényesítését jelentheti az a megoldás, amikor az óvodai intézményt integráljuk egy nagyobb szervezeti egységbe, ezáltal csökkentjük a fajlagos költségeket.

A pirtói Vackor Óvoda, mint önálló intézmény megszűnik, további működése a kiskunhalasi Százszorszép Óvodák szervezeti keretében viszont tovább folytatódik.

A Százszorszép Óvodának jelenleg egy telephelye van a Felsővárosi Óvoda. Az átadás időpontjától – 2016.07.01. – a telephelyei száma eggyel – a Pirtó, Rákóczi u. 2. sz. alatti Vackor Óvodával – bővül.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74.§. (2) bekezdése szerint: ”Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.”

Ennek értelmében az önkormányzat nem mentesülhet az óvodai feladat ellátási kötelezettségek valamint annak terheitől.

Az óvodai feladatok ellátására Kiskunhalas Város  Önkormányzatával köznevelési szerződést kell kötni, a feladatellátást biztosító ingó és ingatlan vagyon használatára, üzemeltetésére pedig használati szerződést.

A köznevelési szerződés tartalmi elemeit a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29/A.§-a tartalmazza.

A köznevelési szerződés alapján a Százszorszép Óvodák pirtói telephelyén lévő Vackor Óvodáját Kiskunhalas Város Önkormányzata tartja fenn. A pirtói lakosok részére az óvodai ellátás változatlan feltételekkel folyamatosan biztosított. Az óvodai ellátással kapcsolatos valamennyi állami normatívát Kiskunhalas Önkormányzata igényli le és az intézményfenntartással kapcsolatos valamennyi kiadás is Kiskunhalas Önkormányzatát terheli. A feladatellátás pénzügyi elszámolása a szerződésben meghatározottak szerint történik.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának a Vackor Óvoda fenntartásával kapcsolatosan többletköltsége nem keletkezik.

Az óvodai ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyon tulajdonjoga nem változik.

 A használati szerződésben szabályoztuk az ingatlan üzemeltetés, működtetés szabályait.

Az ingatlan üzemeltetést Kiskunhalas Önkormányzata végzi, azonban ez a szerződésben szabályozottak szerint a Pirtói Önkormányzattal szoros együttműködésben történik.

 

Mellékletek:

1.      Köznevelési Szerződés

2.      Használati Szerződés

 

Határozati javaslat:

 

1.      Pirtó Község Önkormányzata Kiskunhalas Város Önkormányzatával  a pirtói óvodai nevelési feladatok ellátására jelen előterjesztés 1. mellékelte szerint köznevelési szerződést köt.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a köznevelési szerződés aláírására.

 

2.      Pirtó Község Önkormányzata Kiskunhalas Város Önkormányzatával  a Pirtó, Rákóczi u. 2. sz. alatti óvodai ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyon használatára jelen előterjesztés 2. melléklete szerint használati szerződést köt.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a használati  szerződés aláírására.

 

 

Pirtó, 2016. április 22.

 

 

                                                                                                          Nagy Ferenc  

                                                                                                          polgármester

 

 

Határidő: azonnal

Határozat végrehajtásáért felelős:  Nagy Ferenc  polgármester

Határozatról értesülnek:

Fülöp Róbert  polgármester  Kiskunhalas Város Önkormányzata

Csernák Lajos osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

Molnár Nándor csoportvezető, Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport

Csendes Ildikó igazgató, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

Nyerges Pálné Attiláné óvodavezető, Százszorszép Óvodák

Karczáné Petrányi Ildikó Vackor Óvoda megbízott vezetője


1.       melléklet

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről:

Pirtó Község Önkormányzata

székhelye: 6414. Pirtó, Dózsa György utca 19.

képviseli: Nagy Ferenc polgármester

törzsszáma: 339335

adóigazgatási azonosító száma: 15339333-2-03

bankszámlaszáma: 11732064-15339333

statisztikai számjele: 15339333-8411-321-03

mint megbízó (a továbbiakban: Községi Önkormányzat),

 

másrészről:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

képviseli: Fülöp Róbert polgármester

törzsszáma: 724902

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03

bankszámlaszáma: 11732064-15338806

statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03

mint megbízott (a továbbiakban: Városi Önkormányzat),

 

között (a megbízó Községi Önkormányzat és a megbízott Városi Önkormányzat együtt a továbbiakban: Felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

1.      A köznevelési szerződés előzményei:

A Felek rögzítik, hogy Községi Önkormányzat 2015. szeptember 28-án kelt 1/2015.(IX.28.).sz. határozatával kifejezte azon szándékát, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) 6. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Törvény) 4.§. 1.a pontjában rögzített köznevelési alapfeladatát 2016. július 1. napjától Városi Önkormányzattal kötött köznevelési szerződés révén kíván gondoskodni.

2.      A Felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §. (2) bekezdése alapján a Községi Önkormányzat az óvodai nevelési feladatai ellátásáról a megbízott Városi Önkormányzattal kötött jelen köznevelési szerződés alapján gondoskodik.

3.      A Felek megállapodnak abban, hogy a Községi Önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú gyermekeket (felvehető maximális gyermek létszám: 25) a Városi Önkormányzat által fenntartott Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelyén (Cím: Pirtó Rákóczi u.2.) mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben részesülnek.

 

4.      A Városi Önkormányzat az általa fenntartott jelen szerződés 3. pontjában feltüntetett óvodában a következő szolgáltatásokat biztosítja, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján a kormányzati funkció besorolás szerint:

-          091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

-          091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

-          091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5.      Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett, a 229/2012.(VIII.28.) kormányrendelet 33.§. (1) bekezdés a) pontja szerinti óvodai nevelési szolgáltatások után a törvényes képviselők egyéb díjat nem fizetnek. A Városi Önkormányzat biztosítja a nyári időszakban a gyermekek napközbeni felügyeletét.

 

6.      Város Önkormányzat, a Százszorszép Óvodák Vackor Óvodai telephelyének működtetésre saját költségvetése elkészítésével egyidejűleg elkészíti a költségvetést, melynek összeállítása során figyelembe veszi Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete vagy a képviseletére felhatalmazott személy javaslatait és azt egyezteti Községi Önkormányzattal.

 

7.      A Községi Önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelyen a telephely óvoda kapcsán, valamennyi jogcímen igényelt és elszámolható állami normatíván felül felmerült költségeket (a továbbiakban: önkormányzati hozzájárulás) a 6. pontban rögzített költségvetési terv alapján negyedévente időarányosan a negyedévet követő hó 10. napjáig átutal Városi Önkormányzat 11732064-15338806 számú OTP banknál vezetett bankszámlájára. Városi Önkormányzat az adott gazdasági év zárszámadását követő hónap 20. napjáig elszámolást készít a ténylegesen befolyt bevételekről és teljesített kiadásokról, meghatározza, hogy keletkezett-e hiány vagy megtakarítás az önkormányzati hozzájárulásból. Felek a megállapított hiányt vagy megtakarítást az elszámolást követő hó utolsó napjáig kiegyenlítik.

 

8.      Városi Önkormányzat az óvodában dolgozó alkalmazottak (2 óvónő, 1,5 dajka) továbbfoglalkoztatását a köznevelési szerződés hatálybalépését követően határozatlan időre, változatlan feltételek mellett vállalja az általa fenntartott Százszorszép Óvodák intézményében.

 

9.      Városi Önkormányzat a Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelye költségvetési gazdálkodásával összefüggő feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetén (továbbiakban: KIGSZ) keresztül látja el.

 

10.  Felek együttműködnek az óvodai beiratkozással összefüggő feladatok elvégzésében. Ennek során Községi Önkormányzat minden év február 28. napjáig Városi Önkormányzat rendelkezésére bocsájtja a közigazgatási területén belül óvodakötelesek listáját és a közösen kialakított munkaterv szerint együttműködik a jelentkezés és beiratkozás lebonyolításában.

 

11.  Községi Önkormányzat jogosult az óvoda működtetésével kapcsolatos adatokhoz hozzájutni. A fenntartással kapcsolatos adatokat Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjén keresztül, a szakmai működéssel kapcsolatos adatokat a Százszorszép Óvodák intézményvezetőjén keresztül kérheti.

 

12.  Felek a Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelyének működtetésére szolgáló ingatlan és ingó vagyon használatára vonatkozóan használati szerződést kötnek.

 

13.  E köznevelési szerződést a felek 2016. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg. A felek a szerződést a nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtti közléssel mondhatják fel.

 

14.  E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

15.  E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező Kiskunhalasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői a jogi és pénzügyi ellenjegyzők a szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

Kiskunhalas, 2016. ……

 

 

                        Fülöp Róbert                                                  Nagy Ferenc  

                        polgármester                                                 polgármester

 

Jogilag ellenjegyzem:

 

                                                                       ………………………………….

                                                                       Komlósné dr. Fekete Anikó

                                                                                   jegyző

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:

 

                                                                       ……………………………………

                                                                                   Csernák Lajos

                                                                                   osztályvezető

 

Záradék:

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a köznevelési szerződést ………önkormányzati határozatával jóváhagyta.

 

Kiskunhalas, 2016.

 

Fülöp Róbert

polgármester

 

Záradék:

Pirtó Község Önkormányzata a köznevelési szerződést ……. önkormányzati határozatával jóváhagyta.

 

Pirtó, 2016.

Nagy Ferenc

polgármester


2.       melléklet

HASZNÁLAti szerződés

 

amely létrejött

Pirtó Község Önkormányzata

székhelye: 6414. Pirtó, Dózsa György utca 19.

képviseli: Nagy Ferenc polgármester

törzsszáma: 339335

adóigazgatási azonosító száma: 15339333-2-03

bankszámlaszáma: 11732064-15339333

statisztikai számjele: 15339333-8411-321-03

mint átadó (a továbbiakban: Átadó ),

 

továbbá

Kiskunhalas Város Önkormányzata

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

képviseli: Fülöp Róbert polgármester

törzsszáma: 724902

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03

bankszámlaszáma: 11732064-15338806

statisztikai számjele:15724904-8411-321-03

mint a gazdasági feladatokat ellátó és az átvevő fenntartója (a továbbiakban: Fenntartó),

 

továbbá

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

képviseli: Csendes Ildikó igazgató

törzsszáma: 340247

adóigazgatási azonosító száma: 15340247-2-03

bankszámlaszáma: 11732064-15340247

statisztikai számjele: 15340247-8411-322-03

mint gazdasági feladatokat ellátó (a továbbiakban: KIGSZ)

 

továbbá

Százszorszép Óvodák

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.

képviseli: Nyerges Pál Attiláné

törzsszáma: 541576

adóigazgatási azonosító száma: 15541572-01--1-03

bankszámlaszáma: 11732064-15541572

statisztikai számjele: 15541572-8510-322-03

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

 

 

 

ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (2) bekezdése alapján Átadó és Fenntartó 2016. április 28-án köznevelési szerződést kötöttek, melynek értelmében Pirtó Község Önkormányzata, a kötelező óvodai nevelési feladatairól Kiskunhalas Város Önkormányzatával kötött köznevelési szerződés révén gondoskodik.

A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a vagyonhasználati jog gyakorlásának szabályait az alábbiak szerint állapítják meg.

 

A szerződés tárgya

1.      Átadó használatba adja, Átvevő használatba veszi a jelen használati szerződés 1. számú mellékletében meghatározott ingatlanrészt, valamint az abban működő óvodai intézmény szakmai, valamint működési feladatellátását szolgáló, 2. számú melléklet szerinti ingóságokat a jogszabályban meghatározott működési feladatainak ellátása érdekében.

Felek Jogai és kötelezettségei

2.      Átvevő a használat tárgyát képező ingatlant és ingóságot kizárólag az intézmény feladatainak ellátására, intézményi rendezvények megtartására az Átvevő feladatainak ellátására, irodai és raktározási célokra, a jelen szerződésben szabályozott módon használhatja.

3.      A pedagógiai programban, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Átadó a használat tárgyát képező ingatlant – Átvevővel legalább 15 nappal korábban történt egyeztetést követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja, azt harmadik személy részére bérbe adhatja.

4.      A Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a használatba adott ingó vagyont kizárólag az Átadó hozzájárulásával használhatja az Átadó Önkormányzat közigazgatási határain kívül a feladata ellátására. Átvevő legalább 15 nappal korábban köteles az Átadónak bejelenteni, ha az ingó vagyontárgyakat az Átadó Önkormányzat közigazgatási területén kívül más intézményben kívánja használni.

5.      Átadó az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a szerződés időtartama alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

6.      Átvevő a használatába álló ingó és ingatlanvagyont nem terhelheti meg és nem idegenítheti el.

7.      Átvevő biztosítja, hogy Átadó az ingatlan működtetésével kapcsolatos hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, az Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.

8.      Átadó hozzájárul ahhoz, hogy Átvevő az ingatlan címét az intézmény, telephelyeként bejegyeztethesse, azt levelezésében feltüntesse.

9.      Átvevő köteles a használatában álló vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, az épület házirendjének, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használni.

10.  Átadó Átvevőtől követelheti a használatba adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését.

11.  A szerződés időtartama alatt az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatos, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Az Átadó kötelezettséget vállal, hogy az átadott ingatlan az átadás időpontjában hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel, vagy ha nem felel meg, akkor az Átvevőnek megtéríti az ebből fakadó kiadásait.

12.  Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.

13.  Átadó az ingatlanban lévő, az Átvevő használatába adott vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.

14.  A használatba adott vagyont az Átvevő működteti.

15.  Átvevő gondoskodik a használatba adott, az intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő üzemeltetéséről, karbantartásáról.

16.  Átvevő köteles gondoskodni a használatba adott vagyon állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. Átvevő a használatba adott vagyon pótlásáról a vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik.

17.  Átvevő köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni a használatba adott ingatlan vagyonvédelméről.

18.  Átvevő köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelően színvonalon, biztonsággal történő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek. Ennek keretében gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendeléséről, átadás-átvételéről, raktározásáról, pótlásáról.

19.  Átvevő gondoskodik a köznevelési feladat ellátásához szükséges technikai berendezések működtetéséről, a tulajdonában levő taneszközök javításáról, karbantartásáról, beszerzéséről.

20.  Átvevő jelen szerződés 15-20. pontjaiban rögzített kötelezettsége és felelőssége a Felek által az ingatlan működtetésére közösen elfogadott költségvetés keretei között és annak mértékéig áll fenn.

21.  Átvevő a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles Átadó részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Átvevő a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Átadónak. Amennyiben az Átadó a jelzést követő 8 napon belül nem értesíti az Átvevőt a vagyon visszavételével kapcsolatban, illetve nem veszi vissza a vagyont, akkor az Átvevő jogosult ezen vagyon hulladékként történő kezeléséről, átadó pedig a felmerült kezelési költségeket köteles megtéríteni

22.  Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használata érdekében átalakítási munkákat végezhetnek.

23.  Az átalakítási munkák elvégzését az előzetes egyeztetések és költségkalkulációk kölcsönös elfogadását követően Átadó koordinálja. Az átalakítási munkálatok költségviselésének arányáról Felek külön megállapodásban rendelkeznek.

24.  Átvevő az Átadó felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni. Átvevő az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti az Átadót, és köteles tűrni a veszély elhárítása vagy a kár következményeinek elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét.

25.  Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza.

26.  Amennyiben Átvevő tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az ingatlan rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a használatában álló vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, köteles erről haladéktalanul Átadót értesíteni. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést Átvevő köteles viselni.

 

27.  Tulajdonosi ellenőrzés

Átadó, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján az átadott ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrizheti az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatát.

Az ellenőrzés során az Átadó képviselője jogosult

a) az Átvevő használatában álló ingatlan területére, illetve az Átvevő által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni,

c) az Átvevő alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.

Működési költségek viselésének szabályai

28.  Felek megegyeznek abban, hogy a használatba adott ingatlan és ingóvagyon működtetése jelen szerződésben foglaltak szerint, a működtetésre Felek által közösen elfogadott és jóváhagyott éves költségvetés keretei között Átvevő feladata és kötelezettsége. Átvevő a használatba vett ingatlan és ingó vagyon működtetési kötelezettségét Átadó javaslatainak figyelembe vételével és vele együttműködésben teljesíti.

29.  Átvevő a Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelye költségvetési gazdálkodásával összefüggő feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetén (továbbiakban: KIGSZ) keresztül látja el.

30.  Átadó az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelyen a telephely óvoda kapcsán, valamennyi jogcímen igényelt és elszámolható állami normatíván felül felmerült költségeket (a továbbiakban: önkormányzati hozzájárulás) a költségvetési terv alapján negyedévente időarányosan a negyedévet követő hó 10. napjáig átutal Fenntartó 11732064-15338806 számú OTP banknál vezetett bankszámlájára.

A szerződés hatályba lépése és megszűnése

31.  A szerződést Felek 2016. július 1-jétől 2021. június 30-áig tartó öt éves időtartamra kötik. A szerződés határozott idő lejárta esetén megszűnik akkor is, ha az Átvevő köznevelési feladat ellátása az körülírt ingatlanban megszűnik.

32.  Átvevő a használati joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az ingatlan és ingó vagyontárgyakat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban térítésmentesen Átadó részére visszaadni.

33.  Amennyiben Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, Átadó jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevő helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.

34.  Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Átadó jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő vagyontárgyait az Átvevő költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról az Átvevő költségén gondoskodni.

35.  A szerződés rendkívüli felmondással 30 napon belül megszűntethető, amennyiben felek nem teljesítik szerződésben foglalt kötelezettségeiket a teljesítésre felszólító levél kézhezvételét követő 8 napon belül.

36.  A vis major helyzet esetén a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése a Felek részéről a rendkívüli állapot keletkezésétől annak megszűnéséig szüneteltethető, mely nem képezheti alapját rendkívüli felmondásnak.

Egyéb rendelkezések

1.      Felek nyilatkoznak, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősülnek.

2.      A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.

3.      Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Átadó által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

Fenntartó: Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető, tel.: 77/523-155, e-mail: molnar.n@kiskunhalas.hu

 

Átadó: Belágyi Mihály kirendeltség vezető, tel.: 77/740 010, e-mail: onkormanyzat@pirto.hu

KIGSZ: Csendes Ildikó intézményvezető, tel.: 70 338 4220, e-mail: kigsz.csildi@gmail.com

 

Átvevő: Nyerges Pál Attiláné óvodavezető, tel: 77 422 430, e-mail: csipkeovi@freemail.hu

 

4.      Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a Kiskunhalasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.      A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

Jelen szerződés mellékleteivel együtt … számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Átvevőt, és 3 példány Átadót illeti meg.

Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek.

Mellékletek:     1. számú – ingyenes használatba adott ingatlanrész

                          2. számú ingóleltár

A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem:

Kelt: Pirtó, 2016..................................................... Kiskunhalas: 2016…………………….

 

 

.................................................................

Átadó

Nagy Ferenc polgármester

 

 

........................................................................

Fenntartó

Fülöp Róbert polgármester

 

 

       …………………………………………….

KIGSZ

Csendes Ildikó

 

pénzügyileg ellenjegyzem:

........................................................................

Átadó

 

 

 

    .………………………………………….

Átvevő

Nyerges Pál Attiláné

 

pénzügyileg ellenjegyzem:

……………………………………………

Átvevő

 

jogilag ellenjegyzem:

 

 

………….………………………………

 

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

 

 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

1. melléklete

 

 

A Pirtó, Rákóczi u 2.sz. alatti Vackor Óvoda ingatlan leírása:

 

A 37 hrsz-ú ingatlan teljes területe 8487 m2. A területen óvoda, iskola és szolgálati lakás található. Az egyes épületek és a telek használatára 2012.december 19-én Társasházi Alapító Okirat és Használati megosztási vázrajz készült. 

 

Óvoda:

Cím: 6414. Pirtó, Rákóczi u 2.sz.

Helyrajzi szám: Pirtó belterület 37/A/1

Terület: 212 m2.

Helyiségek felsorolása:

-          bejárati előtér és öltöző-vetkőző helyiség

-          foglalkoztató terem I.

-          foglalkoztató terem II.

-          szélfogó

-          folyosó

-          óvónői és óvodatitkári szoba,

-          elkülönítő

-          kazánház,

-          WC és mosdó helyiség ( gyermek + felnőtt )

-          edénytároló és melegítő konyha

Összes hasznos alapterület 212 m2.

 

Iskola: 37/A/II.  hrsz   651 m2

Lakás: 37/A/III hrsz   106 m2

Gazdasági épület, udvar:  37/A/IV 7518 m2.

 

 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

2.melléklete

 

Óvoda leltár

1. Kiscsoport terem

Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Megjegyzés

1./1.

Heverő ágyneműtartós, vörös

1 db


1./2.

Heverő, mintás

1 db


1./3.

Polcos szekrény 3 részes

1 db


1./4.

Polcos szekrény 9 részes

1 db


1./5.

CD/Kazetta Lejátszó

1 db


1./6.

Ágyneműtartó

1 db


1./7.

Összecukható ágy

30 db


1./8.

Kétszemélyes kisasztal

1 db


1./9.

6 személyes faasztal

1 db


1./10.

Műanyag kisasztal székekkel

1 + 3 db


1./11.

Kisszék

6 db


1./12.

Számítógép monitorral

1 db


1./13.

Számítógépasztal

1 db


1./14.

Puff

3 db


1./15.

Fém szekrény

2 db


1./16.

Nyomtató

1 db


1./17.

Hangszóró

1 db


1./18.

Ruhaszárító

1 db


1./19.

Falióra

1 db


1./20.

Szőnyeg nagy

1 db


1./21.

Szőnyeg kicsi

1 db


1./22.

Lamináló

1 db


2.  Mosdó

Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Megjegyzés

2./1.

Mosógép

1db


3. Iroda

Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Megjegyzés

3./1.

4 részes polc

1 db


3./2.

10 ajtós beépített szekrény

1 db


3./3.

Íróasztal

2 db


3./4.

Fali polc

4 db


3./7.

Irodai szék

3 db


3./8.

Falióra

1 db


3./9.

Létra

1 db 

 

 4. Tároló

Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Megjegyzés

4./1.

2 ajtós szekrény

1 db


4./2.

Fémszekrény 6 részes

1 db


4./3.

Fémszekrény 6 részes

1 db


4./4.

Falipolc 6 részes

1 db


4./5.

Falipolc 8 részes

1 db


4./6.

Vasaló

1 db


4./7.

Porszívó

1 db


4./8.

Gőzölős szőnyegtisztító

1 db


4./9.

Udvari hangtechnika

1 db


5. Konyha

Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Megjegyzés

5./1.

Konyhabútor alsó

2 db


5./2.

Konyhabútor felső

2 db


5./3.

Konyhai álló tároló 3 részes

1 db


5./4.

Mosogatópult

1 db


5./5.

Mosogatógép

1 db


5./6.

Mikrohullámú sütő

1 db


5./8.

Gáztűzhely

1 db


5./9.

Konyhai asztal

1 db


5./10.

Kisszék

4 db


5./11.

Hűtőszekrény

1 db


5./12.

Falipolc

2db


5./13.

Falióra

1 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Nagycsoport terem

Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Megjegyzés

6./2.

Játék konyhabútor

4 db


6./3.

Ágyneműtartó

1 db


6./4.

LG TV

1 db


6./5.

VHS Lejátszó

1 db


6./6.

DVD Lejátszó

1 db


6./7.

Diavetítő

1 db


6./8.

Hangszóró szett

1 db


6./9.

Szőnyeg

3 db


6./10.

Heverő, mintás

1 db


6./11.

Álló polc

3 db


6./12.

6 személyes gyerekasztal

1 db


6./13.

6 személyes gyerekasztal

1 db


6./14.

6 személyes gyerekasztal

1 db


6./15.

6 személyes gyerekasztal

1 db


6./16.

6 személyes gyerekasztal

1 db


6./17.

Fa kisszék

23 db


6./18.

Puff

2 db


6./19.

Kispad

1 db


6./20.

Álló tároló

2 db


6./21.

Íróasztal

1 db


6./22.

2 ajtós szekrény

1 db


6./23.

Kisasztal

1 db


6./24.

3 részes falipolc

1 db


6./25.

Páraelszívó

1 db


6./26.

Falióra

1 db


6./27.

CD Lejátszó

1 db


6./28.

Paraván

4 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Folyosók

Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Megjegyzés

7./1.

Fiókos, ajtós szekrény

1 db


7./2.

Fiókos, ajtós szekrény

1 db


7./3.

Falipolc

1 db


7./4.

Üvegajtós szekrény

1 db


7./5.

3 ajtós szekrény

1 db


7./6.

Öltözőszekrény

6 db


7./7.

Pad

4 db


7./8.

Kisszék

4 db


7./10.

Puff

1 db


7./11.

Kispad fa

1 db


7./12.

Kispad, piros

2 db


7./13.

Kisasztal

2 db


8. Udvar

Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Megjegyzés

8./1.

Faház

1 db


8./2.

Mászókás csúzda

1 db


8./3.

Hinta

1 db


8./4.

Homokozó

1 db


8./5.

Fa kültéri játék

1 db


8./6.

Fém mászóka

2 db


8./7.

Trambulin

1 db


8./8.

Fa játék vonat

1 db


8./9.

Fa asztal padokkal

4 db


8./10.

Műanyag mászóka

1 db


8./11.

Fém bódé

1 db


8./12.

110 L kuka

2 db


 

 

 

 

2016-04-20 | HATÁROZAT Pirtó községi vízmű üzemelő vízbázis védelme
2016-04-13 | LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ a kéménytüzekről

2016-04-05 | TÁJÉKOZTATÓ a megfelelő tüzelőanyag használatáról és a kéményseprés fontosságáról
2016-02-17 | HIRDETMÉNY - Orgován László

2016-02-16 | TÁJÉKOZTATÁS a hulladékszállítás díjairól 2016. január 1-től


2016-02-02 | Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésről

2016-01-13 | TÁJÉKOZTATÓ a használható hulladékgazdálkodási gyűjtőedényzetről

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 Erre a linkre kattintva letölthető a BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP.


 Tisztelt Önkormányzat!

 

Jelen tájékoztató nyújtását információhiány miatt, jogszabály ismeretének hiányában, az ügyfelek segítése érdekében látjuk szükségesnek. Kérjük, hogy az abban foglaltaknak megfelelően érdemi és naprakész információkkal lássák el az Önöket megkereső ügyfeleket.2016. január 1-jével módosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm.r. 7.§ (1a)-(1c) bekezdése.

Az új szabályozás elérhető:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR

 

A használható gyűjtőedényzetre vonatkozóan a jogalkotó lehetőséget ad arra, hogy a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

 

A közszolgáltatói kötelezettség tehát nem az edényzet beszerzésére és annak biztosítására terjed ki, hanem csak a választási lehetőség biztosítására.

 

Ennek részletesebb kifejtését az (1a)-(1c) bekezdések fejtik ki, miszerint a választási lehetőség alapján alkalmazott edényzet űrmértéke az ingatlanhasználótól függ.

 

Az ingatlanhasználó eszerint lehet

-       az ingatlant egyedül, életvitelszerűen használó természetes személy,

-       s lehet ettől eltérő természetes személy, azaz pl. az ingatlant nem egyedül használó.

 

Ingatlanhasználótól függően a Korm.r. meghatározza azt a választható edényzet űrmértéket, melynek űrmértéke maximalizálva van, azaz a jelenleg esetleg használatos űrmértékű edényzettől eltérően választhat legalább egy olyan gyűjtőedényt, amelynek az űrmértéke az ingatlanhasználóhoz rendelt litert nem haladhatja meg.

 

A közszolgáltató az esetleges edényzetváltást vagy az újonnan bevezetésre kerülő edényzetet fenti jogszabály esetében csak abban az esetben tudja elfogadni, ha

1.)egyedülélő

(Korm.r.7.§ (1a) b)

-   a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó

-          természetes személy ingatlanhasználó részére

-          legalább egy

-          olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja,

-          amelynek űrmértéke a 60 litert

-          nem haladja meg.

 

Ezt a jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

 

 

Azaz A FENTI TARTALMÚ önkormányzati igazolás nélkül az ingatlanhasználó választási lehetősége akadályozott.


2.) nem egyedülélő:

(Korm.r.7.§ (1a) a)

-          a természetes személy ingatlanhasználó részére

-          legalább egy

-          olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja,

-          amelynek az űrmértéke a 80 litert, nem haladja meg.

Ehhez nem kell igazolás.

 

Fentiek csak és kizárólag a vegyes hulladék gyűjtésére vonatkoznak.

 

 

 

A fentiek figyelembe vételére kérjük Önöket azzal, hogy az új edényzetek vonatkozásában, s kérjük Önöket, hogy az ügyfeleket ne küldjék el igazolás kiadása nélkül. (Az, hogy az önkormányzatnál ki jogosult ennek kiadására, belső szabályozás kérdése rendeleti szabályozás hiányában, s kérjük, hogy minderről érdemben az ügyfeleket is tájékoztassák.)

 

 

Az ügyfelektől kérjük, hogy az új edényzet beszerzését névre szóló számlával igazolják, s annak használatát a Korm.r.7.§ (2) bekezdése figyelembevételével helyben ellenőrzi a közszolgáltató. Vagyis a választható gyűjtőedény űrmértéknek igazodnia kell az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, a szállítási gyakoriságot.

 

A korábban beszerzett kisebb űrmértékű edényzetekre vonatkozóan nyilatkozatot kérünk az ügyfelektől.

 

Az edényzetválasztás lehetőségét a bejelentőlapunkon külön feltüntettük, annak mintáját wordben csatolva megküldjük Önöknek.

 

Kérjük továbbá Önöket, hogy amennyiben a fentiek alapján részletszabályokat alkotott a helyi képviselőtestület és azt még nem küldték meg a közszolgáltató részére, úgy azt mielőbb pótolni szíveskedjenek a végrehajtás érdekében.

 

Vaskút, 2016. január 13.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             Agatics Roland s.k.

                                                                                                            ügyvezető igazgató


Erre a linkre kattintva letölthető a BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP.

________________________________________________________________________________________________

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság

                                                Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039

                        Adószám: 24290054-2-03             Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.

Ügyfélszolgálati irodáink:

6500 Baja, Szabadság út 22.                       ( : 79/420-609

6521 Vaskút, Külterület 0551/2.                  ( : 79/524-821  / Ê: 79/572-052

6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.                        ( : 20/373-0338/ Ê: 79/572-052

6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.           ( : 63/483-956 / Ê: 63/471-620

6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2.        ( : 30/473-5340/ Ê: 63/471-620

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.     ( : 77/400-063 / Ê: 77/951-761

6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16               ( : 30/473-5340

6300 Kiskőrös, Petőfi S.u. 108.                    ( : 20/373-0338

š: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

  6500 Baja, Szabadság út 22.               ( : 79/420-609                   

  6521 Vaskút, Külterület 0551/2.        ( : 79/524-821  / Ê: 79/572-052

   6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.               ( : 78/ 561-003 / Ê: 78/561-004

    6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.   ( : 63/483-956 / Ê: 63/471-620
         6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2.
( : 76/430-513 / Ê: 76/462-822
             6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16      
( : 30/607-7157

                                       e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

2016-01-01 | Egyszerűsödnek a közigazgatásban intézhető ügyek

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATALEgyszerűsödnek a közigazgatásban intézhető ügyek

 

2016. január 1-jén lép hatályba az a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosító csomag, amely eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb közigazgatási rendszer alakul ki. Ezzel egyidejűleg több hatósági eljárás díja csökken, egyes eljárások ingyenessé válnak.

 

 

Az elfogadott törvénycsomag több törvényt is módosít, a gyakorlati tapasztalatok alapján egyszerűsítve a közigazgatási ügyeket. A közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében felülvizsgálatra kerültek az általános eljárási szabályok, amely minden közigazgatási ügyre kiterjedő egyszerűsítést eredményez. Az ügyintézési határidők nagy része is csökkeni fog. A bürokráciacsökkentés keretében egyes engedélyezési eljárások esetében a korábban engedélyhez kötött tevékenységeket a jövőben már bejelentést követően is lehet folytatni. A szabályok módosítása a gyakorlatban jelentkező ügyféli igények kielégítését célozzák azáltal, hogy meghatározott ügyekben a hatósági eljárásokat idő- és költségtakarékosabbá teszik.

 

Az állami rezsicsökkentés kérdéskörében a lakosság véleményének megismerése érdekében az állam 2015. év nyarán konzultációt tartott a megyei kormányhivatalok bevonásával, amelynek során közel 400 ezer ember nyilvánította ki a véleményét. A 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítások eredményeképpen ingyenes lesz: a személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya) kiállítása, pótlása; családi állapot-változással összefüggő névváltozás miatt indult hatósági eljárások; eltulajdonított okmányok pótlása; gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása; gépjárművezetői engedély kiállítása első alkalommal; mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása; hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal); tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján); oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány); felsőoktatási képzésre jelentkezés, jelnyelvi tolmács névjegyzékbevétele; lakóépület bontási, építési, és használatbavételi engedélyezési eljárása (a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű ingatlan esetén); adóhatósági igazolás; cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megküldése; cégek éves számviteli beszámolójának közzététele; üzlet működési engedélye iránti eljárás; vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása; népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások; mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2015-11-25 | Megváltoztak a Családi Csődvédelmi Szolgálat elérhetőségei

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATALSAJTÓKÖZLEMÉNY


Megváltoztak a Családi Csődvédelmi Szolgálat elérhetőségei


2015. november 25. napjától a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának keretein belül működő Családi Csődvédelmi Szolgálat új helyen, Kecskemét, Kőhíd utca 8. szám alatt várja kedves ügyfeleit.


Személyes ügyintésére ügyfélfogadási időn belül, előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség. Az ügyfélfogadás rendjében nem történt változás.


A családi csődvédelemről és a szolgálat működéséről részletes információk a www.csodvedelem.gov.hu honlapon érhetőek el.


A Szolgálat elérhetőségei:

Cím:

6000 Kecskemét, Kőhíd utca 8.

E-mail:

bacs@igazsagugy.gov.hu

Telefon:

76/795-760

 

 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő:

de. 9-12

Szerda:

du. 13-18

Csütörtök:

de. 9-12


 


 

  
   
 
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


 


2015-10-25 | Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának költözése

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Ideiglenes helyszínre költözik a

Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

 

A Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (volt Munkaügyi Kirendeltség) jelenlegi épületének (Szent Imre u.12.) teljes körű felújítására kerül sor, melynek időtartamáig az ügyfélfogadás a Szentháromság tér 5. szám alatti (volt kereskedelmi iskola) épületben kerül megtartásra - ami a korábbi épülettel átellenben helyezkedik el.

A Foglalkoztatási Osztály ideiglenes helyre költözése miatt 2015. október 26-án és 27-én, hétfőn és kedden az ügyfélfogadás szünetel.

Az áthelyezett ügyfélfogadás 2015. október 28-tól fogadja az ügyfeleket a megszokott ügyfélfogadási időben. A felújítási munkálatok várhatóan több hónapot vesznek igénybe.

A költözéssel egyidejűleg változik a kirendeltség telefonos elérhetősége is - az új központi telefonszáma: 77/795-000

A kirendeltség fax-száma: 77/999-623

 

 

 

                                               (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                               Kiskunhalasi Járási Hivatala)

2015-10-15 | SAJTÓKÖZLEMÉNY - Minden készen áll az állami földek gazdáknak történő árverezéséhez

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Minden készen áll az állami földek gazdáknak történő árverezéséhez

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felkészült a „Földet a gazdáknak!” című projekt keretében megvalósuló állami tulajdonú termőföldek magántulajdonba adásának Bács-Kiskun megyei levezénylésére- mondta Kovács Ernő kormánymegbízott az október 14-én megtartott sajtótájékoztatón. A kormánymegbízott ismertette az árverezések menetét, részletszabályait valamint a garanciális biztosítékokat is.

A kormány döntése alapján várhatóan 2015. november végétől a helyben lakó földművesek számára lehetővé válik a 300 hektár mértékű földszerzési maximum alkalmazásával az állami tulajdonú földterületek egy részének megvásárlása.

A földterületek értékesítése az állami földbirtok- politika irányelveivel összhangban, a kellő eljárási garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében zajlik majd. A három hektárnál nagyobb földrészletek a 23 megyei jogú városban a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lebonyolított árverésen, míg a három hektárnál kisebb földrészletek egyszerűsített, ajánlattételi felhívással kerülnek értékesítésre. Az erdők és természetvédelmi területek kivételt képeznek minden esetben, azok tulajdonjoga nem szerezhető meg a Magyar Államtól.

Kovács Ernő kiemelte, hogy jelen esetben nem beszélhetünk alkalmi vételről. A földek kikiáltási ára a jelenlegi piaci ár felett kerül meghatározásra, amely alá nem lehet menni.

A kormánymegbízott felhívta arra is a figyelmet, hogy az elárverezett földekre a Magyar Állam javára 20 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog kerül bejegyzésre, amely bejegyzések alapjába véve zárják ki a lehetőségét a földspekulációnak.

Az árverési eljárások a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett kerülnek lebonyolításra. Természetesen nyilvános, bárki által hozzáférhető lesz az értékesítésre kerülő földek listája, és nyilvános lesz maga az árverés is, melynek megtartására közjegyző jelenlétében kerül majd sor.

Az árverési hirdetményt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a kormányhivatalnak az árverezés helye szerinti megyei jogú városban található hivatali helyiségben, az árveréssel érintett földrészlet fekvése szerinti településen a helyben szokásos módon, valamint az árverés helyszínén is ki kell függeszteni, továbbá megyei, illetve helyi sajtótermékekben is közzé kell tenni.

Az árverés meghirdetésének a napja az árverési hirdetménynek a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet internetes honlapján történő közzétételének napja. Az árverési hirdetmény közzétételének időpontja legalább harminc nappal meg kell, hogy előzze a hirdetményben megjelölt árverési időpontot. Az árverésen történő részvétel részletes szabályai a hirdetményben szintén minden érdeklődő számára megismerhető lesz.

Kovács Ernő kormánymegbízott a sajtó kérdésére válaszolva elmondta, hogy az árverési eljárásokat a kormányhivatal tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező munkatársai fogják levezényelni, ezért biztos abban, hogy minden különösebb probléma nélkül év végéig be is fejeződnek az eljárások.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


2015-10-12 | HIRDETMÉNY - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016.

HIRDETMÉNY

Pirtó Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.

Az érdeklődőknek a  Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) kell regisztrálniuk.

A regisztrációval egy pályázati űrlapot kell kitölteni. A kitöltött űrlapot és kötelező mellékleteit Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltségénél ( 6414. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz ) 2015.november 9-ig kell leadni. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú !

A beérkező pályázatokról Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt az alábbi szempontrendszer figyelembevételével:


                  Bírálati szempont                                                                      pontszám        

1./ A pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

     nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át ( 57.000.- Ft )            1

 

2./ A  pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

     nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 125 %-át ( 36.625.- Ft )            2

3./ A  pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

     nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 100 %-át ( 28.500.- Ft )            3

 

4./ A  pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

     nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 100 %-át ( 28.500.- Ft )            4

 

5./ A gyermeket nevel  - gyermekenként -                                                            1

 

6./ A pályázó önfenntartó                                                                                     1

 

7./ A pályázó családjában az eltartottak száma 2 vagy több                           1

 

8./ A pályázó árva/félárva                                                                                  2/1

 

9./ A pályázó gyámolt                                                                                            1

 

10./ A pályázó fogyatékossággal élő                                                                    1

 

11./ A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesül                                      1

 

12./ A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg, vagy

       rokkant van                                                                                                    1

2015-09-24 | SAJTÓKÖZLEMÉNY - Megyénkben október végére kiépül a kormányablak hálózat

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megyénkben október végére kiépül a kormányablak hálózat

Izsákon kezdődött meg a tegnapi napon az az átadás sorozat, amelynek eredményéül 10 új kormányablak nyílik a megyénkben. Október végétől így már a megye 14 településén, összesen 15 helyszínen fogja tudni a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal új típusú integrált ügyfélfogadási térben kiszolgálni ügyfeleit.

A kormányablakok egyenlőre a megye legforgalmasabb okmányirodái helyett nyílnak meg, lényegébe kiváltva azokat. Az okmányirodákban intézhető 110 ügykör helyett a kormányablakokban jelenleg 423 típusú ügyben kezdeményezhetnek az ügyfelek eljárást, tehát szinte négyszer annyi ügyüket intézhetik el egy helyen, mint eddig. Ráadásul a 21. századnak megfelelően kialakított, akadálymentesített, modern környezetben, jól felkészített ügyintézők segítségével.

A kormányablakokban intézhető ügyek száma folyamatosan növekszik, hamarosan az ezret is meghaladhatja, így sok esetben még annak is meg fogja érni felkeresni a kormányablakot, akinek a településén okmányiroda működik, hiszen egy helyen sokkal több ügyét intézheti majd az ügyfél időt és energiát megtakarítva magának.

Ezzel a Kormányhivatal nagy lépést tesz a kormány céljának megvalósítása érdekében, az ügyintézés során valódi szolgáltatást fog tudni nyújtani. Az ügyek intézése során már nem kell az ügyfeleknek a „hivatali labirintusokban” bolyonganiuk, elég felkeresni a kormányablakot, ahol udvarias és gyors kiszolgálás mellet egy helyen intézhetik az ügyeiket, vagy ha az adott ügy még nem intézhető a kormányablaknál, világos útbaigazítást kaphatnak.

Új kormányablak nyílik október végéig az izsákin túl Kiskőrösön, Solton, Tompán, Jánoshalmán, Bácsalmáson, Kunszentmiklóson, Tiszakécskén, Kiskunfélegyházán és a már üzemelőn túl még egy Kecskeméten.

Az izsáki átadó ünnepségen részt vett dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke, Kovács Ernő kormánymegbízott, Mondok József Izsák város polgármestere és mint az ünnepség házigazdája Turánné Török Ágnes, a Kiskőrösi Járási Hivatal vezetője.

Dr. Feldman Zsolt és Mondok József átadóbeszédükben a kormányablak megnyitását a környék gazdaságának fejlődése szempontjából fontos tényként értékelték, hiszen a gyors és szakszerű ügyintézés nagy segítségére lesz a már a környékben működő vállalkozásoknak és a jövőben alakulóknak is.

Lezsák Sándor a jövő nemzedéke szempontjából is fontos ténynek nevezte a kormányablak kialakítását Izsákon, és külön méltatta a kormányablak munkatársainak kedves megjelenését.

Kovács Ernő kormánymegbízott mindenkinek megköszönte a munkáját, aki részt vett a kormányablak kialakításában, külön kiemelve Izsák Város és polgármestere hatékony közreműködését.

A kormányablak átadások sorozata folytatódik, annak érdekében, hogy a megye teljes lakossága minél előbb hozzáférhessen ezen új típusú ügyintézési lehetőséghez. 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2015-09-21 | Pirtó Község Helyi Választási Bizottságának határozata


2015-09-15 | Pirtó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja


Pirtó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja elkészült.

Azzal a szándékkal tesszük közzé a tervezetet, hogy az érintett lakosság előzetes véleményt mondhasson a tervezetről.

A Képviselő-testület 2015.szeptember 28-i ülésén fog tárgyalni a tervezetről, addig kérjük  a javaslatokat, észrevételeket, véleményeket megküldeni az      onkormanyzat@pirto.hu címre vagy személyesen hivatali idő alatt  a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltségén Belágyi Mihály kirendeltség vezetőnek  leadni.

_____________________________________________________________________________________

 

ELŐTERJESZTÉS

A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ELFOGADÁSÁHOZ

 

            Tisztelt Képviselő-testület !

 

Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2013.(IX.23.)kt.sz. határozatával fogadta el a

Helyi Esélyegyenlőségi Programot ( továbbiakban: HEP ).
Az elfogadott HEP felsorolta a vonatkozó jogszabályokat, a település adottságait, bemutatta statisztikai adatokkal a jelenleg meglévő  adottságokat ( népesség, foglalkoztatás, lakáshelyzet stb).

Bemutatta a térségi, társulási kapcsolódásokat, elemezte a mélyszegénységben élők, a külterületen élők, a nők, az alacsony iskolai végzettségűek, a külterületen élők, a mozgásukban korlátozottak, a gyermekek, az idősek helyzetét.

A feltárt problémák megoldására  javaslatokat dolgoztunk ki, melyek egy része központi, kormányzati intézkedést igényel és találtunk több olyan feladatot, amit saját hatáskörben tudunk megoldani.

Példálózó felsorolással a központilag megoldandó problémák: - közhasznú foglalkoztatottak továbbképzése, mélyszegénységben élők helyzetének javítása, a gyermekéhezés problémájának kezelése, a mozgáskorlátozottak nyugdíjának rendezése stb.

Helyben megoldandó problémák: önkormányzati intézmények akadálymentesítése, a család-és gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyabbá tétele, külterületen élők közlekedési gondjainak segítése – földes utak karbantartása -, nem önkormányzati, de közösségi intézményeknél akadálymentesítés kezdeményezése, stb.

 

Amit elértünk:

A községháza épülete akadály mentesítve lett, az óvoda akadálymentesítésére pályázatot adtunk be, 2016-ban megvalósul az akadálymentesítés.  Az önkormányzat pályázati támogatással nyert egy vontatható grédert 2013-ban, 2014-ben MTZ munkagépet vásárolt, azóta évente több alkalommal végzünk földes út karbantartást, minden földes utunk jól járható. A gyermekjóléti szolgálatnál olyan családgondozó kollégát alkalmazunk, aki nagy szakmai hozzáértéssel és igazi elhivatottsággal látja el a feladatát, évente kettő alkalommal tart munkamegbeszélést   a jelzőrendszerhez tartozó kollégák bevonásával.

A család-és gyermekvédelmi szolgálatnak új, akadálymentesített irodát biztosítottunk megfelelő irodai felszereléssel,  váróval, ahol lehetőség van a családi problémák diszkrét kezelésére.

 2014-ben és 2015-ben a nyári szünetben 37-37 gyermeknek biztosítottunk ingyenes ebédet, ezzel is csökkentve a gyermekéhezést, közösségi programok szervezésével pedig színesítettük a nyári szünetet.

A Posta felé írásban jeleztük, hogy szükséges lenne a pirtói Postahivatal épületének akadálymentesítése.

Részt vettünk Kiskunhalas városával közösen a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi Járásban pályázaton, melynek keretén belül elkészült Kiskunhalas Járás közigazgatási területére egy Esélyegyenlőségi terv, ennek kapcsán Pirtón Esélyegyenlőségi információs napot rendeztünk.

 

Jogszabály alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Programot kettő évente felül kell vizsgálni.  A 2013-ban elfogadott HEP felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy

-          a kettő év alatt több jogszabály megváltozott,

-          a HEP készítés szakmai követelményei megváltoztak,

-          új fogalom meghatározásokat használ a szakma ( pl. mozgáskorlátozott helyett akadályoztatott ),

-          a vizsgált időszakban változtak azok az adatok, amelyekre  a 2013-as HEP épült,

ezért a módosítás helyett új HEP-et készítettünk.

Az elektronikus formában kiküldésre kerülő HEP  szövegében a kék színnel jelzett szöveg teljesen új-vagy átdolgozott rész a korábbi HEP-hez képest, a feketével szereplő szöveg pedig a régi HEP-ből került be. Ez talán segítséget jelent a megértésben és könnyebbé teszi az áttekintést.

 

A képviselő-testület elé kerülő változatot  a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum  megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

 

Határozati javaslat:

 

Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Pirtó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

 

 Pirtó, 2015. szeptember 16.

 

                                                                                  Nagy Ferenc

                                                                                  polgármester


2015-09-15 | Pirtó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja (tervezet)
2015-08-25 | TAJÁKOZTATÁS - Magáncsődvédelem


magancsodvedelem logó

Tisztelt Hivatalvezető!

Trócsányi László igazságügyi miniszter az MTI-nek adott interjújában emlékeztetett: szeptember 1-jén lép hatályba a természetes személyek adósságrendezéséről szóló jogszabály. A közigazgatás felkészítése mellett fontos az is, hogy az állampolgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak a családi csődvédelem lehetőségéről, a belépés feltételeiről.

A magancsodvedelem.hu címen elérhető weboldalt azzal a céllal hoztuk létre, hogy a témában fellelhető információk feldolgozásával teljes körű tájékoztatást nyújtson az ősszel bevezetésre kerülő családi csődvédelem intézményével kapcsolatban. A közérthető stílusban megfogalmazott, ugyanakkor a tényeket változatlan formában közlő szövegek választ adnak a magáncsőddel kapcsolatban felmerülő különféle kérdésekre és az internet lehetőségeinek kihasználásával a lehető legszélesebb közönséghez jutnak el.  

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben településük, intézményük weboldalán önálló cikkeket, tartalmi egységeket publikálnának a magáncsődvédelemről az állampolgárok megfelelő tájékoztatása érdekében, minden szöveges tartalmunk szabadon átvehető, idézhető a forrás megjelölésével. A forrásmegjelölés az elektronikus médiában szokásos, a hivatkozott menüpontra, cikkoldalra mutató hiperhivatkozás formájában teljesíthető.  

Magáncsődvédelem.hu - főoldal:

http://magancsodvedelem.hu/

Magáncsőd tájékoztató menüpont tudásbázissal:

http://magancsodvedelem.hu/magancsod/

A családi csődvédelem olyan jogintézmény, amelynek nem volt előzménye Magyarországon, de több tízezer embert is érinthet, nagy segítséget jelent a rászorulóknak, így nagy felelősséget jelent, hogy az alkalmazásánál ne legyenek problémák.

2015-08-10 | Összehangoltan épül a kerítés Bács- Kiskun megyében

Összehangoltan épül a kerítés Bács- Kiskun megyében

 

Kovács Ernő megyei kormánymegbízott, mint a megyei védelmi bizottság elnöke rendkívüli ülést hívott össze a csütörtöki napon Kelebiára, ahol az ideiglenes biztonsági határzár építésével érintett települések és szervezetek vezetői társaságában egyeztetés folyt a migráció aktuális helyzetéről, illetve a kerítés építésével kapcsolatosan elvégzendő feladatokról.

 

Huszár János vezérőrnagytól a jelenlévők megtudhatták, hogy a határzár nyomvonala a megye teljes területén kijelölésre került. Az előkészítési és építési munkálatok már párhuzamosan haladnak. A munkálatokkal igyekszenek a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozni a lakosságnak, de ettől függetlenül is megértésüket és türelmüket kérte.

 

Dávid Károly megyei rendőr- főkapitány beszámolójában kiemelte, hogy az ugrásszerűen megemelkedett migráció miatt az eddig rendkívül jól működő határőrizeti feladataiknál új stratégiát kell alkalmazniuk. Az ideiglenes biztonsági határzár elkészültét követően elsődleges céljuk ezen vonal biztosítása lesz. A rendőrséget személyi állománya és technikai felszereltsége tökéletesen alkalmassá teszi a feladat ellátására. Álláspontja szerint a határzár és annak ilyen fajta biztosítása az illegális határátlépések lehetőségét szinte kizárja.

 

A Kormányhivatal illetékes vezetői elmondták, hogy az ingatlan- nyilvántartásban az érintett ingatlanokra a közérdekű használati jog bejegyzésre került, ezen tényről a tájékoztató levelek kiküldése folyamatban van. A szükséges intézkedések megtörténtek az erdő művelési ágú területek tekintetében is. Az érintett ingatlanok tulajdonosai az igénybevett területek vonatkozásában hamarosan megkapják a kártalanítási határozatokat is.

 

A Hivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője örömmel tájékoztatta arról a jelenlévőket, hogy a közfoglalkoztatottak toborzása az építési feladatok ellátásához várakozáson felüli eredményekkel zárult. Bács megyében jelenleg több közfoglalkoztatott vállalna ezen a területen munkát, mint amire előzetesen igény mutatkozik.

 

Kovács Ernő kormánymegbízott polgármesteri kezdeményezésre külön kérte a Honvédelmi Minisztérium illetékes munkatársait, hogy a nyomvonalba eső, adott település közösségi értékét képező emlékművek tekintetében az érintettekkel helyszíni bejárás keretében személyesen egyeztessenek és lehetőségük szerint keressenek megoldást arra, hogy azok a helyükön, vagy ahhoz közel maradhassanak.

 

A bizottság a beszámolókat egyhangúan elfogadta. A kormánymegbízott megállapította, hogy az ideiglenes biztonsági határzár építésével kapcsolatos feladatok ellátása a megyében összehangoltan, jól működik.

2015-08-07 | SAJTÓKÖZLEMÉNY - a Tompai Okmányiroda új ügyfélfogadási rendjéről

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATALSajtóközlemény

a Tompai Okmányiroda új ügyfélfogadási rendjéről


Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Tompai Okmányiroda ügyfélfogadási rendje 2015. szeptember 1-től az alábbiak szerint módosul:

Hétfő:                         8,00-16,00

Kedd:                         8,00-16,00

Szerda.:                      8,00-16,00

Csütörtök:                  8,00-18,00

Péntek:                       8,00-12,00A régi nyitvatartási időhöz képest annyi a változás szeptember 1-jétől, hogy az előzetes bejelentkezés helyett érkezési sorrendben történik az ügyintézés.


Időpontfoglalás a továbbiakban is lehetséges a www.magyarorszag.hu oldalon.


Kiskunhalas, 2015. augusztus 07.


Kiskunhalasi Járási Hivatal

Kormányablak Osztálya
2015-08-01 | KÖZELMÉNY - Költözik a Fogyasztódévédelmi Hatóság

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


KÖZLEMÉNY!

 KÖLTÖZIK A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a jelenlegi 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. szám alatti ingatlanból átköltözik a 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A alatti épületbe.

A Fogyasztóvédelmi Osztály telefonos elérhetősége 2015. augusztus 5. napjától a 76/795-710 számra változik.

A Fogyasztóvédelmi Osztály elektronikus levelezési címe változatlanul fogyved_daf_kecskemet@nfh.huA Hatósági Tanácsadó Iroda és Rezsipont a jövőben a


6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A


szám alatt kereshető fel személyesen, az eddig megszokott ügyfélfogadási rend szerint: 


hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00

pénteken 8.00-14.00 óra


között.Az átköltözés ideje alatt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály telefonon átmenetileg nem elérhető.


Megértésüket köszönjük!


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


2015-07-20 | IGAZOLÁS bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal

Pirtói Kirendeltsége

6414. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

Tel: 77/540-010

e-mail: onkormanyzat@pirto.hu
Ügyirat szám: 726/2015

IGAZOLÁS

bejelentés köteles tevékenység

nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 6.§- a értelmében Pirtó község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett nyilvántartásunka az alábbi adatokat bejegyeztem:

 

Nyilvántartás sorszáma: 1/2015

 

A kereskedő

 

Neve: MOL-SZING KFT

Székhely:  6035. Ballószög, III.körzet 143.

Adószáma: 24994387-2-41

Cégjegyzék szám: 03-09-128477

Üzlet jellege: mozgóbolt

Eladótér:  2  m2

 

Forgalmazni kívánt termékek a Korm.r. 6.sz. mellékelt szerinti megnevezése:

 • 1.4   Cukrászati készítmény, édesipari termék,

 • 1.5   Hús-és hentesáru,

 • 1.6   Hal,

 • 1.7   Zöldség és gyümölcs,

 • 1.8   Kenyér és pékáru, sütőipari termék,

 • 1.9   Édességáru ( csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előcsomagolt fagylalt

           és jégkrém, stb )

 • 1.10  Tej, tejtermék  ( vaj, sajt, túró, savanyított termékek stb.

 

 

Nyitvatartási idő:

 

Pirtó községben   a vasárnapi nyitva tartás engedélyezett

 

 

A bejelentés határozatlan időre szól.


A bejelentést a
www.pirto.hu honlapon közzéteszem.

 

A bejelentés másolatát egyidejűleg megküldöm a Korm.r. 6.§.(2) bekezdése szerinti hatóságok részére.

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

 

Felhívom bejelentő figyelmét, hogy a Korm.r. 24.§.(1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. ( A kft-ben legalább 1/5-öd tulajdini hányaddal rendelkezik eladó természetes személy. )

 

Tájékoztatom, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

 

Pirtó, 2015. július 20.

 

 

 

                                                                                  Dr. Ferenczi Mária jegyző

                                                                                              Megbízásából

 

 

 

                                                                                              Belágyi Mihály

                                                                                            Kirendeltség vezető

2015-07-16 | FELHÍVÁS - Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FELHÍVÁS

 

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

 

 

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.

 

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.

 

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.

Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.

 

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

 

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában – a Kiskunhalasi Járásban a Hatósági és Gyámügyi Osztályon, Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám, vagy a Kormányablakban, Kiskunhalas Szilády Áron u. 19. szám alatt –, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

 

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

 

 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2015-07-01 | TÁJÉKOZTATÁS - A Családok Otthonteremtési Kedvezménye

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

 

TÁJÉKOZTATÁS

A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYRÓL

 

 

A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás 2015. július 1-jét követően igényelhető.

 

A családok otthonteremtési kedvezménye „C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület vásárlása illetve bővítése esetén az igénylőnek csatolni kell a lakóépület fekvése szerinti építésfelügyeleti hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy 2013. január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e.

 

A hatósági bizonyítványt

 • a Kecskeméti Járás, a Kiskunfélegyházi Járás, a Kiskunmajsai Járás és a Tiszakécskei Járás területén lévő ingatlanok esetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)

 • a Bajai Járás, a Kiskunhalasi Járás, a Jánoshalmi Járás és a Bácsalmási Járás területén lévő ingatlanok esetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya (6500 Baja, Deák F. u. 11-13.)

 • a Kalocsai Járás, a Kiskőrösi Járás és a Kunszentmiklósi Járás területén lévő ingatlanok esetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya (6300 Kalocsa, Városház u. 1.)

állítja ki.

 

Amennyiben a lakóépület műemlék, illetve műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen áll, abban az esetben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.). állítja ki a hatósági bizonyítványt.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2015-05-13 | „Hálózat a közösségért 2014-2015” áramdíjfizetést segítő program

Hálózat a közösségért 2014-2015” áramdíjfizetést segítő program

Megnyílt a hátralékmentes kategória,
újra pályázhatnak
a rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztók.

 

 

Ebben a kategóriában azok a fogyasztók pályázhatnak, akik folyamatosan időre fizetik a számlájukat és nem rendelkeznek hátralékkal. Támogatás formája: Növekvő támogatással: 4000.- Ft, 5000.- Ft, 6000.- Ft egy év alatt három ellenőrzési pontban kérdezzük le a hátralékok mértékét, és aki megfelel a feltételeknek, az támogatásban részesül, aki viszont az egyik ellenőrzési ponton nem teljesíti a feltételeket, akkor nem kaphat támogatást. Viszont, ha mindegyik ellenőrzési pontnál megfelelt, akkor egyre magasabb támogatásban részesül az ügyfél. Potenciális támogatott pályázók: szociálisan rászoruló családok és egyedül állók, akik csak nagy nehézségek árán tudják fizetni a számlájukat, de nagyobb hátralékot sosem halmoznak fel.

Érdeklődni a támogatás igénylés esetén:

http://halozat.maltai.hu/

HTKT SZSZK Családsegítő Szolgálat munkatársánál

2015-03-24 | MINI DISZKONT nyitvatartási idő változás

2015-03-17 | A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaival foglalkozó jogszabályok

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaival foglalkozó jogszabályok


A kérelem és a lakossági tájékoztatók letölthetőek

a NYOMTATVÁNYOK menüpont alatt.


 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

 

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

A tűzesetek megelőzése

6. § (1) Az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon köteles 2 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell tartani.

(3) Erdősítéskor a tűzpásztára nem szabad fát telepíteni (magot vetni, csemetét ültetni). A tűzpászta minimálisan 3 méter széles, minden éghető anyagtól mentes, talajjal fedett terület, melynek folyamatos karbantartásáról, azaz gyomtól és egyéb éghető anyagtól mentes állapotban tartásáról az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.

(4) A vasút, illetve a közút és az erdő közötti védősávon, valamint az út menti fásított árokparton a száraz növényrészeket és a hulladékot az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint lehet elégetni.

7. § Az erdőgazdálkodó köteles a kijelölt tűzrakó hely környékéről az éghető anyagokat eltávolítani, és azt állandó jelleggel az éghető anyagoktól mentesen tartani.

8. § Az erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál, az autóspihenőknél, valamint a tűzrakó helyeken – jól látható módon – az erdőben történő tűzrakásra, a nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira és a tűzjelzés módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató táblákat elhelyezni.

 

Tűzveszélyes üzemi tevékenység

9. § (1) Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

(2) Vágástéri hulladékot az erdőben az Evt.-ben foglaltakon túl csak abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs vagy az nem gazdaságos.

(3) Védett természeti területen lévő erdőben kerülni kell a vágástéren történő vágástéri hulladékégetést.

(4)3 A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.

(5) Az égetést az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik szélcsendes időben. Az égetés helyszínén a tűz jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani.

(6) Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30 méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes tűzvédő sávot alakítottak ki.

(7) Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni.

(8) Indokolt esetben a vágástéri hulladék összegyűjtés nélküli elégetésére, a tűzpászta tisztántartására ellenőrzött tüzet is alkalmazhat az erdőgazdálkodó. Az ellenőrzött tűz olyan folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének csökkentése a területen.

(9)4 Az ellenőrzött tűz tervezett alkalmazását az erdőgazdálkodó köteles bejelenteni a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, köteles továbbá az érintett területet bemutató térképet, az alkalmazandó égetési technikák leírását és a tűz biztosításához rendelkezésre álló saját eszközeinek listáját részére átadni.

(10) Az ellenőrzött tűz irányítását legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező személy végezheti.

(11) Védett természeti területen ellenőrzött tűz csak a védett természeti területekre vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

 

27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

 

A levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértéke

Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése;

300 000 Ft

Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése;

100 000 Ft

Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése;

500 000 Ft

A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását, meggyulladását nem akadályozza meg, illetve az eloltásról nem gondoskodik (10 m3 feletti mennyiség esetén);

500 000 Ft

A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladásának, meggyulladásának meg nem akadályozása, illetve az eloltásról való nem gondoskodás (legfeljebb 10 m3 mennyiség esetén);

100 000 Ft

 

2015-03-04 | Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok


Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére a rendeletben szabályozott következő adatokról (természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a képviselet jogcíme, a vetett termőterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy fizikai blokk és parcella száma, a termesztett fajta neve, vetőmag fémzár száma és mennyisége,) bejelentést tenni. Az őszi vetésű étkezési mák bejelentési határideje a vetési évben november 30-a, a tavaszi vetésű étkezési mák esetében a vetési évben április 30-a. A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.

A betakarítást követően az étkezési mák termesztője köteles tárgyév szeptember 30-ig az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságnak bejelenteni a mákszalma és a betakarított mákmag mennyiségét. A mákszalma megsemmisítéséről a termesztőnek nyilvántartást kell vezetni.

Az étkezési mák termesztőnek a bejelentésről valamint a bejelentett mákmag mennyiségéről az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága igazolást állít ki. Az étkezési mák kizárólag  ezen igazolás birtokában hozható forgalomba. A termesztő köteles az étkezési mákot továbbforgalmazó személynek az igazolást bemutatni. Az igazolás számát az étkezési mák forgalomba hozatala során a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell.

Az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a termesztő költségére elrendelheti az étkezési máktábla talajba forgatással történő megsemmisítését, amennyiben az étkezési mák termesztése a rendelet alapján bejelentési kötelezettség alá tartozik és a termesztő a bejelentési kötelezettségének határidőre nem tett eleget, illetve azt legkésőbb a mák virágzásának befejezését megelőző tizenöt napig nem pótolta, vagy a termesztő valótlan adatokat jelentett be.

A földművelésügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága ellenőrzi a forgalomba hozott étkezési mák igazolásának meglétét. Amennyiben a termesztő igazolás nélkül hozza forgalomba az étkezési mákot, a földművelésügyi igazgatóság vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az étkezési mákot lefoglalja és elrendeli a termesztő költségén való megsemmisítését.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatványok letölthetőek a NÉBIH honlapjáról. (www.nebih.gov.hu)

További információért forduljon az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. (tel.: 76/513-600, fax.: 76/513-627, e-mail: bacs-fm@nebih.gov.hu)(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2015-03-01 | Elkezdődött a szociális rendszer megújítása – A szociális támogatások egy része új hely

Elkezdődött a szociális rendszer megújítása –

A szociális támogatások egy része új helyen igényelhető

A szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás 2015. március 1-jétől a Kiskunhalasi Járási Hivatalnál intézhető.


A Járási Hivatal által nyújtott szociális támogatások az alábbiak:


- aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,

- időskorúak járadéka,

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2015. március 5-ig esedékes kifizetéseket még a települési önkormányzatok fogják folyósítani. A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a megyei kormányhivatalok, illetve a járási hivatalok gondoskodnak majd. E támogatási összegek az ügyfelek döntése alapján bankszámlára, vagy lakcímre kerülnek kiutalásra, a támogatások készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség!


A Kiskunhalasi Járásban az aktív korúak ellátásával kapcsolatos támogatások, így a foglalkoztatást helyettesítő, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás elsősorban a Kiskunhalasi Járási Munkaügyi Kirendeltségen (Kiskunhalas, Szent Imre u. 12.) hétfőtől csütörtökig, továbbá a hét minden napján a Kormányablakban (Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19.), valamint a Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó településeken az előre meghatározott és meghirdetett időpontokban az ügysegédeknél – a települések polgármesteri hivatalaiban – intézhető.


A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. március 1-jétől hatályos változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató anyag elérhető a www.bkmkh.hu weboldalunkon.dr. Tallós Bálint

hivatalvezető

Kiskunhalasi Járási Hivatal

2015-01-22 | KÖZLEMÉNY - EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

Tisztelt Partnerünk!

Az utóbbi időszakban több esetben problémát okozott önkormányzatok esetében is, hogy ingatlan adás-vételi szerződés megkötése esetén az eladó megszüntette szerződését az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-vel (a fogyasztásmérő tulajdonosával) azonban az ingatlan új tulajdonosa nem kezdeményezte szerződés megkötését az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Üzletszabályzatában számára biztosított 30 napon belül, ezért az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. elrendelte a fogyasztásmérő leszerelését.

Azért, hogy a későbbiekben megelőzzük a hasonló helyzeteket, megküldöm szíves tájékoztatásukra az Üzletszabályzat kapcsolódó pontját, illetve a teljes Üzletszabályzat internetes elérését lehetővé tevő linket is.

Vonatkozó rész az Üzletszabályzatból:

"6.12. Szerződés nélküli vételezés
Aki hálózathasználati szerződés vagy villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. hálózatára csatlakozik és onnan villamos energiát használ
fel, az köteles megfizetni az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft.-nek a felhasznált villamos energia árát az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. adott évre közzétett hálózati veszteség
beszerzési átlagárán. Ezen túlmenően a rendszerhasználó a jogosulatlan rendszerhasználatért köteles a rendszerhasználati díj 120 %-át megfizetni. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a szerződés nélküli rendszerhasználót felszólítja a szükséges szerződések megkötésére, illetve felhívja a figyelmet a szerződéskötés elmaradásának jogkövetkezményeire.
Amennyiben a rendszerhasználó szerződéskötési kötelezettségének 30 napon nem tesz eleget, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a hálózathasználatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti."


Teljes Üzletszabályzat elérési útvonala:
https://www.edfdemaszhalozat.hu/pages/aloldal.jsp?1=1&id=22737&type=18


Üdvözlettel: Petőfi Sándor
  
 PETőFI Sándor
Önkormányzati kapcsolattartó és értékesítő
EDF DÉMÁSZ Zrt.
Önkormányzati Kapcsolattartó Iroda
Kossuth Lajos sgt. 64-66.
6724 Szeged

sandor.petofi@edf.hu
Tel.: +36 62 565-575
Mobil: +36 30 555-14-96
Fax: +36 62 426-706


2014-10-13 | TÁJÉKOZTATÓ a választás eredményeiről


TÁJÉKOZTATÓ


a 2014.október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményeiről


PIRTÓ


Polgármester jelöltekre leadott szavaztok száma ( a szavazólapon feltüntetett sorrendben )


Lengyel Péter   polgármester jelölt:   148 érvényes szavazat

Nagy Ferenc polgármester jelölt:       275 érvényes szavazatMEGVÁLASZTOTT POLGÁRMESTER:    NAGY FERENC
Képviselő jelöltekre leadott szavaztok száma ( a szavazólapon feltüntetett sorrendben )


Tóthné Sándor Mónika   képviselő jelölt:  87 érvényes szavazat

Ritter János képviselő jelölt:                     307 érvényes szavazat

Molnár László képviselő jelölt                   82 érvényes szavazat

Tóth  Zsófia Ibolya  képviselő jelölt        209 érvényes szavazat

Demeter József képviselő jelölt                253 érvényes szavazat

Lengyel  Péter  képviselő jelölt                142 érvényes szavazat

Földi Ferenc képviselő jelölt                      56 érvényes szavazat

Kiss Tünde képviselő jelölt                      239 érvényes szavazat

Szabadi Istvánné képviselő jelölt             136 érvényes szavazat

 


MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELŐK ( abc sorrendben )


DEMETER JÓZSEF

KISS TÜNDE

RITTER JÁNOS

TÓTH ZSÓFIA IBOLYA


2014-09-04 | FELHÍVÁS - Parlagfű elleni védekezés

pirto

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

Pirtói Kirendeltsége

 

6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.

Tel./fax: 77/540-010
 
E-mail: onkormanyzat@pirto.hu

Honlap:  www.pirto.hu

 

 


FELHÍVÁS

 

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.évi XLVI.törvény 17.§.(4) bekezdése értelmében a FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES

az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

A törvény hatálya kiterjed az ország egész területére és az összes ingatlantulajdonosra. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok eljárásukat nem csak termőföldön folytatják le – amelybe a zártkertek is beletartoznak -, hanem belterületen, ipari, kereskedelemi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A törvény lehetőséget ad – szigorú eljárási rendben -, hogy a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.

 

A parlagfű elleni védekezés legegyszerűbb módja június végétől kettő-három alkalommal végzett kapálás vagy kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás.

 

A helyszíni ellenőrzés során a parlagfű-mentesítés kikényszerítése érdekében belterületen a jegyző jogosult elrendelni a közérdekű védekezést. A közérdekű védekezést a hatóság lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is elvégeztetheti. A parlagfű elleni védekezés során a területen lévő egyéb növényi kultúrában okozott károkért a földhasználó nem tarthat igényt kártalanításra. A közérdekű védekezés elrendelése mellett egyidejűleg növényvédelmi bírság is kiszabható, melynek mértéke 15.000.- Ft-tól 5.000.000.- Ft-ig  terjedhet.

 

A fentiekre tekintettel kérem Pirtó község ingatlantulajdonosait, földhasználóit, hogy az ingatlanokon, az ingatlanok előtti közterületen gondoskodjanak a gyomtalanításról, részben a hatósági beavatkozás és bírság elkerülése érdekében, de azért is, mert sok polgártársunknál allergiás megbetegedést okoz a parlagfű pollenje.

 

Lakossági panaszbejelentés tehető személyesen vagy írásban az önkormányzati hivatalnál, e-mailen az onkormanyzat@pirto.hu címen vagy telefonon a 77/540-01-es telefonszámon.

 

Pirtó, 2014. szeptember 4.

 

 

                                                                                      Belágyi Mihály

                                                                                  kirendeltség vezető

2014-08-19 | Kuklisné Győri Mária üzlete nyilvántartásba vétele

                                                          Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal

Pirtói Kirendeltsége

6414. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

Tel: 77/540-010

e-mail: onkormanyzat@pirto.hu  


Ügyirat szám: 818/2014

IGAZOLÁS

 

bejelentés köteles tevékenység

nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 6.§- a értelmében Pirtó község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett nyilvántartásunka az alábbi adatokat bejegyeztem:

 

Nyilvántartás sorszáma: 2/2014

 

A kereskedő

 

Neve: Kuklisné Győri Mária

Lakóhelye: 6414. Pirtó, Petőfi Sándor utca 77.

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 5389308

Kereskedő statisztikai száma: 43993873 – 0163- 231-03

Adószáma: 43993873-1-23

Székhelye:  6414. Pirtó, Petőfi Sándor 77.

 

Forgalmazni kívánt termékek a Korm.r. 6.sz. mellékelt szerinti megnevezése:

 

016302. Koszorú-és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)

478901. Egyéb áruk piaci kiskereskedelme.

 

Kereskedelmi tevékenység végzésének helyszíne: Piacok, vásárok Magyarország közigazgatási területén.

 

A bejelentés határozatlan időre szól.


A bejelentést a
www.pirto.hu honlapon közzéteszem.

 

 

Az eljárási költséget Kuklisné Győri Mária bejelentő viseli, melyet a bejelentéssel egyidejűleg illetékbélyeg formájában lerótt.

 

Felhívom bejelentő figyelmét, hogy a Korm.r. 24.§-(1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

Tájékoztatom, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

 

Pirtó, 2014. augusztus 19.  

 

 

 

                                                                                  Dr. Ferenczi Mária jegyző

                                                                                              Megbízásából

 

 

 

                                                                                              Belágyi Mihály

                                                                                            Kirendeltség vezető

 

 

 

 

Ügyintézés helye: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége.

                              6614. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

                              Tel: 77/540-010.

      e-mail: onkormanyzat@pirto.hu

 

2014-07-11 | FBH Kft. Szállítmányozás közleménye: Adatváltozás bejelentése

FBH Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosság!

Kérjük, hogy az adataikban történő változásokat a mellékelt bejelentő nyomtatványon tegyék meg.

Nyomtassák ki, töltsék ki, majd postán (6521, Vaskút, 0551/2 hrsz.), e-mailen fbhnpkft@fbhnpkft.hu, esetleg személyesen (ügyfélszolgálati irodáink: Kiskunhalas, Szilárdy Áron u. 5-7.; Kiskőrös, Petőfi u. 108.; 6500 Baja, Szabadság út 22. ; 6521 Vaskút, Külterület 0551/2. ; 6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.; 6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.;  6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2.;     6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16) tudják eljuttatni részünkre.

A nyomtatvány letöltése

Tisztelettel:
         

    Illés Mihály, termelési vezető  megbízásából

    Csató Katalin, termelési asszisztens

2014-06-03 | SAJTÓKÖZLEMÉNY - Indul Pirtó legnagyobb beruházása

Indul Pirtó legnagyobb beruházása


   Aláírták a kivitelezővel a megállapodást, így indulhat Pirtó történetének eddigi legnagyobb beruházása, az ivóvízminőség-javító program. A 202 millió forintos összköltségű fejlesztés az egész községben megváltoztatja majd a víz minőségét. A munkálatokat a halasi székhelyű Vízépszolg ’94 Kft. fogja végezni.
   Sorsdöntő pillanat ez számunkra – mondta a Pirtói községházán az aláírást követően Nagy Ferenc polgármester. – Szükség van a program elindítására, hogy egészséges vízhez jusson a lakosság és a vizünk megfeleljen az európai uniós, illetve a saját magunknak támasztott követelményeknek. A programot 2015 májusára szeretnénk befejezni. A beruházás teljes bekerülési költsége 202 millió forint. A Pirtói ivóvízminőség-javító projektre Pirtó község önkormányzata 182.599.782 forint, támogatást kap az Európai Uniótól és a Magyar Államtól. A projekt az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi terv keretében.  - Az önerő is nagy megterhelést jelentene a községnek, így a Belügyminisztérium Önerő Alapjához adtunk be pályázatot, még nem kaptunk erről értesítést, de bízunk a sikerben – nyilatkozta a polgármester a költségekről. Varga István a Vízépszolg ’94 Kft. ügyvezetője arról adott tájékoztatást, hogy Pirtón az ammónia okozza a legnagyobb problémát, amit ki kell küszöbölni a beruházás során. A feladatok közé hálózat rekonstrukció és bővítés, valamint egy kút fúrása tartozik a biztonságos vízellátás érdekében. - Azt vállaltuk, hogy a szerződés aláírását követően szinte azonnal megkezdjük a kivitelezést. Az év végéig szeretnénk befejezni az érdemi munkát, és utána már csak a próbaüzem lesz hátra. A lakosságnak érdemi vízkimaradásra nem kell számítani és minimális zavarással próbáljuk megoldani a feladatot – mondta a kivitelező cég vezetője. - A kivitelezési engedély beszerzése még folyamatban van, de már van, amit e nélkül is el lehet kezdeni, így napokon belül megjelenhetnek Pirtón a munkások – nyilatkozta a Pirtói vízmű telepnél Belágyi Mihály a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói kirendeltség vezetője.  Minden utcában megfelelő minőségű víz lesz a program végére és van még egy óriási előnye a beruházásnak. Most fésűs rendszerű a vízellátás a községben, ez megszűnik és körvezetékek lesznek. A végpontokon most gyakran előfordul, hogy sárga a víz, ilyen már nem lesz a jövőben, mert nem lesznek végpontok és gyakorlatilag egy körvezeték lesz az egész település – fűzte hozzá Belágyi Mihály.2014-05-13 | A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatója a zöld huilladék átvételéről


A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja a szolgáltatási körében működő önkormányzatokat, közületeket, vállalkozásokat és a területen élő lakosságot, hogy a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ (Kiskunhalas Külterület, Alsószállás puszta 0995/12) a mai naptól nem fogad zöld hulladékot.

A keletkező zöldhulladékot társaságunk a hulladékudvarokban (Kiskunhalas, Soltvadkert, Kecel, Kiskunmajsa, Jánoshalma, Kiskőrös telephelyeken), nyitva tartási időben továbbra is térítésmentesen átveszi.


Kiskunhalas, 2014. május 13.


Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.
2014-04-15 | SAJTÓKÖZLEMÉNY - Ellenőrzések az őstermelők érdekében

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


Ellenőrzések az őstermelők érdekében

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága az idei évtől a 228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet alapján megkezdi az őstermelői igazolványok használatának és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzését a piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken a megye teljes területén.

 

Az ellenőrzések célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a saját gazdaságra vonatkozó valótlan nyilatkozattal kiváltott őstermelői igazolvánnyal értékesítők, a nem saját termelésű terméket értékesítők kiszűrése. Kiemelt cél a folyamatos ellenőrzéssel, hatósági jelenléttel a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók őstermelők által kínált árukkal szembeni bizalmának erősítése.

 

Az ellenőrzés jogosultsága kiterjed a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, értékesített termék származásának vizsgálatára valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvány, értékesítési betétlap és az adatnyilvántartó lap ellenőrzésére, mely iratokat az őstermelőnek az árusító helyen magánál kell tartania.

 

Szabálytalanság esetén az ellenőrök jogosultak az igazolványt visszatartani, ha az igazolványban és az adatnyilvántartó lapon feltüntetett értékesítésre szánt termékek köre, és az értékesítő helyen lévő termékek eltérnek.  Jogosultak továbbá az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített termék mennyisége 10%-kal vagy azt meghaladó mértékben több mint amennyit az adatnyilvántartó lapján bejelentett, valamint a mezőgazdasági őstermelő saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


2014-04-15 | NAV információk

2014-03-28 | TájGazda – A jó minőséget támogató tanúsítási rendszer, ami teljesíti a kötelező Unió

TájGazda – A jó minőséget támogató tanúsítási rendszer,

ami teljesíti a kötelező Uniós előírásokat is.

 

 

A gazdálkodók számára az egyik kiszámítható bevételi forrást a földhöz köthető támogatások jelentik. Az Európai Unióban 2014-től megváltoznak a korábbi szabályok. Ahhoz, hogy valaki elérhesse az éves 260 eurós hektáronkénti támogatást, új feltételeknek kell megfelelnie. Ez elérhető egy új, az egészséges termelést és termékeket támogató rendszer segítségével.

 

 

A Dél-Alföldön nagyon sokan gazdálkodnak, de közülük sokan nem ismerik, hogyan érhetik el a legmagasabb földalapú támogatást úgy, hogy közben minőségi termelési technológiát honosítanak meg.  Egy békés-megyei kezdeményezés fejlesztette ki a jó minőséget hitelesítő tanúsítási rendszert, ami ennek eléréséhez segíti a termelőket, egyben maximális Európai Uniós támogatást és jó piaci lehetőséget is kínál.

 

Az egészségi állapot javításában és a gazdálkodói jövedelmek növelésében az életmód formálásán keresztül a megfelelő minőségi étkezéssel lehet leghamarabb kedvező eredményeket elérni. A mezőgazdasági termékek két legfontosabb felvevő piaca a családi és a közétkeztetés. Az egészségi állapot javítása népegészségügyi és nemzetgazdaságot érintő kérdés. Sajnos falvainkban és városainkban a helyi fogyasztásban meghatározó a külhoni, silány beltartalmi értékű és sokszor nem hiteles forrásból származó termék, és a családok jelentős része ezekből az alapanyagokból készíti ételeit. A családok egészséges ételalapanyagai, valamint a gyermek, a diák és munkahelyi élelmezésben előírt normák a helyi és tájgazdálkodásból származó termékekkel biztosíthatóak. Munkahelyeket teremthetünk úgyis, hogy közben egészségesebben étkezünk.

 

A minőségi alapanyag előállítás célja megegyezik azzal az Európai Uniós előírással, amely szerint a gazdák támogatása kapcsolódik valamilyen minősítés megszerzéséhez. Erre alkalmas a helyes, tájnak és környezetnek megfelelő gazdálkodást elismerő új dél-alföldi védjegy megszerzése.

 

Alapja, hogy hosszú távon az a mezőgazdasági termelés tartható fenn, amelynek célja a megfelelő mennyiségű, magas minőségű élelmiszer és rostanyag előállítása, gazdaságilag fenntartható, életképes termelés biztosítása; a helyi adottságoknak megfelelő legjobb technológiáknak a hagyományos gazdálkodási eljárásokkal történő együttes alkalmazása; a termelő gazdák, vidéki közösségek életkörülményeinek javítása. A TájGazda program a mezőgazdaság és az élelmiszeripar meglévő jogszabályainak és előírásainak betartása mellett azokra a lényeges és legjobb termesztési, előállítási gyakorlatokra vonatkozik, amelyek biztosítják, hogy az adott árut az élelmiszerbiztonsági követelményeknek, az egészségmegőrzés szükségleteinek és a vásárlók igényeinek megfelelő többlet minőségben állítsák elő.

 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy a fogyasztók elvárásai az élelmiszerrel - a termékek minőségével és biztonságával - kapcsolatosan a termelés, a feldolgozás, és a kereskedés során egyre inkább emelkedik. Jelentősen megnövekedett a gazdáknak az élelmiszerbiztonságban betöltött szerepük is. A piacon maradás érdekében fokozottan eleget kell tenniük a szigorodó szabályoknak és szabványkövetelményeknek. Hozzáadott értéket képviselő termékeket szükséges előállítaniuk, illetve a követelményeknek megfelelően új technológiákat, eljárásokat kell tevékenységükbe iktatniuk, mint amilyen a TájGazda Tanúsított Tájjellegű Gazdálkodás és Termék program.

 

Figyelembe véve az élelmiszertermékeket előállító gazdaságok gyors változásait, a globalizációs folyamatokat, valamint a növekvő fogyasztói aggályokat az előállított termékek minőségével és biztonságával, a termesztés környezeti kockázataival szemben, a TájGazda program iránt jelentős érdeklődés mutatkozik. A termelő gazdák, feldolgozók és a kiskereskedő láncok az egyre szorosabb minőségi és biztonsági kérdéseknek próbálnak megfelelni, hogy biztosítani tudják a termesztés hosszútávon történő fenntartását. A TájGazda program ezeknek a céloknak a megvalósításában nyújt segítséget.

 

A TájGazda program azokat a környezettel, gazdasággal, társadalommal kapcsolatos gazdálkodási ismereteket is tartalmazza, amelyek biztosítékai az egészséges és biztonságos mezőgazdasági termék előállításnak. A termelő gazdák, elsősorban a gyümölcstermesztésben és a zöldségtermesztésben, már alkalmaznak olyan technológiai elemeket, amelyek a mezőgazdaság hosszú távú fennmaradásnak a biztosítékai.

 

A TájGazda programról bővebb információkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara NAKLap című újságjának márciusi számában a 20. oldalon olvashatnak. http://nak.hu/images/Kamara/NAKlap/NAKlap_2014_03_online.pdf

 

További információk: dr. Lakó Sándor 06-302-552-744,

email: lako.sandor@aranyhomok.hu

vagy    tajgazda@gmail.com

www.tajgazda.hu

2014-03-13 | LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés ...

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai

A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

 

 

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.

A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a tűzoltóságnak lehetőleg írásban be kell jelenteni. Ezzel csökkenthető a téves tűzriasztások száma és mérsékelhetők a felesleges vonulások okozta plusz költségek.

 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád és a növényi hulladék égetése!

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is.

A tarlóégetést a legelőkön, a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen.

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.

Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel.

A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.

A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulladékai és egyéb hulladék, a fatisztogatás hulladékai (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az arankafoltok – megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával – csak a helyszínen égethetők.

Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Ennek érdekében:

-          A tarlót vagy az érintett területet az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani,

-          A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

-          A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

-          A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott (lapátok, parázscsapók, vízzel teli háti permetező), megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,

-          Az égetés helyszínén legalább egy traktort ekével ellátva a helyszínen készenlétben kell tartani,

-          A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani,

-          Erős szélben TILOS tarló –vagy növényi hulladékot égetni!

-          Ha az égetés közben erős szél támad a tüzet azonnal el kell oltani.

FONTOS, hogy a tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelőssel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 100.000 - 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.

A hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kiindulópontja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a törvény felhatalmazó rendelkezése alapján megalkotott, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) 27. § (2) és (3) bekezdésével elrendelt általános tilalom. A szabályozás (2) bekezdése egyrészt általános jelleggel megtiltja hulladék nyílt téri égetését, valamint a (3) bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzet, tarló illetve tarló-és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (továbbiakban: növényi hulladék) égetésére is.

A fentiekben meghatározott főszabály alól kivételt engedve a következő jogszabályok teszik lehetővé a növényi hulladék égetését:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a védett és fokozottan védetté nyilvánított életközösségekre (pld. védett növénytársulások) vonatkozóan a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet állapít meg speciális szabályokat. A bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 7.§-nak (4) bekezdése értelmében az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdésének b) pontja szerint természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges: a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. A hivatkozott jogszabály 4. § b) pontjában foglalt fogalom-meghatározás szerint természeti területnek minősül valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természet közeli állapotok jellemeznek.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Etv.) az erdőben és annak kétszáz méteres körzetében való tűzgyújtást és annak kivételeit (vágástéri hulladék égetése, tűzrakó helyen kialakított tűz, mészégető, faszénégető) szabályozza.  Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az Etv. hatálya alá tartozó erdőterületekre terjed ki. E rendelet az erdőterület vonatkozásában szabályozza az égetési feltételeket beleértve a tűzgyújtási tilalom időszakát is.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A hatályos jogi szabályozás áttekintésénél ki kell emelni a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 606. §-át, amely a tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait foglalja össze. E szabályok határozzák meg a tűzvédelem anyagi feltételeit.

Jogszabályi környezet:

-          1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

-          306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

-          1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

-          67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról

-          2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdő védelméről

-          4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről

-          28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

 


A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyei Főügyelet

 

Tel.: 76/501-010

Fax.: 76/504-257

 

 

 

Baja Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tel./Fax: 79/424-944

 

 

Bácsalmás

Dunatetétlen

Madaras

Bácsbokod

Dusnok

Mátételke

Bácsborsód

Érsekcsanád

Miske

Bácsszentgyörgy

Érsekhalma

Nagybaracska

Bácsszőlős

Fajsz

Nemesnádudvar

Baja

Felsőszentiván

Ordas

Bátmonostor

Foktő

Öregcsertő

Bátya

Gara

Solt

Csátalja

Géderlak

Sükösd

Csávoly

Hajós

Szakmár

Csikéria

Harta

Szeremle

Dávod

Hercegszántó

Tataháza

Drágszél

Homokmégy

Újsolt

Dunafalva