2020. november 25., szerda


HÍREK


Új Magyarország pályázat KEOP-1.3.0/09-11-2013-0068. pályázat
Pirtó község
ivóvízminőség-javítási program

2020-10-16 | Meghívó

2020-03-23 | Településrendezési eszközök módosítását

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

 

Pirtó Községi Önkormányzat a 2/2020.(I.22.) kt. és a 4/2020. (II.17.) kt. határozatával, gazdaságfejlesztés érdekében, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított több területet és megindította a helyszínekre vonatkozóan a Településrendezési eszközök módosítását.

Módosítások lényege

1.     Gip ipari területből Ev védelmi erdőterületbe kerül át a 014/11 helyrajzi számú telek „a” alrészletének a jelenleg iparterületbe sorolt 1,3 hektár nagyságú része. A terület az 53-as útnak a Soltvadkert felé vezető szakasza közelében található. Az erdőrész az országos erdőnyilvántartásban is szerepel, rendeltetése védelmi célú. Az új szabályozás a valós állapotnak fog megfelelni.

2.       Gip mezőgazdasági területből Eg gazdasági erdőterületbe kerül át a 014/18 helyrajzi számú telek „a” alrészletének a jelenleg iparterületbe sorolt 0,7 hektár nagyságú része. A terület az 53-as útnak a Soltvadkert felé vezető szakasza közelében található. Az erdőrész az országos erdőnyilvántartásban is szerepel, rendeltetése gazdasági célú. Az új szabályozás a valós állapotnak fog megfelelni.

3.       M általános mezőgazdasági területből Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területté válik és utána belterületbe vonásra kerül a belterület É-i határa mellett fekvő, 1,7 hektár nagyságú 047/73 helyrajzi számú telek. A Plasztik-Tranzit Csomagolóanyag-gyártó Kft. meglévő üzemének bővítése céljából kérelmezte a telek É-i oldalán, külterületi fekvésben lévő telek átminősítését Gksz övezetbe.

4.       Vt jelű településközpont vegyes területből Gksz kereskedelmi szolgáltató területbe kerülnek át az 1001/50, 1001/51 és 1002 helyrajzi számú telkek, összesen 0,8 hektár, az 53-as számú főút K-i oldalán. A szabályozásban az újonnan keletkezett és a már kijelölt Gksz terület is Gksz* jelű új övezetbe fog tartozni, amelyben oldalhatáron álló beépítés szerint kell majd az építési helyet értelmezni. Az 53-as számú főút belterületi szakasza mentén kijelölt Gksz jelű területen számos gazdasági épület létesült a kedvező közlekedési lehetőséget kihasználva. A Vt településközpont vegyes terület ellenben nem hasznosult. Célszerű a területet Gksz jelű gazdasági területté nyilvánítani és az övezet szabályait a vállalkozók szándékai szerint módosítani.

5.       Küm jelű mezőgazdasági üzemi különleges besorolás helyett Má mezőgazdasági területbe kerül át a 080/4 helyrajzi számú teleknek a Küm jelű mezőgazdasági üzemi területbe sorolt 3,7 hektáros része. Az 53-as főút Kiskunhalasra vezető szakasza mentén fekvő módosítási terület mezőgazdasági művelés alatt áll, tehát a valós állapotnak meg fog felelni az új szabályozás.

6.       Má általános mezőgazdasági területből Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe kerülnek át az igazgatási terület D-i határa közelében, az 53-as út mentén, Kiskunhalas igazgatási területe közelében fekvő 072/11,12,13,14 helyrajzi számú telkek, összesen 2,2 hektár. A területre olyan gazdasági vállalkozás kíván betelepülni, amely mezőgazdasági és egyéb üzemi tevékenységet folytat.

A módosítás tervanyaga elkészült, ezennel véleményezésre bocsátom.

 

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a vélemény-nyilvánítás nem személyes formáját biztosítjuk 2020. április 1-ig az onkormanyzat@pirto.hu elérhetőségen, valamint a Pirtói Önkormányzati Hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtőláda segítségével.

 

A módosítási tervanyag a Pirtói Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján nyomtatott formában megtekinthető, elektronikus formában pedig megtalálható a következő web-helyen:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/pirto/folyamatban/modositasi_terv.pdf

A tervezés társadalmi egyeztetésének szabályait Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A tervező cég web-oldalán (www.ujleptekbt.hu) hozzáférhetők a jelenleg hatályos településrendezési eszközök (elérési út: Pirtó > Folyamatban lévő tervanyag).

Észrevételek írásos közlésére 2020. április 9. éjfélig van mód, elektronikusan a onkormanyzat@pirto.hu címre küldött levélben, postán vagy személyesen pedig a Pirtói Önkormányzati Hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába való eljuttatva.        

 

Nagy Ferenc s.k.

polgármester

2020-03-12 | TÁJÉKOZTATÁS - telefonos elérhetőség

2020-02-27 | 2019. évi közbeszerzési terv

2020-01-31 | KSH statisztikai adatgyűjtés

2019-10-14 | KISKUNVÍZ Kft. felhívása

2019-09-25 | HIRDETMÉNY - Pirtó, Zsombostódűlő tanya címkezelése

 

2019-09-16 | Sertéstartók figyelmébe!

A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre. 

 

A védekezésben elsődleges cél és feladat a vírus bekerülésének megakadályozása a házisertés állományokba, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:

- Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval se közvetlenül, se közvetve érintkezni.

- Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környékén használ. A sertésólba történő belépés előtt lábbelit és kezet kell fertőtleníteni.

- A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.

- Idegeneket, vagy sertést tartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni.

- Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se kerüljön a sertések takarmányába, ez szigorúan tilos.

- A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről betakarított takarmányt illetve alomanyagot frissen ne használjanak házi sertéseik ellátására. Szálas takarmányt és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Zöldtakarmány etetése tilos! (Természetesen ez vonatkozik a learatott kukoricatáblák böngészése során összegyűjtött kukoricára is!) A takarmányt és az alomanyagot elkülönítve zártan tárolják, biztosítsák, hogy a vadon élő állatok ne férjenek hozzá.

- Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány többi egyedétől el kell különíteni.

- Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát.

Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis lehetőségére.

- A vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis miatt fertőzötté minősített területeken fentieken túlmenően be kell tartani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, eladási, levágási szándékát is.

Felhívom a figyelmet, hogy hazánk sertéságazatának megvédése érdekében a betegség legkisebb gyanúja esetén is a legszigorúbb módon jár el az állategészségügyi hatóság, ebbe beleértve egy adott sertésállomány megelőzési célból történő felszámolását is.

Amennyiben az állattartó tőle elvárhatóan közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, az esetleges járványvédelmi intézkedések állami kártalanítás mellett történnek.

A betegség házisertés állományokba történő behurcolásának megakadályozása, a hatékony védekezést segítendő a hatósági állatorvosok, szolgáltató állatorvosok a szükséges mértékben fertőtlenítőszert is tudnak az állattartók számára biztosítani. Keressék állatorvosukat!

 

A járvány aktuális hírei valamint a betegséggel kapcsolatos hasznos információk az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon elérhetőek: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

 

                                                                                                             Dr. Vajda Lajos

                                                                                               Országos Járványvédelmi Központ

Vezető

2019-01-15 | Felhívás a tűzeseti halálozások megelőzésére

2018-11-12 | EGYENLŐ Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje

 

2018-06-13 | Kormányablak buszA Kormányablak Buszon intézhető ügyek tekintetében az alábbi fontos tudnivalókról tájékoztatom:

-        Személyazonosító igazolvány igénylése 14 éves kor alatt mindkét törvényes képviselő jelenlétében történhet, amennyiben ez nem oldható meg, a mellékelt szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése szükséges. 14 év feletti kérelmező önállóan intézheti az okmány igénylését.

-        Az eljárás illetékmentes.

-        Az ügyintézés megkönnyítése érdekében, akinek nem kártyaformátumú személyazonosító igazolványa van, célszerű a születési, és ha van, a házassági anyakönyvi kivonatot magával hoznia.

 

-        Ha a vezetői engedély lejárt, orvosi alkalmassági vélemény becsatolása szükséges.

-        A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint.

-        A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes. Az ügyintézéshez szükséges az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, vagy annak megszerzése alóli mentesség igazolása.

-        Vezetői engedély eltulajdonítása esetén a pótláshoz szükséges a rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása.

 

-        A magánútlevél igényléséhez 18 év alatti gyermek esetén mindkét törvényes képviselő személyes megjelenése, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása szükséges.

-        A magánútlevél kiadásának illetéke 5 évre 7500 forint, 10 évre, 14 000 forint.

A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy magánútlevelének kiadásának illetéke 2500 forint.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában

a) három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint;

b) két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint.

Illetékmentes a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.

 

-        Ügyfélkapu regisztrációhoz érvényes arcképes okmány és érvényes email cím szükséges.

 

-        Diákigazolvány igazolvány igénylése 14 év alatti kérelmező esetén, ha a gyermek már rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, az egyik törvényes képviselő jelenléte szükséges. Amennyiben a gyermek még nem rendelkezik ezen okmányok valamelyikével, mindkét törvényes képviselő megjelenése szükséges. 14 év feletti kérelmező önállóan járhat el az ügyben.

-         

-        Lakcímbejelentéshez a kitöltött nyomtatvány, nem saját tulajdon esetén a tulajdonos által aláírt bejelentő lap kitöltése, valamint az előző lakcímigazolvány leadása szükséges.

A kormányablakok elérhetősége, valamint a feladatkörök részletes leírása megtalálható a kormanyablak.hu, illetve a magyarorszag.hu webes felületen.

A Kormányzati Ügyfélvonal telefonos elérhetőségei:

 • Magyarországról: 1818
 • Külföldről: +36 (1) 550-1858
 • E-mail cím: 1818@1818.hu
 • Sms-száma: 1818
 • Fax: 36 (1) 550-1819

2018-06-04 | IGAZOLÁS bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről

Ügyirat szám: 854/2018

IGAZOLÁS

 

bejelentés köteles tevékenység

nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 6.§- a értelmében Pirtó község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett nyilvántartásunka az alábbi adatokat bejegyeztem:

Nyilvántartás sorszáma: 2/2018

 

A kereskedő

 

Neve: JOKER-FRUIT  Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:  6414. Pirtó,  Csősztelekdűlő 124.   

Cégjegyzék szám: 03-09-131701  

Kereskedő statisztikai száma: 26247423-4690-113-03   

Adószáma: 26247423-2-03  

Üzlet megnevezése: JOKER FRUIT ZÖLDSÉG BOLT  

 

 

Forgalmazni kívánt termékek:

 

-        0709 Zöldségféle – vegyes termékkör

-        0713 Zöldségféle

-        0207 Szárított zöldség

-        0801-0806 Zöldség, gyümölcs

-        1806 Cukorfélék, lisztek

-        1902 Tészták

-        1905 Kenyérfélék

-         Sör és köztes alkoholtermékek

 

 

Forgalmazás helye: 6414. Pirtó, Csősztelekdűlő 124, 1002  hrsz

 

Vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai használatbavételének időpontja:

 

KI 1695026- KI1695050    2018.június 4.   

 

A bejelentés határozatlan időre szól.


A bejelentést a
www.pirto.hu  és a http://kernyilvantartas.zalajaras.hu  honlapon közzéteszem.

 

3000.- Ft  eljárási illetéket bejelentő lerótta.

 

Bejelentő bejelentéséhez csatolta:

-        Adatlap a kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez

-        Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

-        Aláírási címpéldány

-        Bérleti szerződést az ingatlan tulajdonosával

-        Tárolt Cégkivonat a Cg 03-09-131701 cégjegyzékszám

 

Felhívom bejelentő figyelmét, hogy a Korm.r. 24.§-(1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

Tájékoztatom, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

 

Pirtó, 2018. június  4.   

 

 

 

                                                                                   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző

                                                                                               Megbízásából

 

 

 

                                                                                              Belágyi Mihály

                                                                                            kirendeltség vezető

 

 

 

 

Ügyintézés helye: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége.

                              6614. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

                              Tel: 77/540-010.  e-mail: onkormanyzat@pirto.hu

 

Az igazolást  kapják:

1./ JOKER FRUIT Kft 6414. Pirtó, Csősztelekdűlő 124.

2. Szabó István 6414. Pirtó, Csősztelekdűlő 118.

3./Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.

4./ Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Kiskunhalas, Kőrösi út 15.

5./ Kiskunhalasi Járási  Rendőrkapitányság Kiskunhalas, Szilády u. 19.

6./Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

7./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala NÉBIH

8./ Irattár

 

2018-05-28 | IGAZOLÁS bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről

Ügyirat szám: 804/2018

IGAZOLÁS

 

bejelentés köteles tevékenység

nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 6.§- a értelmében Pirtó község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett nyilvántartásunka az alábbi adatokat bejegyeztem:

Nyilvántartás sorszáma: 1/2018

 

A kereskedő

 

Neve: AKÁC PETROL  Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:  6414. Pirtó,  072/6 hrsz  

Cégjegyzék szám: 03-09-131661  

Kereskedő statisztikai száma: 26323033-4730-113-03  

Adószáma: 26323033-2-03  

Üzlet megnevezése: PICIKÉM FAGYIZÓJA 

 

 

Forgalmazni kívánt termékek:

 

-        1.4 Lágyfagylalt

-        1.2 Kávé és alkoholmentes üdítőital  

 

Forgalmazás helye: 6414. Pirtó, 072/6 hrsz

 

Vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai használatbavételének időpontja:

 

KI 3260251- KI-3260275

 

2018.május 28.  

 

A bejelentés határozatlan időre szól.


A bejelentést a www.pirto.hu  és a http://kernyilvantartas.zalajaras.hu  honlapon közzéteszem.

 

3000.- Ft  eljárási illetéket bejelentő lerótta.

 

Bejelentő bejelentéséhez csatolta:

-        Adatlap a kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez

-        Bérleti szerződést az ingatlan tulajdonosával

-        Tárolt Cégkivonat a Cg 03-06-131661 cégjegyzékszám

 

Felhívom bejelentő figyelmét, hogy a Korm.r. 24.§-(1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

Tájékoztatom, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

 

Pirtó, 2018. május 28.  

 

 

 

                                                                                   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző

                                                                                              Megbízásából

 

 

 

                                                                                              Belágyi Mihály

                                                                                            kirendeltség vezető

 

 

 

 

Ügyintézés helye: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége.

                              6614. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

                              Tel: 77/540-010.  e-mail: onkormanyzat@pirto.hu

 

Az igazolást  kapják:

1./ AKÁC PETROL Kft

3./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.

3./ Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Kiskunhalas, Kőrösi út 15.

4./ Kiskunhalasi Járási  Rendőrkapitányság Kiskunhalas, Szilády u. 19.

5./Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

6./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala NÉBIH

7./ Irattár

 

2018-05-25 | Adatvédelmi szabályzat
2017-10-18 | IGAZOLÁS bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről


Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

Pirtói Kirendeltsége

 

6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.

Tel./fax: 77/540-010
 
E-mail: onkormanyzat@pirto.hu

Honlap:  www.pirto.hu

 

Ügyiratszám: 723/2017.

                                

 

Ügyintéző: Belágyi Mihály

 

 

IGAZOLÁS

bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy 2017. október 12. napján tett bejelentés alapján, a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet I. mellékletében felsorolt tevékenységekről Pirtó község közigazgatási területén működő bejelentésköteles szolgáltatási  tevékenységekről vezetett nyilvántartásunkba az alábbi adatokat bejegyeztem:

 

A bejelentő

neve:

EURODUO  Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Kálmán Szablocs   ügyvezető )

székhelye:

fióktelep:

6400. Kiskunhalas, Vitéz u 5.

 6414. Pirtó, Dózsa Gy u 5.

statisztikai száma:

11577171-4540-113-03

Cégjegyzékszám:

Adószám:

03-09-106652

11577171-2-03

 

 

A telep

címe:

6414. Pirtó, Dózsa György utca 1001/47 hrsz

Nyilvántartási száma:

15

helyrajzi száma:

Bérelt terület nagysága:

1001/47 hrsz

720 m2 műhely csarnok

 

 

                           

 

                                     

 

 

A végezni kívánt tevékenységek az 57/2013.(II.27.) Korm. r. 1. sz. melléklet szerinti tevékenységek megnevezése, sorszáma:

 

sorszám

tevékenység megnevezése

44

28

43

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártás

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

Gépjárműjavítás,-karbantartás

 

 

 

A bejelentés határozatlan időre szól.

A bejelentést  www.pirto.hu honlapon közzéteszem.

 

 

A bejelentés másolatát egyidejűleg megküldtem a Korm. r. 4. §-ban megjelölt hatóságok  részére.

 

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

 

Felhívom a bejelentő figyelmét, hogy a Korm. r. 9. § (1) bekezdése értelmében az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, ill. a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást -  az ipari tevékenység változtatását ide nem értve -    haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

 

 

Pirtó, 2017. október 18.   

                                                                                   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző

                                                                                                   megbízásából

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                 Belágyi Mihály

                                                                                              kirendeltség vezető

                                                          

Az igazolást  kapják:

 

1./EURODUO Kft  6400. Kiskunhalas, Vitéz u 4.

2./ T&K Logisztikai  Kft. 6414. Pirtó, Dózsa Gy u 5.

3./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.

4./ Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség/ Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság:  6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.

5./ Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Kiskunhalas, Kőrösi út 15.

6./ Kiskunhalasi Járási  Rendőrkapitányság Kiskunhalas, Szilády u. 19.

7./ Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hivatala   6725 Szeged, Pf. 28.

8./  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

9./ Irattár

 

2017-05-22 | Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály új telefonszámairól


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatala

 

 

 

 

Közlemény

az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály új telefonszámairól

 

 

Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2017. június 1-jétől az alábbi telefonszámokon érhető el:

 

77/795-280,

77/795-281.

 

 

Kiskunhalas, 2017. május 22.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatala

2017-04-03 | Nyilvántartásba vétel

    
    

2017-03-23 | VIP UNIO Kft. nyilvántartásba vétele

        
    

2017-02-22 | TÁJÉKOZTATÓ az iskolai felvételi körzethatárokról
2016-07-14 | Gyermekvédelmi szakmai nap a Kormányhivatal szervezésében


Gyermekvédelmi szakmai nap a Kormányhivatal szervezésében

A gyerekekről való gondoskodás mindannyiunk közös feladata, közös kötelezettségünk” – kezdte megnyitóját Kovács Ernő kormánymegbízott a gyermekbántalmazás mielőbbi felismerésével és jelzésének megtételével foglalkozó, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya által 2016. július 7-én megrendezett szakmai napon.

 

Az apropót pedig a közvéleményt mélyen megrázó, a közelmúlt azon tragikus eseményei adták, ahol gyerekek életét követelte a szülői bántalmazás. 

 

A konferencián valamennyi, a gyermekek védelmében és veszélyeztetettségük megszüntetésében érintett területi és helyi igazságszolgáltatási, közigazgatási, köznevelési, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, valamint jogvédő szervezet részt vett, a cél pedig nem a felelősök keresése volt, hanem a gyermekvédelmi rendszer megfelelő működtetésének megvalósítása, a rendszerben meglévő intézkedési lehetőségek feltárása és nem utolsó sorban a gyermekvédelmi szakemberek szakmai és érzelmi megerősítése. Ehhez nyújtott szakmai segítséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi, illetve a Szociális Szolgáltatások Főosztályának két  munkatársa – Lipcsei Judit és dr. Feffer Zsuzsanna –, akik a gyermekbántalmazás korai felismerésére és jelzésének megtételére kidolgozott módszertani anyagokra, protokollokra, a jelzés kötelezettségére és ezen kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményére, felelősségére  hívták fel a figyelmet, illetve hangsúlyozták, minden gyermek helyzetét, veszélyeztetettségét egyedileg kell megítélni, nem lehet sémákat, rutin intézkedéseket alkalmazni.

 

A szakmai napon a délelőtti előadásokat, délután részben a család- és gyermekjóléti központok szakmai vezetői, esetmenedzserei, részben pedig a járási hivatalok gyámügyi ügyintézőinek részvételével szekcióülések követték, ahol lehetőség nyílt a szakmai kérdések mélyebb megvitatására, a gyermekvédelmi rendszer 2016. január 1. napjától bekövetkezett változásainak eddigi értékelésére.

 

Zárszóként pedig megfogalmazásra került: egy gyermek bántalmazására nincs mentség, nem lehet azt a szülő vagy más hozzátartozó pszichés állapotával, mentális zavarával vagy éppen a gyermek magatartásával, fegyelmezésének szükségességével magyarázni. 

                                                                                       

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2016-06-09 | TÁJÉKOZTATÓ a szelektív hulladékgyűjtés rendjéről

2016-05-30 | HATÁROZAT - Vadászterületek határának meghatározása
2016-04-20 | HATÁROZAT Pirtó községi vízmű üzemelő vízbázis védelme
2016-01-13 | TÁJÉKOZTATÓ a használható hulladékgazdálkodási gyűjtőedényzetről

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 Erre a linkre kattintva letölthető a BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP.


 Tisztelt Önkormányzat!

 

Jelen tájékoztató nyújtását információhiány miatt, jogszabály ismeretének hiányában, az ügyfelek segítése érdekében látjuk szükségesnek. Kérjük, hogy az abban foglaltaknak megfelelően érdemi és naprakész információkkal lássák el az Önöket megkereső ügyfeleket.2016. január 1-jével módosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm.r. 7.§ (1a)-(1c) bekezdése.

Az új szabályozás elérhető:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR

 

A használható gyűjtőedényzetre vonatkozóan a jogalkotó lehetőséget ad arra, hogy a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

 

A közszolgáltatói kötelezettség tehát nem az edényzet beszerzésére és annak biztosítására terjed ki, hanem csak a választási lehetőség biztosítására.

 

Ennek részletesebb kifejtését az (1a)-(1c) bekezdések fejtik ki, miszerint a választási lehetőség alapján alkalmazott edényzet űrmértéke az ingatlanhasználótól függ.

 

Az ingatlanhasználó eszerint lehet

-       az ingatlant egyedül, életvitelszerűen használó természetes személy,

-       s lehet ettől eltérő természetes személy, azaz pl. az ingatlant nem egyedül használó.

 

Ingatlanhasználótól függően a Korm.r. meghatározza azt a választható edényzet űrmértéket, melynek űrmértéke maximalizálva van, azaz a jelenleg esetleg használatos űrmértékű edényzettől eltérően választhat legalább egy olyan gyűjtőedényt, amelynek az űrmértéke az ingatlanhasználóhoz rendelt litert nem haladhatja meg.

 

A közszolgáltató az esetleges edényzetváltást vagy az újonnan bevezetésre kerülő edényzetet fenti jogszabály esetében csak abban az esetben tudja elfogadni, ha

1.)egyedülélő

(Korm.r.7.§ (1a) b)

-   a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó

-          természetes személy ingatlanhasználó részére

-          legalább egy

-          olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja,

-          amelynek űrmértéke a 60 litert

-          nem haladja meg.

 

Ezt a jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

 

 

Azaz A FENTI TARTALMÚ önkormányzati igazolás nélkül az ingatlanhasználó választási lehetősége akadályozott.


2.) nem egyedülélő:

(Korm.r.7.§ (1a) a)

-          a természetes személy ingatlanhasználó részére

-          legalább egy

-          olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja,

-          amelynek az űrmértéke a 80 litert, nem haladja meg.

Ehhez nem kell igazolás.

 

Fentiek csak és kizárólag a vegyes hulladék gyűjtésére vonatkoznak.

 

 

 

A fentiek figyelembe vételére kérjük Önöket azzal, hogy az új edényzetek vonatkozásában, s kérjük Önöket, hogy az ügyfeleket ne küldjék el igazolás kiadása nélkül. (Az, hogy az önkormányzatnál ki jogosult ennek kiadására, belső szabályozás kérdése rendeleti szabályozás hiányában, s kérjük, hogy minderről érdemben az ügyfeleket is tájékoztassák.)

 

 

Az ügyfelektől kérjük, hogy az új edényzet beszerzését névre szóló számlával igazolják, s annak használatát a Korm.r.7.§ (2) bekezdése figyelembevételével helyben ellenőrzi a közszolgáltató. Vagyis a választható gyűjtőedény űrmértéknek igazodnia kell az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, a szállítási gyakoriságot.

 

A korábban beszerzett kisebb űrmértékű edényzetekre vonatkozóan nyilatkozatot kérünk az ügyfelektől.

 

Az edényzetválasztás lehetőségét a bejelentőlapunkon külön feltüntettük, annak mintáját wordben csatolva megküldjük Önöknek.

 

Kérjük továbbá Önöket, hogy amennyiben a fentiek alapján részletszabályokat alkotott a helyi képviselőtestület és azt még nem küldték meg a közszolgáltató részére, úgy azt mielőbb pótolni szíveskedjenek a végrehajtás érdekében.

 

Vaskút, 2016. január 13.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             Agatics Roland s.k.

                                                                                                            ügyvezető igazgató


Erre a linkre kattintva letölthető a BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP.

________________________________________________________________________________________________

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság

                                                Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039

                        Adószám: 24290054-2-03             Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.

Ügyfélszolgálati irodáink:

6500 Baja, Szabadság út 22.                       ( : 79/420-609

6521 Vaskút, Külterület 0551/2.                  ( : 79/524-821  / Ê: 79/572-052

6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.                        ( : 20/373-0338/ Ê: 79/572-052

6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.           ( : 63/483-956 / Ê: 63/471-620

6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2.        ( : 30/473-5340/ Ê: 63/471-620

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.     ( : 77/400-063 / Ê: 77/951-761

6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16               ( : 30/473-5340

6300 Kiskőrös, Petőfi S.u. 108.                    ( : 20/373-0338

š: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

  6500 Baja, Szabadság út 22.               ( : 79/420-609                   

  6521 Vaskút, Külterület 0551/2.        ( : 79/524-821  / Ê: 79/572-052

   6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.               ( : 78/ 561-003 / Ê: 78/561-004

    6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.   ( : 63/483-956 / Ê: 63/471-620
         6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2.
( : 76/430-513 / Ê: 76/462-822
             6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16      
( : 30/607-7157

                                       e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

2015-08-25 | TAJÁKOZTATÁS - Magáncsődvédelem


magancsodvedelem logó

Tisztelt Hivatalvezető!

Trócsányi László igazságügyi miniszter az MTI-nek adott interjújában emlékeztetett: szeptember 1-jén lép hatályba a természetes személyek adósságrendezéséről szóló jogszabály. A közigazgatás felkészítése mellett fontos az is, hogy az állampolgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak a családi csődvédelem lehetőségéről, a belépés feltételeiről.

A magancsodvedelem.hu címen elérhető weboldalt azzal a céllal hoztuk létre, hogy a témában fellelhető információk feldolgozásával teljes körű tájékoztatást nyújtson az ősszel bevezetésre kerülő családi csődvédelem intézményével kapcsolatban. A közérthető stílusban megfogalmazott, ugyanakkor a tényeket változatlan formában közlő szövegek választ adnak a magáncsőddel kapcsolatban felmerülő különféle kérdésekre és az internet lehetőségeinek kihasználásával a lehető legszélesebb közönséghez jutnak el.  

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben településük, intézményük weboldalán önálló cikkeket, tartalmi egységeket publikálnának a magáncsődvédelemről az állampolgárok megfelelő tájékoztatása érdekében, minden szöveges tartalmunk szabadon átvehető, idézhető a forrás megjelölésével. A forrásmegjelölés az elektronikus médiában szokásos, a hivatkozott menüpontra, cikkoldalra mutató hiperhivatkozás formájában teljesíthető.  

Magáncsődvédelem.hu - főoldal:

http://magancsodvedelem.hu/

Magáncsőd tájékoztató menüpont tudásbázissal:

http://magancsodvedelem.hu/magancsod/

A családi csődvédelem olyan jogintézmény, amelynek nem volt előzménye Magyarországon, de több tízezer embert is érinthet, nagy segítséget jelent a rászorulóknak, így nagy felelősséget jelent, hogy az alkalmazásánál ne legyenek problémák.

2015-08-01 | KÖZELMÉNY - Költözik a Fogyasztódévédelmi Hatóság

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


KÖZLEMÉNY!

 KÖLTÖZIK A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a jelenlegi 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. szám alatti ingatlanból átköltözik a 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A alatti épületbe.

A Fogyasztóvédelmi Osztály telefonos elérhetősége 2015. augusztus 5. napjától a 76/795-710 számra változik.

A Fogyasztóvédelmi Osztály elektronikus levelezési címe változatlanul fogyved_daf_kecskemet@nfh.huA Hatósági Tanácsadó Iroda és Rezsipont a jövőben a


6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A


szám alatt kereshető fel személyesen, az eddig megszokott ügyfélfogadási rend szerint: 


hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00

pénteken 8.00-14.00 óra


között.Az átköltözés ideje alatt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály telefonon átmenetileg nem elérhető.


Megértésüket köszönjük!


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


2015-07-20 | IGAZOLÁS bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal

Pirtói Kirendeltsége

6414. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

Tel: 77/540-010

e-mail: onkormanyzat@pirto.hu
Ügyirat szám: 726/2015

IGAZOLÁS

bejelentés köteles tevékenység

nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 6.§- a értelmében Pirtó község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett nyilvántartásunka az alábbi adatokat bejegyeztem:

 

Nyilvántartás sorszáma: 1/2015

 

A kereskedő

 

Neve: MOL-SZING KFT

Székhely:  6035. Ballószög, III.körzet 143.

Adószáma: 24994387-2-41

Cégjegyzék szám: 03-09-128477

Üzlet jellege: mozgóbolt

Eladótér:  2  m2

 

Forgalmazni kívánt termékek a Korm.r. 6.sz. mellékelt szerinti megnevezése:

 • 1.4   Cukrászati készítmény, édesipari termék,

 • 1.5   Hús-és hentesáru,

 • 1.6   Hal,

 • 1.7   Zöldség és gyümölcs,

 • 1.8   Kenyér és pékáru, sütőipari termék,

 • 1.9   Édességáru ( csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előcsomagolt fagylalt

           és jégkrém, stb )

 • 1.10  Tej, tejtermék  ( vaj, sajt, túró, savanyított termékek stb.

 

 

Nyitvatartási idő:

 

Pirtó községben   a vasárnapi nyitva tartás engedélyezett

 

 

A bejelentés határozatlan időre szól.


A bejelentést a
www.pirto.hu honlapon közzéteszem.

 

A bejelentés másolatát egyidejűleg megküldöm a Korm.r. 6.§.(2) bekezdése szerinti hatóságok részére.

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

 

Felhívom bejelentő figyelmét, hogy a Korm.r. 24.§.(1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. ( A kft-ben legalább 1/5-öd tulajdini hányaddal rendelkezik eladó természetes személy. )

 

Tájékoztatom, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

 

Pirtó, 2015. július 20.

 

 

 

                                                                                  Dr. Ferenczi Mária jegyző

                                                                                              Megbízásából

 

 

 

                                                                                              Belágyi Mihály

                                                                                            Kirendeltség vezető

2015-07-16 | FELHÍVÁS - Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FELHÍVÁS

 

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

 

 

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.

 

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.

 

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.

Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.

 

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

 

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában – a Kiskunhalasi Járásban a Hatósági és Gyámügyi Osztályon, Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám, vagy a Kormányablakban, Kiskunhalas Szilády Áron u. 19. szám alatt –, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

 

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

 

 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2015-05-13 | „Hálózat a közösségért 2014-2015” áramdíjfizetést segítő program

Hálózat a közösségért 2014-2015” áramdíjfizetést segítő program

Megnyílt a hátralékmentes kategória,
újra pályázhatnak
a rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztók.

 

 

Ebben a kategóriában azok a fogyasztók pályázhatnak, akik folyamatosan időre fizetik a számlájukat és nem rendelkeznek hátralékkal. Támogatás formája: Növekvő támogatással: 4000.- Ft, 5000.- Ft, 6000.- Ft egy év alatt három ellenőrzési pontban kérdezzük le a hátralékok mértékét, és aki megfelel a feltételeknek, az támogatásban részesül, aki viszont az egyik ellenőrzési ponton nem teljesíti a feltételeket, akkor nem kaphat támogatást. Viszont, ha mindegyik ellenőrzési pontnál megfelelt, akkor egyre magasabb támogatásban részesül az ügyfél. Potenciális támogatott pályázók: szociálisan rászoruló családok és egyedül állók, akik csak nagy nehézségek árán tudják fizetni a számlájukat, de nagyobb hátralékot sosem halmoznak fel.

Érdeklődni a támogatás igénylés esetén:

http://halozat.maltai.hu/

HTKT SZSZK Családsegítő Szolgálat munkatársánál

2015-03-24 | MINI DISZKONT nyitvatartási idő változás

2015-03-17 | A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaival foglalkozó jogszabályok

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaival foglalkozó jogszabályok


A kérelem és a lakossági tájékoztatók letölthetőek

a NYOMTATVÁNYOK menüpont alatt.


 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

 

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

A tűzesetek megelőzése

6. § (1) Az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon köteles 2 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell tartani.

(3) Erdősítéskor a tűzpásztára nem szabad fát telepíteni (magot vetni, csemetét ültetni). A tűzpászta minimálisan 3 méter széles, minden éghető anyagtól mentes, talajjal fedett terület, melynek folyamatos karbantartásáról, azaz gyomtól és egyéb éghető anyagtól mentes állapotban tartásáról az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.

(4) A vasút, illetve a közút és az erdő közötti védősávon, valamint az út menti fásított árokparton a száraz növényrészeket és a hulladékot az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint lehet elégetni.

7. § Az erdőgazdálkodó köteles a kijelölt tűzrakó hely környékéről az éghető anyagokat eltávolítani, és azt állandó jelleggel az éghető anyagoktól mentesen tartani.

8. § Az erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál, az autóspihenőknél, valamint a tűzrakó helyeken – jól látható módon – az erdőben történő tűzrakásra, a nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira és a tűzjelzés módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató táblákat elhelyezni.

 

Tűzveszélyes üzemi tevékenység

9. § (1) Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

(2) Vágástéri hulladékot az erdőben az Evt.-ben foglaltakon túl csak abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs vagy az nem gazdaságos.

(3) Védett természeti területen lévő erdőben kerülni kell a vágástéren történő vágástéri hulladékégetést.

(4)3 A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.

(5) Az égetést az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik szélcsendes időben. Az égetés helyszínén a tűz jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani.

(6) Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30 méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes tűzvédő sávot alakítottak ki.

(7) Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni.

(8) Indokolt esetben a vágástéri hulladék összegyűjtés nélküli elégetésére, a tűzpászta tisztántartására ellenőrzött tüzet is alkalmazhat az erdőgazdálkodó. Az ellenőrzött tűz olyan folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének csökkentése a területen.

(9)4 Az ellenőrzött tűz tervezett alkalmazását az erdőgazdálkodó köteles bejelenteni a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, köteles továbbá az érintett területet bemutató térképet, az alkalmazandó égetési technikák leírását és a tűz biztosításához rendelkezésre álló saját eszközeinek listáját részére átadni.

(10) Az ellenőrzött tűz irányítását legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező személy végezheti.

(11) Védett természeti területen ellenőrzött tűz csak a védett természeti területekre vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

 

27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

 

A levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértéke

Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése;

300 000 Ft

Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése;

100 000 Ft

Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése;

500 000 Ft

A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását, meggyulladását nem akadályozza meg, illetve az eloltásról nem gondoskodik (10 m3 feletti mennyiség esetén);

500 000 Ft

A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladásának, meggyulladásának meg nem akadályozása, illetve az eloltásról való nem gondoskodás (legfeljebb 10 m3 mennyiség esetén);

100 000 Ft

 

2015-03-04 | Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok


Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére a rendeletben szabályozott következő adatokról (természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a képviselet jogcíme, a vetett termőterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy fizikai blokk és parcella száma, a termesztett fajta neve, vetőmag fémzár száma és mennyisége,) bejelentést tenni. Az őszi vetésű étkezési mák bejelentési határideje a vetési évben november 30-a, a tavaszi vetésű étkezési mák esetében a vetési évben április 30-a. A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.

A betakarítást követően az étkezési mák termesztője köteles tárgyév szeptember 30-ig az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságnak bejelenteni a mákszalma és a betakarított mákmag mennyiségét. A mákszalma megsemmisítéséről a termesztőnek nyilvántartást kell vezetni.

Az étkezési mák termesztőnek a bejelentésről valamint a bejelentett mákmag mennyiségéről az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága igazolást állít ki. Az étkezési mák kizárólag  ezen igazolás birtokában hozható forgalomba. A termesztő köteles az étkezési mákot továbbforgalmazó személynek az igazolást bemutatni. Az igazolás számát az étkezési mák forgalomba hozatala során a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell.

Az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a termesztő költségére elrendelheti az étkezési máktábla talajba forgatással történő megsemmisítését, amennyiben az étkezési mák termesztése a rendelet alapján bejelentési kötelezettség alá tartozik és a termesztő a bejelentési kötelezettségének határidőre nem tett eleget, illetve azt legkésőbb a mák virágzásának befejezését megelőző tizenöt napig nem pótolta, vagy a termesztő valótlan adatokat jelentett be.

A földművelésügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága ellenőrzi a forgalomba hozott étkezési mák igazolásának meglétét. Amennyiben a termesztő igazolás nélkül hozza forgalomba az étkezési mákot, a földművelésügyi igazgatóság vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az étkezési mákot lefoglalja és elrendeli a termesztő költségén való megsemmisítését.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatványok letölthetőek a NÉBIH honlapjáról. (www.nebih.gov.hu)

További információért forduljon az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. (tel.: 76/513-600, fax.: 76/513-627, e-mail: bacs-fm@nebih.gov.hu)(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2015-03-01 | Elkezdődött a szociális rendszer megújítása – A szociális támogatások egy része új hely

Elkezdődött a szociális rendszer megújítása –

A szociális támogatások egy része új helyen igényelhető

A szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás 2015. március 1-jétől a Kiskunhalasi Járási Hivatalnál intézhető.


A Járási Hivatal által nyújtott szociális támogatások az alábbiak:


- aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,

- időskorúak járadéka,

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2015. március 5-ig esedékes kifizetéseket még a települési önkormányzatok fogják folyósítani. A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a megyei kormányhivatalok, illetve a járási hivatalok gondoskodnak majd. E támogatási összegek az ügyfelek döntése alapján bankszámlára, vagy lakcímre kerülnek kiutalásra, a támogatások készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség!


A Kiskunhalasi Járásban az aktív korúak ellátásával kapcsolatos támogatások, így a foglalkoztatást helyettesítő, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás elsősorban a Kiskunhalasi Járási Munkaügyi Kirendeltségen (Kiskunhalas, Szent Imre u. 12.) hétfőtől csütörtökig, továbbá a hét minden napján a Kormányablakban (Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19.), valamint a Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó településeken az előre meghatározott és meghirdetett időpontokban az ügysegédeknél – a települések polgármesteri hivatalaiban – intézhető.


A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. március 1-jétől hatályos változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató anyag elérhető a www.bkmkh.hu weboldalunkon.dr. Tallós Bálint

hivatalvezető

Kiskunhalasi Járási Hivatal

2014-09-04 | FELHÍVÁS - Parlagfű elleni védekezés

pirto

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

Pirtói Kirendeltsége

 

6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.

Tel./fax: 77/540-010
 
E-mail: onkormanyzat@pirto.hu

Honlap:  www.pirto.hu

 

 


FELHÍVÁS

 

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.évi XLVI.törvény 17.§.(4) bekezdése értelmében a FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES

az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

A törvény hatálya kiterjed az ország egész területére és az összes ingatlantulajdonosra. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok eljárásukat nem csak termőföldön folytatják le – amelybe a zártkertek is beletartoznak -, hanem belterületen, ipari, kereskedelemi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A törvény lehetőséget ad – szigorú eljárási rendben -, hogy a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.

 

A parlagfű elleni védekezés legegyszerűbb módja június végétől kettő-három alkalommal végzett kapálás vagy kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás.

 

A helyszíni ellenőrzés során a parlagfű-mentesítés kikényszerítése érdekében belterületen a jegyző jogosult elrendelni a közérdekű védekezést. A közérdekű védekezést a hatóság lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is elvégeztetheti. A parlagfű elleni védekezés során a területen lévő egyéb növényi kultúrában okozott károkért a földhasználó nem tarthat igényt kártalanításra. A közérdekű védekezés elrendelése mellett egyidejűleg növényvédelmi bírság is kiszabható, melynek mértéke 15.000.- Ft-tól 5.000.000.- Ft-ig  terjedhet.

 

A fentiekre tekintettel kérem Pirtó község ingatlantulajdonosait, földhasználóit, hogy az ingatlanokon, az ingatlanok előtti közterületen gondoskodjanak a gyomtalanításról, részben a hatósági beavatkozás és bírság elkerülése érdekében, de azért is, mert sok polgártársunknál allergiás megbetegedést okoz a parlagfű pollenje.

 

Lakossági panaszbejelentés tehető személyesen vagy írásban az önkormányzati hivatalnál, e-mailen az onkormanyzat@pirto.hu címen vagy telefonon a 77/540-01-es telefonszámon.

 

Pirtó, 2014. szeptember 4.

 

 

                                                                                      Belágyi Mihály

                                                                                  kirendeltség vezető

2014-08-19 | Kuklisné Győri Mária üzlete nyilvántartásba vétele

                                                          Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal

Pirtói Kirendeltsége

6414. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

Tel: 77/540-010

e-mail: onkormanyzat@pirto.hu  


Ügyirat szám: 818/2014

IGAZOLÁS

 

bejelentés köteles tevékenység

nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 6.§- a értelmében Pirtó község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett nyilvántartásunka az alábbi adatokat bejegyeztem:

 

Nyilvántartás sorszáma: 2/2014

 

A kereskedő

 

Neve: Kuklisné Győri Mária

Lakóhelye: 6414. Pirtó, Petőfi Sándor utca 77.

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 5389308

Kereskedő statisztikai száma: 43993873 – 0163- 231-03

Adószáma: 43993873-1-23

Székhelye:  6414. Pirtó, Petőfi Sándor 77.

 

Forgalmazni kívánt termékek a Korm.r. 6.sz. mellékelt szerinti megnevezése:

 

016302. Koszorú-és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)

478901. Egyéb áruk piaci kiskereskedelme.

 

Kereskedelmi tevékenység végzésének helyszíne: Piacok, vásárok Magyarország közigazgatási területén.

 

A bejelentés határozatlan időre szól.


A bejelentést a
www.pirto.hu honlapon közzéteszem.

 

 

Az eljárási költséget Kuklisné Győri Mária bejelentő viseli, melyet a bejelentéssel egyidejűleg illetékbélyeg formájában lerótt.

 

Felhívom bejelentő figyelmét, hogy a Korm.r. 24.§-(1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

Tájékoztatom, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

 

Pirtó, 2014. augusztus 19.  

 

 

 

                                                                                  Dr. Ferenczi Mária jegyző

                                                                                              Megbízásából

 

 

 

                                                                                              Belágyi Mihály

                                                                                            Kirendeltség vezető

 

 

 

 

Ügyintézés helye: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége.

                              6614. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

                              Tel: 77/540-010.

      e-mail: onkormanyzat@pirto.hu

 

2014-07-11 | FBH Kft. Szállítmányozás közleménye: Adatváltozás bejelentése

FBH Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosság!

Kérjük, hogy az adataikban történő változásokat a mellékelt bejelentő nyomtatványon tegyék meg.

Nyomtassák ki, töltsék ki, majd postán (6521, Vaskút, 0551/2 hrsz.), e-mailen fbhnpkft@fbhnpkft.hu, esetleg személyesen (ügyfélszolgálati irodáink: Kiskunhalas, Szilárdy Áron u. 5-7.; Kiskőrös, Petőfi u. 108.; 6500 Baja, Szabadság út 22. ; 6521 Vaskút, Külterület 0551/2. ; 6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.; 6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.;  6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2.;     6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16) tudják eljuttatni részünkre.

A nyomtatvány letöltése

Tisztelettel:
         

    Illés Mihály, termelési vezető  megbízásából

    Csató Katalin, termelési asszisztens

2014-06-03 | SAJTÓKÖZLEMÉNY - Indul Pirtó legnagyobb beruházása

Indul Pirtó legnagyobb beruházása


   Aláírták a kivitelezővel a megállapodást, így indulhat Pirtó történetének eddigi legnagyobb beruházása, az ivóvízminőség-javító program. A 202 millió forintos összköltségű fejlesztés az egész községben megváltoztatja majd a víz minőségét. A munkálatokat a halasi székhelyű Vízépszolg ’94 Kft. fogja végezni.
   Sorsdöntő pillanat ez számunkra – mondta a Pirtói községházán az aláírást követően Nagy Ferenc polgármester. – Szükség van a program elindítására, hogy egészséges vízhez jusson a lakosság és a vizünk megfeleljen az európai uniós, illetve a saját magunknak támasztott követelményeknek. A programot 2015 májusára szeretnénk befejezni. A beruházás teljes bekerülési költsége 202 millió forint. A Pirtói ivóvízminőség-javító projektre Pirtó község önkormányzata 182.599.782 forint, támogatást kap az Európai Uniótól és a Magyar Államtól. A projekt az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi terv keretében.  - Az önerő is nagy megterhelést jelentene a községnek, így a Belügyminisztérium Önerő Alapjához adtunk be pályázatot, még nem kaptunk erről értesítést, de bízunk a sikerben – nyilatkozta a polgármester a költségekről. Varga István a Vízépszolg ’94 Kft. ügyvezetője arról adott tájékoztatást, hogy Pirtón az ammónia okozza a legnagyobb problémát, amit ki kell küszöbölni a beruházás során. A feladatok közé hálózat rekonstrukció és bővítés, valamint egy kút fúrása tartozik a biztonságos vízellátás érdekében. - Azt vállaltuk, hogy a szerződés aláírását követően szinte azonnal megkezdjük a kivitelezést. Az év végéig szeretnénk befejezni az érdemi munkát, és utána már csak a próbaüzem lesz hátra. A lakosságnak érdemi vízkimaradásra nem kell számítani és minimális zavarással próbáljuk megoldani a feladatot – mondta a kivitelező cég vezetője. - A kivitelezési engedély beszerzése még folyamatban van, de már van, amit e nélkül is el lehet kezdeni, így napokon belül megjelenhetnek Pirtón a munkások – nyilatkozta a Pirtói vízmű telepnél Belágyi Mihály a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói kirendeltség vezetője.  Minden utcában megfelelő minőségű víz lesz a program végére és van még egy óriási előnye a beruházásnak. Most fésűs rendszerű a vízellátás a községben, ez megszűnik és körvezetékek lesznek. A végpontokon most gyakran előfordul, hogy sárga a víz, ilyen már nem lesz a jövőben, mert nem lesznek végpontok és gyakorlatilag egy körvezeték lesz az egész település – fűzte hozzá Belágyi Mihály.2014-05-13 | A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatója a zöld huilladék átvételéről


A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja a szolgáltatási körében működő önkormányzatokat, közületeket, vállalkozásokat és a területen élő lakosságot, hogy a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ (Kiskunhalas Külterület, Alsószállás puszta 0995/12) a mai naptól nem fogad zöld hulladékot.

A keletkező zöldhulladékot társaságunk a hulladékudvarokban (Kiskunhalas, Soltvadkert, Kecel, Kiskunmajsa, Jánoshalma, Kiskőrös telephelyeken), nyitva tartási időben továbbra is térítésmentesen átveszi.


Kiskunhalas, 2014. május 13.


Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.
2014-04-15 | SAJTÓKÖZLEMÉNY - Ellenőrzések az őstermelők érdekében

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


Ellenőrzések az őstermelők érdekében

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága az idei évtől a 228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet alapján megkezdi az őstermelői igazolványok használatának és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzését a piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken a megye teljes területén.

 

Az ellenőrzések célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a saját gazdaságra vonatkozó valótlan nyilatkozattal kiváltott őstermelői igazolvánnyal értékesítők, a nem saját termelésű terméket értékesítők kiszűrése. Kiemelt cél a folyamatos ellenőrzéssel, hatósági jelenléttel a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók őstermelők által kínált árukkal szembeni bizalmának erősítése.

 

Az ellenőrzés jogosultsága kiterjed a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, értékesített termék származásának vizsgálatára valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvány, értékesítési betétlap és az adatnyilvántartó lap ellenőrzésére, mely iratokat az őstermelőnek az árusító helyen magánál kell tartania.

 

Szabálytalanság esetén az ellenőrök jogosultak az igazolványt visszatartani, ha az igazolványban és az adatnyilvántartó lapon feltüntetett értékesítésre szánt termékek köre, és az értékesítő helyen lévő termékek eltérnek.  Jogosultak továbbá az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített termék mennyisége 10%-kal vagy azt meghaladó mértékben több mint amennyit az adatnyilvántartó lapján bejelentett, valamint a mezőgazdasági őstermelő saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


2014-04-15 | NAV információk

2014-03-28 | TájGazda – A jó minőséget támogató tanúsítási rendszer, ami teljesíti a kötelező Unió

TájGazda – A jó minőséget támogató tanúsítási rendszer,

ami teljesíti a kötelező Uniós előírásokat is.

 

 

A gazdálkodók számára az egyik kiszámítható bevételi forrást a földhöz köthető támogatások jelentik. Az Európai Unióban 2014-től megváltoznak a korábbi szabályok. Ahhoz, hogy valaki elérhesse az éves 260 eurós hektáronkénti támogatást, új feltételeknek kell megfelelnie. Ez elérhető egy új, az egészséges termelést és termékeket támogató rendszer segítségével.

 

 

A Dél-Alföldön nagyon sokan gazdálkodnak, de közülük sokan nem ismerik, hogyan érhetik el a legmagasabb földalapú támogatást úgy, hogy közben minőségi termelési technológiát honosítanak meg.  Egy békés-megyei kezdeményezés fejlesztette ki a jó minőséget hitelesítő tanúsítási rendszert, ami ennek eléréséhez segíti a termelőket, egyben maximális Európai Uniós támogatást és jó piaci lehetőséget is kínál.

 

Az egészségi állapot javításában és a gazdálkodói jövedelmek növelésében az életmód formálásán keresztül a megfelelő minőségi étkezéssel lehet leghamarabb kedvező eredményeket elérni. A mezőgazdasági termékek két legfontosabb felvevő piaca a családi és a közétkeztetés. Az egészségi állapot javítása népegészségügyi és nemzetgazdaságot érintő kérdés. Sajnos falvainkban és városainkban a helyi fogyasztásban meghatározó a külhoni, silány beltartalmi értékű és sokszor nem hiteles forrásból származó termék, és a családok jelentős része ezekből az alapanyagokból készíti ételeit. A családok egészséges ételalapanyagai, valamint a gyermek, a diák és munkahelyi élelmezésben előírt normák a helyi és tájgazdálkodásból származó termékekkel biztosíthatóak. Munkahelyeket teremthetünk úgyis, hogy közben egészségesebben étkezünk.

 

A minőségi alapanyag előállítás célja megegyezik azzal az Európai Uniós előírással, amely szerint a gazdák támogatása kapcsolódik valamilyen minősítés megszerzéséhez. Erre alkalmas a helyes, tájnak és környezetnek megfelelő gazdálkodást elismerő új dél-alföldi védjegy megszerzése.

 

Alapja, hogy hosszú távon az a mezőgazdasági termelés tartható fenn, amelynek célja a megfelelő mennyiségű, magas minőségű élelmiszer és rostanyag előállítása, gazdaságilag fenntartható, életképes termelés biztosítása; a helyi adottságoknak megfelelő legjobb technológiáknak a hagyományos gazdálkodási eljárásokkal történő együttes alkalmazása; a termelő gazdák, vidéki közösségek életkörülményeinek javítása. A TájGazda program a mezőgazdaság és az élelmiszeripar meglévő jogszabályainak és előírásainak betartása mellett azokra a lényeges és legjobb termesztési, előállítási gyakorlatokra vonatkozik, amelyek biztosítják, hogy az adott árut az élelmiszerbiztonsági követelményeknek, az egészségmegőrzés szükségleteinek és a vásárlók igényeinek megfelelő többlet minőségben állítsák elő.

 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy a fogyasztók elvárásai az élelmiszerrel - a termékek minőségével és biztonságával - kapcsolatosan a termelés, a feldolgozás, és a kereskedés során egyre inkább emelkedik. Jelentősen megnövekedett a gazdáknak az élelmiszerbiztonságban betöltött szerepük is. A piacon maradás érdekében fokozottan eleget kell tenniük a szigorodó szabályoknak és szabványkövetelményeknek. Hozzáadott értéket képviselő termékeket szükséges előállítaniuk, illetve a követelményeknek megfelelően új technológiákat, eljárásokat kell tevékenységükbe iktatniuk, mint amilyen a TájGazda Tanúsított Tájjellegű Gazdálkodás és Termék program.

 

Figyelembe véve az élelmiszertermékeket előállító gazdaságok gyors változásait, a globalizációs folyamatokat, valamint a növekvő fogyasztói aggályokat az előállított termékek minőségével és biztonságával, a termesztés környezeti kockázataival szemben, a TájGazda program iránt jelentős érdeklődés mutatkozik. A termelő gazdák, feldolgozók és a kiskereskedő láncok az egyre szorosabb minőségi és biztonsági kérdéseknek próbálnak megfelelni, hogy biztosítani tudják a termesztés hosszútávon történő fenntartását. A TájGazda program ezeknek a céloknak a megvalósításában nyújt segítséget.

 

A TájGazda program azokat a környezettel, gazdasággal, társadalommal kapcsolatos gazdálkodási ismereteket is tartalmazza, amelyek biztosítékai az egészséges és biztonságos mezőgazdasági termék előállításnak. A termelő gazdák, elsősorban a gyümölcstermesztésben és a zöldségtermesztésben, már alkalmaznak olyan technológiai elemeket, amelyek a mezőgazdaság hosszú távú fennmaradásnak a biztosítékai.

 

A TájGazda programról bővebb információkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara NAKLap című újságjának márciusi számában a 20. oldalon olvashatnak. http://nak.hu/images/Kamara/NAKlap/NAKlap_2014_03_online.pdf

 

További információk: dr. Lakó Sándor 06-302-552-744,

email: lako.sandor@aranyhomok.hu

vagy    tajgazda@gmail.com

www.tajgazda.hu

2014-03-13 | LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés ...

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai

A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

 

 

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.

A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a tűzoltóságnak lehetőleg írásban be kell jelenteni. Ezzel csökkenthető a téves tűzriasztások száma és mérsékelhetők a felesleges vonulások okozta plusz költségek.

 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád és a növényi hulladék égetése!

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is.

A tarlóégetést a legelőkön, a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen.

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.

Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel.

A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.

A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulladékai és egyéb hulladék, a fatisztogatás hulladékai (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az arankafoltok – megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával – csak a helyszínen égethetők.

Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Ennek érdekében:

-          A tarlót vagy az érintett területet az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani,

-          A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

-          A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

-          A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott (lapátok, parázscsapók, vízzel teli háti permetező), megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,

-          Az égetés helyszínén legalább egy traktort ekével ellátva a helyszínen készenlétben kell tartani,

-          A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani,

-          Erős szélben TILOS tarló –vagy növényi hulladékot égetni!

-          Ha az égetés közben erős szél támad a tüzet azonnal el kell oltani.

FONTOS, hogy a tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelőssel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 100.000 - 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.

A hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kiindulópontja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a törvény felhatalmazó rendelkezése alapján megalkotott, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) 27. § (2) és (3) bekezdésével elrendelt általános tilalom. A szabályozás (2) bekezdése egyrészt általános jelleggel megtiltja hulladék nyílt téri égetését, valamint a (3) bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzet, tarló illetve tarló-és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (továbbiakban: növényi hulladék) égetésére is.

A fentiekben meghatározott főszabály alól kivételt engedve a következő jogszabályok teszik lehetővé a növényi hulladék égetését:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a védett és fokozottan védetté nyilvánított életközösségekre (pld. védett növénytársulások) vonatkozóan a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet állapít meg speciális szabályokat. A bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 7.§-nak (4) bekezdése értelmében az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdésének b) pontja szerint természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges: a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. A hivatkozott jogszabály 4. § b) pontjában foglalt fogalom-meghatározás szerint természeti területnek minősül valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természet közeli állapotok jellemeznek.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Etv.) az erdőben és annak kétszáz méteres körzetében való tűzgyújtást és annak kivételeit (vágástéri hulladék égetése, tűzrakó helyen kialakított tűz, mészégető, faszénégető) szabályozza.  Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az Etv. hatálya alá tartozó erdőterületekre terjed ki. E rendelet az erdőterület vonatkozásában szabályozza az égetési feltételeket beleértve a tűzgyújtási tilalom időszakát is.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A hatályos jogi szabályozás áttekintésénél ki kell emelni a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 606. §-át, amely a tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait foglalja össze. E szabályok határozzák meg a tűzvédelem anyagi feltételeit.

Jogszabályi környezet:

-          1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

-          306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

-          1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

-          67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról

-          2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdő védelméről

-          4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről

-          28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

 


A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyei Főügyelet

 

Tel.: 76/501-010

Fax.: 76/504-257

 

 

 

Baja Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tel./Fax: 79/424-944

 

 

Bácsalmás

Dunatetétlen

Madaras

Bácsbokod

Dusnok

Mátételke

Bácsborsód

Érsekcsanád

Miske

Bácsszentgyörgy

Érsekhalma

Nagybaracska

Bácsszőlős

Fajsz

Nemesnádudvar

Baja

Felsőszentiván

Ordas

Bátmonostor

Foktő

Öregcsertő

Bátya

Gara

Solt

Csátalja

Géderlak

Sükösd

Csávoly

Hajós

Szakmár

Csikéria

Harta

Szeremle

Dávod

Hercegszántó

Tataháza

Drágszél

Homokmégy

Újsolt

Dunafalva

Kalocsa

Újtelek

Dunapataj

Katymár

Uszód

Dunaszentbenedek

Kunbaja

Vaskút

 Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tel.: 76/502-810, Fax: 76/502-820

 

 

Ágasegyháza

Jakabszállás

Nyárlőrinc

Apostag

Kecskemét

Orgovány

Ballószög

Kerekegyháza

Pálmonostora

Bugac

Kiskunfélegyháza

Petőfiszállás

Bugacpusztaháza

Kunadacs

Szabadszállás

Dunaegyháza

Kunbaracs

Szalkszentmárton

Dunavecse

Kunpeszér

Szentkirály

Felsőlajos

Kunszállás

Tass

Fülöpháza

Kunszentmiklós

Tiszaalpár

Fülöpjakab

Ladánybene

Tiszakécske

Gátér

Lajosmizse

Tiszaug

Helvécia

Lakitelek

Városföld

 

 

Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tel.:77/421-355, Fax: 77/520-083

 

 

Akasztó

Jászszentlászló

Móricgát

Balotaszállás

Kaskantyú

Páhi

Bócsa

Kecel

Pirtó

Borota

Kelebia

Rém

Császártöltés

Kéleshalom

Soltszentimre

Csengőd

Kiskőrös

Soltvadkert

Csólyospálos

Kiskunhalas

Szank

Fülöpszállás

Kiskunmajsa

Tabdi

Harkakötöny

Kisszállás

Tázlár

Imrehegy

Kömpöc

Tompa

Izsák

Kunfehértó

Zsana

Jánoshalma

Mélykút

 

 

 

2014-03-13 | LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűz...

2014-02-28 | Az Önkormányzat 4/2014.(II.28.) ökr.sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos...

Pirtó Község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2014.(II.28.) ökr.sz. rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról


Megtekintés

2014-02-25 | A nevelőszülővé válás folyamata2014-02-10 | PIRTÓ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 1/2014. (II.10.) számú határozata

PIRTÓ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK

 

1/2014. (II.10.) számú határozata

 

Pirtó Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők jogállásainak egyes  kérdéseiről szóló 2000.évi XCVI.törvény 2.§.d.) pontja valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.tv. 21.§.(1) bekezdése alapján

 

HIRKÓ BALÁZS önkormányzati képviselő  és

 

lemondásával megüresedett mandátum kiadása tárgyában meghozta az alábbi határozatot:

 

Pirtó község Helyi Választási Bizottsága  Hirkó Balázs megüresedett önkormányzati képviselői helyére önkormányzati  képviselői mandátumot Pirtó község egyéni listáján következő legtöbb szavazatot kapott LENGYEL PÉTER  képviselőjelöltnek rendeli kiadni.

 

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közzétételétől  számított 2 napon belül  a Bács-kiskun megyei  Választási Bizottsághoz  ( 6000. Kecskemét, Deák tér 3.sz. ) címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Pirtó Község Hely Választási Bizottságához 6414. Pirtó, Dózsa György utca 19.sz. kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2014.február 13.-án  16.00 óráig megérkezzen.

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogszabálysértésre való hivatkozásának alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), ha ezektől eltérő, akkor a levelezési címét, illetőleg a kézbesítési megbízott nevét, telefon/fax számát és elektronikus levelezési címét.

 

INDOKOLÁS

 

Hirkó Balázs  önkormányzati képviselő 2014.január 21-én kelt és ezen a napon Pirtó Község Polgármestere kezéhez érkezett levelében  lemondott képviselői mandátumáról, lemondó levelében  megküldte  képviselői megbízólevelét.  A lemondás okát a lemondott képviselő nem indokolta, a lemondás nem vonható vissza. A lemondás napja az a nap, amikor a lemondó levél a  Polgármesterhez  érkezett, ez 2014.január 21. 

Pirtó Község Polgármestere 2014.január 30-án tartott képviselő-testületi ülésen a lemondás tényét bejelentette.

 

A helyi önkormányzati képviselők jogállásainak egyes kérdéseiről szóló 2000.évi XCVI.tv.  2.§.d.) pontja  alapján a képviselő megbízatása megszűnik lemondással.

A tv- 3.§.(2) bekezdése alapján a lemondás tényét a Polgármester a lemondást követő képviselő-testületi ülésen ismerteti. A 3.§.(3) bekezdés alapján a lemondás nem vonható vissza.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.törvény 21.§.(1) bekezdése alapján, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 

A 2010.október 3-án megtartott Pirtó község egyéni listás képviselő-választás eredménye alapján a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt LENGYEL PÉTER  120 db szavazattal, ezért Pirtó község Helyi Választási Bizottsága  Lengyel Péter  írásbeli nyilatkozatát is figyelembe véve  a települési képviselői mandátumot Pirtó község egyéni listáján következő legtöbb érvényes szavazatot elért LENGYEL PÉTER részére rendelte kiadni.

 

A Helyi Választási Bizottság Lengyel Péter részére a Megbízólevelet jelen határozat jogerőre emelkedését követően Pirtó Község Önkormányzati Képviselő-testülete soron következő ülésén adja át.

 

A Helyi Választási Bizottság döntése a hivatkozott jogszabályhelyeken valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény (továbbiakban: Ve. ) 29/B.§.(1) .(2) bekezdésein alapul.

 

A jogorvoslatról történő tájékoztatás a Ve. 79.§. (1)-(2) bekezdésein, valamint a 8.§.(1)-(2) és (4) bekezdésén alapul.

 

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és illetékessége a Ve. 105/A.§.(2) bekezdés h.) és i.) pontjain alapul.

 

A jelen határozatot Pirtó Község honlapján www.pirto.hu és Pirtó Község Önkormányzati hivatala hirdetőtábláján  teszi közzé, továbbá egy példányt megküld Lengyel Péter Pirtó, Rákóczi u 40.sz. alatti lakosnak.

 

 

Pirtó, 2014. február 10.

 

                                                                              Mikovics Andrásné

                                                                 Pirtó Község Helyi Választási Bizottság

                                                                                        elnöke

2014-02-10 | PIRTÓ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 2/2014. (II.10.) számú határozata

PIRTÓ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK

 

2/2014. (II.10.)  számú határozata

 

Pirtó Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők jogállásainak egyes  kérdéseiről szóló 2000.évi XCVI.törvény 2.§.d.) pontja valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.tv. 21.§.(1) bekezdése alapján

 

HIRSCH GYULA önkormányzati képviselő

 

lemondásával megüresedett mandátum kiadása tárgyában meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Pirtó Község Helyi Választási Bizottsága  Hirsch Gyula  megüresedett önkormányzati képviselői helyére önkormányzati  képviselői mandátumot Pirtó község egyéni listáján következő legtöbb szavazatot kapott FÖLDI FERENC  képviselőjelöltnek rendeli kiadni

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 2 napon belül  a Bács-kiskun megyei  Választási Bizottsághoz  ( 6000. Kecskemét, Deák tér 3.sz. ) címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Pirtó Község Hely Választási Bizottságához 6414. Pirtó, Dózsa György utca 19.sz. kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2014.február 13-án 16.00 óráig megérkezzen.

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogszabálysértésre való hivatkozásának alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), ha ezektől eltérő, akkor a levelezési címét, illetőleg a kézbesítési megbízott nevét, telefon/fax számát és elektronikus levelezési címét.

 

INDOKOLÁS

 

Hirch Gyula önkormányzati képviselő 2014.január 21-én kelt és ezen a napon Pirtó Község Polgármestere kezéhez érkezett levelében  lemondott  képviselői mandátumáról,  lemondó levelével  megküldte  képviselői megbízólevelét.  A lemondás okát a lemondott képviselő nem indokolta, a lemondás nem vonható vissza. A lemondás napja az a nap, amikor a lemondó levél a  Polgármesterhez  érkezett, ez 2014.január 21. 

Pirtó Község Polgármestere 2014.január 30-án tartott képviselő-testületi ülésen a lemondás tényét bejelentette.

 

A helyi önkormányzati képviselők jogállásainak egyes kérdéseiről szóló 2000.évi XCVI.tv.  2.§.d.) pontja  alapján a képviselő megbízatása megszűnik lemondással.

A tv- 3.§.(2) bekezdése alapján a lemondás tényét a Polgármester a lemondást követő képviselő-testületi ülésen ismerteti. A 3.§.(3) bekezdés alapján a lemondás nem vonható vissza.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.törvény 21.§.(1) bekezdése alapján, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 

A 2010.október 3-án megtartott Pirtó Község egyéni listás képviselő-választás eredménye alapján a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt FÖLDI FERENC 110 db szavazattal, ezért Pirtó Község Helyi Választási Bizottsága  Földi Ferenc írásbeli nyilatkozatát is figyelembe véve  a települési képviselői mandátumot Pirtó község egyéni listáján következő legtöbb érvényes szavazatot elért FÖLDI FERENC  részére rendeli kiadni.

 

A Helyi Választási Bizottság Földi Ferenc részére a Megbízólevelet jelen határozat jogerőre emelkedését követően Pirtó Község Önkormányzati Képviselő-testülete soron következő ülésén adja át.

 

A Helyi Választási Bizottság döntése a hivatkozott jogszabályhelyeken valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény (továbbiakban: Ve. ) 29/B.§.(1) .(2) bekezdésein alapul.

 

A jogorvoslatról történő tájékoztatás a Ve. 79.§. (1)-(2) bekezdésein, valamint a 8.§.(1)-(2) és (4) bekezdésén alapul.

 

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és illetékessége a Ve. 105/A.§.(2) bekezdés h.) és i.) pontjain alapul.

 

A jelen határozatot Pirtó Község honlapján www.pirto.hu és Pirtó Község Önkormányzati hivatala hirdetőtábláján  teszi közzé és egy példányt megküld Földi Ferenc Pirtó, Petőfi u 11.sz. alatti lakosnak.

 

 

Pirtó, 2014. február 10.

 

                                                                              Mikovics Andrásné

                                                                 Pirtó Község Helyi Választási Bizottság

                                                                                        elnöke

 

 

 

 

2014-02-06 | HATÁROZAT a képviselő-testületi tagok számáról

2014-01-22 | Katasztrófavédelem - Vészhelyzeti előrejelzés - Mobilalkamazás
2014-01-22 | Katasztrófavédelem - Vészhelyzeti előrejelző alkalmazás okostelefonokra
2013-12-12 | Köznevelési Intézmény Alapító Okirata

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

( egységes szerkezetben )

 

 

 

1./  Intézmény neve: VACKOR ÓVODA

Törzsszáma:    633006

Adószáma:      16640791-1-03

Bankszámla száma: 11732064 - 16640791

OM azonosító:            027914

 

2./ Intézmény székhelye: 6414. Pirtó. Rákóczi u 2.

 

3./ Létrehozásáról rendelkező önkormányzati határozat száma:

 

4./ Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv. 7.§.(1) bek. alapján:  óvodai nevelés

 

5./ Jogállása: önálló jogi személy

 

6./ Intézmény típusa:      köznevelési intézmény -  óvoda

7./ Tevékenységei:   -  óvodai nevelés

-          iskolai életmódra felkészítés,

-          gyermekétkeztetés

 

Az intézmény szakágazati kódja:

851020            óvodai nevelés

 

Szakfeladatai:          

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása:

testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos,  az

autista, a halmozottan fogyatékos, a súlyosan halmozottan  fogyatékos,

a beszédfogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

ellátása

856012 Korai fejlesztés, gondozás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek,

programok

890114 Hátrányos helyzetű  gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító

programok

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek,

fiatalok részére

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb

időtartamú foglalkoztatása

 

8./ Vállalkozási tevékenysége:  vállalkozási tevékenységet nem folytat

 

9./ Illetékessége, működési köre:       Pirtó község  közigazgatási területe

 

10./ Az intézmény irányító szerve:    Pirtó Községi Önkormányzat képviselő-testülete

   6414. Pirtó, Dózsa Gy u 19.

 

11./ Az intézmény alapító szerve:      Pirtó Községi Önkormányzat képviselő-testülete

   6414. Pirtó, Dózsa Gy u 19.

 

12./ Az intézmény felügyeleti szerve: Pirtó Községi Önkormányzat képviselő-testülete

   6414. Pirtó, Dózsa Gy u 19.

 


13./  Gazdálkodási besorolása:

önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi, gazdasági feladatait 2013.február 28-ig Tázlár és Pirtó Községek Körjegyzősége, 2013.március 1-től a megalakításra tervezett Kiskunhalas Város Közös Önkormányzati Hivatala Pirtói Kirendeltsége látja el. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza.

 

14./ Az Intézményvezető kinevezésének rendje:

Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján Pirtó Község Önkormányzati

Képviselő-testülete nevezi ki

 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Az intézmény vezetője gyakorolja az intézmény szervezeti és működési

szabályzatában és az erre vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a

munkáltatói jogokat.

 

Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992.évi XXXIII.tv. rendelkezései az irányadók.

 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a Munka

Törvénykönyvéről szóló 1992évi XXII.tv. rendelkezései az irányadók, valamint

Megbízási jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

16./ Óvodai csoportok száma: 2 óvodai csoport

 

17./ Felvehető maximális gyermek- tanuló létszám: 45 fő

 

18./ Tagozatok ( csoportok ) megnevezése:  vegyes csoport

 

19./ Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:

Az intézménynek a rendelkezésére áll a Pirtó, Rákóczi Ferenc u 2.szám,

Pirtói 37/I. hrsz alatti óvoda épület a kiegészítő helyiségekkel 212 m2 beépített

Alapterülettel és a  hozzá tartozó udvar rész, valamint az intézmény leltár

Szerinti ingó vagyontárgyai.

 

20./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:

a./ Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni,

bérbe adni, illetőleg biztosítékként felhasználni vagy bármilyen módon

megterhelni.

b./ A fenntartói feladatokkal járó kötelezettségek ( állagmegóvás, karbantartás,

felújítás) az önkormányzatot terheli.

 

Pirtó, 2013. január 28.

 

Nagy  Ferenc                                                 Belágyi Mihály

polgármester                                                      körjegyző

 

 

2013-11-19 | Felhívás Adományozásra!

Felhívás Adományozásra!

Tisztelt pirtói lakosok!

 

Településünkön sok gyermek, család nagy-nagy szegénységben éli mindennapjait! A közelgő tél, és ünnepek még több terhet rónak a szülőkre. Kérjük, aki teheti támogassa őket valamilyen formában! (Ruha, gyermekjáték, papír-írószer…)

 

Adományaikkal keressék bizalommal Barna Hajnalka Családgondozót, minden

kedden 8-16 óráig,

Pirtó, Dózsa Gy. u. 18. szám alatt.

 

Köszönettel:     

                                                       Barna Hajnalka, családgondozó

2013-09-12 | HIRDETMÉNY a járási földhivatalok illetékességi területének változásáról

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HIRDETMÉNY

a járási földhivatalok illetékességi területének változásáról

A járási hivatali rendszer megalakulásával összefüggésben szükségessé vált a járási hivatalok szakigazgatási szerveként működő járási földhivatalok illetékességi területének a járási hivatalok illetékességi területéhez történő igazítása. A feladat 2013. év során előre megtervezett ütemterv alapján, szakaszosan kerül végrehajtásra.

A Bács-Kiskun megyében lévő járási földhivatalok területét érintő átcsatolásokra 2013. szeptember 25-én és 26-án kerül sor.

Bács-Kiskun megyében az alábbi átcsatolások lesznek:

 

Település

Jelenleg illetékes földhivatal

Átvevő földhivatal

Bácsbokod

Bajai Járási Földhivatal

Bácsalmási Járási Földhivatal

Bácsborsód

Bajai Járási Földhivatal

Bácsalmási Járási Földhivatal

Borota

Bajai Járási Földhivatal

Bácsalmási Járási Földhivatal

Rém

Bajai Járási Földhivatal

Bácsalmási Járási Földhivatal

Jánoshalma

Kiskunhalasi Járási Földhivatal

Bácsalmási Járási Földhivatal

Kéleshalom

Kiskunhalasi Járási Földhivatal

Bácsalmási Járási Földhivatal

Dunaegyháza

Kalocsai Járási Földhivatal

Kunszentmiklósi Járási Földhivatal

Izsák

Kecskeméti Járási Földhivatal

Kiskőrösi Járási Földhivatal

Fülöpjakab

Kiskunfélegyházi Járási Földhivatal

Kecskeméti Járási Földhivatal

Kunszállás

Kiskunfélegyházi Járási Földhivatal

Kecskeméti Járási Földhivatal

Tiszaalpár

Kiskunfélegyházi Járási Földhivatal

Kecskeméti Járási Földhivatal

Az illetékességi terület változását követően az érintett település földhivatali ügyeit az átvevő járási földhivatal fogja intézni.

A változással összefüggő informatikai feladatok elvégzése miatt a teljes informatikai rendszert le kell állítani, ennek megfelelően a járási földhivatalok zárva tartanak, így az alábbi időpontokban

nem lesz ügyfélfogadás:

2013. szeptember 25-én, 26-án és 27-én: a Bajai, a Bácsalmási, a Kalocsai, a Kiskunhalasi és a Kunszentmiklósi Járási Földhivatalban,

2013. szeptember 26-án és 27-én: a Kecskeméti, a Kiskőrösi és a Kiskunfélegyházi Járási Földhivatalban.

A járási földhivatalok nyilvántartásai a fenti időpontokban a TAKARNET rendszeren keresztül sem lesznek elérhetőek.

A járási földhivatalokban az ügyfélfogadás várhatóan 2013. szeptember 30-án (hétfőn) 8.00 órakor indul.

Az átállás miatti esetleges kellemetlenségért megértésüket kérjük. A földhivatalok zárva tartásának időpontjára tervezett ügyintézésük során kérjük a fentieket figyelembe venni.

 

                     

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2013-08-27 | LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ a Pirtói Ivóvízminőség-javító Programról

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Pirtói Ivóvízminőség-javító Programról

 

 A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pályázati azonosító: KEOP-7.1.0/11-2011-0099

 

Tisztelt Lakosság !

 

Településünk ivóvize nem mindenben felel meg az Európai Uniós előírásoknak, ezért több éves előkészítő munka után 2013-2014-ben elvégezzük azokat a műszaki beavatkozásokat a vízellátó rendszerben,  amely után vizünk mindenben megfelel majd az uniós követelményeknek.

 

Korszerűsítjük a most üzemelő kutakat, hatékonyabbá tesszük a víztisztító rendszert, - a mostanitól nagyobb mennyiségben vonunk ki majd a vízből ammóniát – néhány utcában átépítjük a fő nyomóvezetéket. Az átépítés után csökkenni fog a csőtörések száma,  így minimális lesz – amit Önök közvetlenül tapasztalhatnak – a vízhiány, javul a vízellátás hatékonysága mivel csökkenni fog a hálózati veszteség.

A jelenlegi fő nyomóvezetékek végpontjai nincsenek összekötve – fésűs hálózati rendszer -,  emiatt a végpontokon  akár jelentős lehet a vízminőség romlása főleg a nyári időszakban, a felújítás során ezeket a végpontokat is összekötjük, így un. körvezeték-rendszer fog megvalósulni végpont nélkül. A  körvezetékben a víz természetes és folyamatos áramlása miatt nem tud a vízkő, homok stb. leülepedni és nem lesz pangó szakasz sem.  A tervezett műszaki átalakítások után biztonságosabb lesz a vízellátás , jobb, egészségesebb lesz településünk ivóvize.

 

Tisztelt Lakosság !

 

Amennyiben honlapukon  lévő tájékoztatókat végigolvassák, akkor mindenre kiterjedő, szakszerű információhoz juthatnak a tervezett vízminőség-javító projektünkkel kapcsolatban.   Megismerkedhetnek a projekt műszaki tartalmával és annak  pénzügyi oldalával egyaránt.

Az a településvezetés célja, hogy jó –és hosszú távon is fenntartható műszaki megoldás valósuljon meg, hogy az előkészítő és majd a kivitelezési szakasz is biztonságosan finanszírozható és teljes mértékben átlátható legyen.

Kérünk minden érdeklődőt, hogy rendszeresen figyeljék honlapunkat, keressék az Önöket érdeklő információkat és amennyiben valamilyen kérdésükre nem  találnak választ, személyesen is szívesen állunk az Önök rendelkezésére.

2013-08-01 | Betegjogi képviselő elérhetősége

2013-06-28 | Gázkészülékek felülvizsgálata

Kötelező felülvizsgálat

2012. július 20-án jelent meg a Magyar Közlönyben az a nemzetgazdasági miniszter által jegyzett kormányrendelet, mely a gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát írja elő. Ennek értelmében magát a felhasználói berendezést az üzembehelyezését követő 5 éven belül első alkalommal felül kell vizsgáltatni, majd a jövőben 5 évente azt meg is kell ismételni. Emellett 10 évente a csatlakozóvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát is meg kell csináltatnia a tulajdonosnak. A rendelet 2012. szeptember 1-jétől hatályos, a legelső felülvizsgálatokat pedig legkésőbb 2016. december 31-ig végre kell hajtani. Az 1981 előtt vagy bizonytalan időpontban üzembe helyezett készülékeknél erre 2013. decemberi 31-ig kapnak haladékot a tulajdonosok.

A kormányrendelet előírja a felülvizsgálat során kitöltendő dokumentum tartalmát is, mely nagyjából három és fél oldalon keresztül sorolja a különböző szempontokat, melyeket a szakembernek ellenőriznie kell. Az ellenőrzés végén három minősítést kaphat az adott szempont: megfelel, feltétellel megfelel, illetve nem felel meg. A minősítés végén a tulajdonos az aláírásával tudomásul veszi a dokumentumban szereplőket.
Abban az esetben, ha valamelyik rész nem megfelelő minősítést kap, azt a szakember le is zárja, üzemen kívül helyezi, tulajdonosként pedig mielőbb gondoskodni kell a probléma orvoslásáról, mely természetesen csak a helyileg illetékes földgázelosztó vagy a vezetékes PB-gázszolgáltató engedélyével történhet.

Nem mindegy, ki végzi a felülvizsgálatot

A rendelet szerint csak az végezheti el ezt a felülvizsgálatot, aki műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkezik. Az általa készített jegyzőkönyvet pedig köteles legalább 30 napig megőrizni. Mindez természetesen nem történik ingyen: a felülvizsgálat költségei a lakástulajdonost terhelik. Az ellenőrzés ára szerelőtől függően alakulhat, hiszen a rendelet nem szabályozza a felülvizsgálat költségeit. Az azonban biztos, hogy akármilyen rövid idő alatt történik a vizsgálat, a kiszállási díjat ki kell fizetni, és az esetleges beavatkozásokért is fizetni kell ezen felül. Így az ellenőrzés végösszege több ezer forint.

Találtunk egy fővárosi vállalkozót, akinek honlapján megtalálhatók az egyes szolgáltatási díjak: eszerint 5000 forint + áfa a kiszállás díja, egy felülvizsgálatot pedig 6000 forint + áfáért végez el, aminek a végeredménye 11 ezer forint + áfa. Vidéken természetesen ennél alacsonyabbak lehetnek a díjak, de 3-4000 forintos kiszállási díjjal és hasonló nagyságú felülvizsgálati díjjal mindenképpen számolni kell. A minisztérium ugyan megpróbálkozhatna azzal, hogy kötelező jelleggel megosztja a költséget a felhasználó és a szolgáltató között, ám a tapasztalatok szerint szinte biztos, hogy a szolgáltató végül ugyancsak a fogyasztóra hárítaná rá a felülvizsgálat árát.


19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában - az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában - kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ingatlan tulajdonosa köteles

a) a felhasználói berendezés - a gázfelhasználói technológia kivételével - műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,

b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

2. § (1) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

(2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

(3) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az 1. mellékletben meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát az ingatlan tulajdonosának igazolható módon át kell adni, egy példányát pedig a földgázelosztó vagy a PB-gázszolgáltató részére 8 napon belül megküldeni. A jegyzőkönyvet az ingatlan tulajdonosa köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A földgázelosztó vagy a PB-gázszolgáltató a jegyzőkönyvet köteles nyilvántartani.

(4) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a helyszíni vizsgálat időpontjában fennálló helyzet szakszerű megállapításáért felelős.

(5) Amennyiben a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen, az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, akkor köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni és arról az ingatlan tulajdonosát a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztót vagy a vezetékes PB-gázszolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni köteles.

3. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. § Az e rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés - a gázfelhasználói technológia kivételével -, vagy csatlakozóvezeték első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig,

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig,

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,

d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.

5. § A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez

Felhasználási hely időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat dokumentálásának tartalmi követelményei

JEGYZŐKÖNYV

Ingatlan tulajdonos neve:

Ingatlan tulajdonos elérhetősége:

Telefon: Fax: e-mail:

Felhasználó neve és elérhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával:

Név: Telefon: Fax: e-mail:

Felhasználási hely: POD azonosító

Ir. szám: Település: Utca: házszám / hrsz: em. ajtó

Felülvizsgálati osztály:

1. A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték a telekhatár és az épületbe belépés helye között

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

Nincs

Van

Eltérés leírása*
Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

1.

Nyomvonal szabályossága

 

 

 

 

 

 

2.

Védőtávolság, biztonsági övezet

 

 

 

 

 

 

3.

Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

4.

Nyomásszabályozó (állomás)
- kialakítás
- alátámasztás
- korrózióvédelem
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség
- villámvédelem
- oltókészülékek

 

 

 

 

 

 

5.

Gázmérő (állomás - mérőkör - kerülő vezeték)
- kialakítás
- tartozékok
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség

 

 

 

 

 

 

6.

Tartozékok alkalmassága
- záró szerelvények
- védőcsövezés / szaglócsövek
- jelzőtáblázás

 

 

 

 

 

 

7.

Elpárologtató berendezések

 

 

 

 

 

 

8.

Folyadékfázisú szivattyúegység

 

 

 

 

 

 

9.

Folyadékfázisú vezeték bezárható szakaszaiba beépített biztonsági lefúvatók és azok zónái

 

 

 

 

 

 

10.

Korrózióvédelem. Térszint feletti elhelyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége

 

 

 

 

 

 

 

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

Nincs

Van

Eltérés leírása*
Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

11.

Térszint feletti elhelyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége

 

 

 

 

 

 

12.

Fali felállások kialakítása

 

 

 

 

 

 

13.

Épületbe beállás, fali átvezetés kialakítása

 

 

 

 

 

 

14.

Tömörség

 

 

 

 

 

 

2. A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték épületen belül

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

Nincs

Van

Eltérés leírása*
 Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

1.

Nyomvonal szabályossága

 

 

 

 

 

 

2.

Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

3.

Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek)

 

 

 

 

 

 

4.

Nyomásszabályozó (állomás)
- kialakítás
- alátámasztás
- korrózióvédelem
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség
- villámvédelem
- oltókészülékek

 

 

 

 

 

 

5.

Gázmérő (állomás - mérőkör - kerülő vezeték)
- kialakítás
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség

 

 

 

 

 

 

6.

Tartozékok alkalmassága
- záró szerelvények
- fali átvezetések

 

 

 

 

 

 

7.

Korrózióvédelem. A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége

 

 

 

 

 

 

8.

Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége

 

 

 

 

 

 

9.

Tömörség

 

 

 

 

 

 

10.

EPH bekötés megfelelősége

 

 

 

 

 

 

3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

Nincs

Van

Eltérés leírása*
Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

1.

A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos):
- Gyártási engedély
- Biztonságtechnikai behozatali engedély
- Átalakítási engedély
- Gázfelhasználási technológia bejelentése, hatósági engedélye
- CE-jel

 

 

 

 

 

 

2.

Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség

 

 

 

 

 

 

3.

Biztonsági tartozékok működőképessége

 

 

 

 

 

 

4.

Égéstermék elvezetés szabályossága Égéstermék elvezető berendezés
- Készülék tartozékként készülékkel együtt tanúsítva
- Készülék tartozékként nem készülékkel együtt tanúsítva
- Szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége
- Állékonyságának biztosítottsága tető fölé történt kivezetés esetén
- Rögzítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

5.

Kéményseprő - ipari közszolgáltató által elvégzett vizsgálatokról készült bizonylat(ok) meglétének ellenőrzése. Bizonylat(ok)
- keltjének időpontja,
- érvényessége,
- készülék teljesítmény és kémény terhelhetőségének egybevetése

 

 

 

 

 

 

6.

Légellátás biztosítottsága Összeszellőztetés

 

 

 

 

 

 

7.

Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén
- reteszfeltételek szükségessége,
- megléte,
- működőképessége

 

 

 

 

 

 

8.

A gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja

 

 

 

 

 

 

4. Minősítés a műszaki biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján

Megnevezés

Az időszakos felülvizsgálat megállapításai - Megjegyzések -

Az eltérés minősítése

Megfelel

Feltétellel megfelel*

Nem felel meg**

Csatlakozóvezeték további üzemeltetésre való alkalmassága

 

 

 

 

Fogyasztói vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága

 

 

 

 

Gázfogyasztó készülékek további üzemeltetésre való alkalmassága