2022. január 19., szerdaRENDELETEINK


Rendelet Száma A rendelet tárgya Hatályba lépés Utolsó módosítás
16/2004.(XI.5.) A helyi építési szabályokról 2020.10.05. 1/2010.(II.23.) 10/2016.(XI.11.)
4/2017.III.22.) 3/2020.(V.28.) 7/2020.(XII.15.)
7/2019. (VII.30.) A településkép védelméről 2020.07.30.
16/2004.(XI.13) A helyi építési szabályokról 2020.05.29 4/2017. (III.22.)
3/2020. (V.28.)
16/2004.(XI.13) A helyi építési szabályokról
Helyi építési szabályzat
2020.05.29
16/2004.(XI.13) A helyi építési szabályokról
Belterület és környéke szabályozási terve
2020.05.29
16/2004.(XI.13) A helyi építési szabályokról
Külterület szabályozási terve
2020.05.29
6/2018. (III.6.) 2018. évi költségvetési rendelet 2018.03.06.
6/2018. (III.6.) 2018. évi költségvetési rendelet mellkélete 2018.03.06.
5/2018. (III.6.) 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 2018.03.06. 3/2017.(III.1)
1/2018. (I. 30.) A köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítésének megállapításáról 2018.01.30.
3/2018.(I.30.) A szociális ellátások helyi szabályairól 2018.01.30. 5/2015. (II. 26.)
4/2018. (I.30.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 2018.01.30.
2/2018.(I.30.) vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 2018.01.29. 13/2017. (XI.28.)
10/2017.(X.2.) A helyi adókról szóló 11/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2017.10.02. 11/2015.(XI.17.)
10/2017.(X.2.) A helyi adókról szóló 11/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) 2017.10.02. 11/2015.(XI.17.)
11/2017.(X.2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgári létszám meghatározásáról 2017.10.02.
9/2017.(X.2.) A közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól (egységes szerkezetben) 2017.10.02. 14/2013. (XI. 14.)
7/2017.(X.2.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 7/2009.(V.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 2017.10.02. 7/2009.(V.13.)
8/2017.(X.2.) A helyi állattartás szabályairól szóló 8/2004.(VII.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 2017.10.02. 8/2004.(VII.2.)
9/2017. (X.2.) A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról 2017.10.02. 14/2013.(XI.14.)
16/2004.(XI.5.) A helyi építési szabályokról 2017.03.22. 1/2010.(II.23.)
10/2016.(XI.11.)
5/2018.(III.6.) 2017. évi költségvetési rendelet egységes szerkezetben 2017.03.01. 3/2017. (III.1.)
5/2018.(III.6.) 2017. évi költségvetési rendelet melléklete 2017.03.01. 3/2017. (III.1.)
16/2004.(XI.5.) A helyi építési szabályokról 2016.11.05. 1/2010.(II.23.)
10/2016.(XI.11.)
8/2016.(VIII.26.) 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 2016.08.26 2/2016. (II.26.)
8/2016.(VIII.26.) 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása (XLS) 2016.08.26 2/2016. (II.26.)
1/2016. (VI.22.) A Helyi Választási Bizottság határozata 2016.06.22
5/2016.(V.25.) Az egészségyi alapellátás körzethatárairól 2016.05.25
2/2016. (II.26.) 2016. évi költségvetés-tervezet 2016.02.26
2/2016. (II.26.) 2016. évi költségvetés-tervezet (melléklet) 2016.02.26
1/2016.(II.2.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről 2016.02.02
11/2015. (XI.17.) Önkormányzati rendelet a helyi adókról 2016.01.01
11/2015.(XI.17.) Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról 2015.11.17.
9/2015.(IX.1.) A Képviselő-Testület És Szervei Szervezeti És Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) 2015.09.01. 11/2014. (XI.7.)
9/2015.(IX.1.) A képviselő-testület és szervei SZMSZ módosításáról 2015.09.01. 11/2014. (XI.7.)
7/2015. (III.10.) Pirtó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 2015.03.10.
7/2015. (III.10.) Pirtó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről (melléklet) 2015.03.10.
…/2015.(II...) Pirtó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló ………/2015.(II…..) önkormányzati rendelet alkotása tárgyában 2015.02.25.
12/2015.(XI.17.) Pirtó Község Önkormányzatának (módosíás, egységes szerkezetben) 2015.01.01. 7/2015. (III.10.)
12/2015. (XI.17.) Pirtó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről szóló rendeletének módosításáról 2015.01.01. 7/2015. (III.10.)
Pirtó Község Önkormányzata 2015. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve 2015.01.01
4/2014.(II.28.) Pirtó Község Önkormányzati Képviselő-testületének rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2014.02.28.
15/2013. (XI.14.) Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete Pirtó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013.(IX.25.)ökr.sz.rendelettel módosított 1/2013.(II.18.) ökr.sz. rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) 2013.11.15. 10/2013.(IX.25.)
1/2013.(II.18.)
14/2013. (XI. 14.) A közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 2013.11.15.
13/ 2013 ( XI.14.) A közterület filmforgatás célú hasznosításáról 2013.11.15.
16/2013.(XI.7.) A községi oktatási ösztöndíjról 2013.11.08. 10/2005.(IX.20.)
15/2005.(X.28.)
7/2006.(VI.2.)
12/2004.(IX.1.)
ELŐTERJESZTÉS a községi oktatási ösztöndíjról szóló 12/2004.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 2013.10.30. 12/2004.(IX.1.)
10/2013. (IX.25.) Pirtó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2013.09.26. 1/2013.(II.18.)
11/2013. (IX.25. ) Önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 2013.09.26.
9/2013. (IX.25.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 2013.09.25.
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013.08.30.
4/2013. (IV.04.) A helyi szociális rendszerről 2013.04.04. 14/2003. (XI.27.)
5/2013. (IV.04.) A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és díjairól 2013.04.04.
6/2013. (IV.04.) A tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről 2013.04.04.
5/2013.(IV.04.) A házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének szabályairól és díjairól 2013.04.04 2/2012.(II.29.)
3/2006.(VI.02.) A 2006. évi ivóvíz szolgáltatási díjáról 2006.06.02
13/2009.(VI.14.) A 2005. évi zárszámadásról 2006.04.20
13/2009.(VI.14.) Szilárd hulladék 2006.04.20
1/2006 (II.20.) 2006. évi költségvetés 2006.02.21
19/2005.(X.28.) Az elektronikus ügyintézés kizárásáról 2005.10.28 5/2006.(VI.02.)
18/2005.(X.28.) Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2005.(X.28.) rendelete a telekadóról 2005.10.28
17/2005.(X.28.) Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005.(X.28.) rendelete a lakásépítés, - vásárlás, lakáscélú kölcsön törlesztő részletének megfizetéséhez nyújtandó támogatásról szóló 6/1991.(VIII.1.) Ör.sz. rendelet módosításáról 2005.10.28 3/1992.(II.25.) mód. r.
5/1992.(IV.17.) mód. r.
6/1991.(VIII.1.) alap r.
7/2005.(VI.8.) Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005.(VI.8.) rendelete a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról 2005.06.08
5/2005.(IV.14.) a 2005. évi költségvetésről szóló 1/2005.(II.22.) sz. rendelet módosításáról 2005.04.14
1/2005.(II.22.) Pirtó Község Önkormányzatának 2005. évi költségvetéséről 2005.02.22 5/2005.(IV.14.)
20/2004.(XII.22) Pirtó Község Önkormányzatának 2004. évi költségvetésről szóló rendelet 2004.12.22
13/2004.(X.1.) Pirtó Község Önkormányzatának 13/2004.(X.1.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről 2004.10.01
15/2004.(IX.22) Pirtó Község Önkormányzatának 2004.évi költségvetéséről 2004.09.22
12/2004.(IX.1.) Pirtó Község Önkormányzatának 12/2004.(IX.1.) rendelete a községi oktatási ösztöndíjról 2004.08.30 10/2005.(IX.20.)
15/2005.(X.28.)
7/2006.(VI.2.)
10/2004.(VII.2.) Pirtó Község Önkormányzatának 10/2004.(VII.2.) rendelet a gyomnövények visszaszorításáról 2004.06.30
8/2004.(VII.2.) Pirtó Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.2.) rendelete a helyi állattartás szabályairól 2004.06.30 8/2005.(VI.8.)
20/2005.(XI.30.)
19/2003.(XII.29.) Pirtó Község Önkormányzatának rendelete a helyi iparűzési adóról 2004.01.01. 2006.12.20.
16/2003.(XI.27.) Pirtó Község Önkormányzatának 16/2003.(XI.27.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 2003.12.29 5/2004.(IV.2.)
19/2003.(XII.29.) Pirtó Község Önkormányzatának 19/2003.(XII.29.) rendelete a helyi iparűzési adóról 2003.12.29 18/2006.(XII.20.)
14/2003.(XI.27.) Pirtó Község Önkormányzatának 14/2003.(XI.27.) rendelete a helyi szociális rendszerről 2003.11.27 3/2004.(II.25.)
9/2004.(VII.02.)
3/2005.(II.25.)
12/2005.(X.28.)
23/2005.(XII.21.)
4/2006.(VI.2.)
9/2006.(VI.28.)
11/2006.(VIII.9.)
13/2003.(IX.11.) Pirtó Község Önkormányzatának 13/2003.(IX.11.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről 2003.09.11 2/2004.(II.25)
14/2004.(IX.22.)
2/2005.(II.23.)
13/2005.(X.28.)
24/2005.(XII.21.)
12/2003.(VI.14) A képviselői tiszteletdíjról 2003.06.14
11/2003.(VI.14.) Pirtó Község Önkormányzatának 11/2003.(VI.14.) rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról 2003.06.14 10/2006.(VI.28.)
8/2002.(VI.24) A házi- és fogorvosi körzetekről 2002.06.24
14/2001.(XI.05) Pirtó Község Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról 2001.11.05
13/2001.(X.01) Az ügyfélfogadás rendjéről 2001.10.01
10/2001.(VII.23) A temetőkről és a temetkezésről 2001.07.23 18/2002.(XII.16)
12/2006.(VIII.09.)
9/2001.(IV.9.) Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2001.(IV.9.)Ör. számú rendelete a közművelődésről 2001.04.09
4/2000.(V.9.) Pirtó Község Önkormányzatának 4/2000.(V.9.)Ör.sz. rendelete 2000.05.09 9/2000. (VII.17.)
4/2002. (III.21.)
10/2002. (X.3.)
9/2003. (VI.14.)
11/2004.(VII.2.)
6/2005.(VI.8.)
11/2005.(X.28.)
14/2006.(X.16.)
15/2006.(XI.21.)
10/1997.(VII.28.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 1997.07.28 6/1998.(XII.8.)
8/1999.(XII.9.)
17/2001.(XII.10.)
5/2003.(II.26.)
15/2003.(XI.27.)
18/2004.(XII.8.)
3/1997.(III.25.) Pirtó Község Önkormányzatának 3/1997.(III.25.) Ör.sz. rendelete az önkormányzat címeréről, zászlajáról és pecsétjéről 1997.03.24 14/2005.(X.28.)
6/2006.(VI.2.)
9/1996.(VII.15) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1996.07.15
7/1996.(V.28.) Pirtó Község Képviselő-testületének 7/1996.(V.28.) Ör.sz. rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásró 1996.05.28 16/2005.(X.28.)
8/1995.(IX.1.) Pirtó Község Képviselő-testületének 8/1995.(IX.1.) Ör.sz. rendelete „PIRTÓÉRT KITÜNTETŐ OKLEVÉL” alapításáról 1995.06.26
6/1992.(VII.06) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítási rendjéről, a munkahelyteremtő vállalkozások és beruházások támogatásáról 1992.07.06
6/1991.(II.20) A lakásépítés, vásárlás, lakáscélú kölcsön törlesztő részletének megfizetéséhez nyújtandó támogatásról 1991.02.20
Adatvédelmi szabályzat
Oldaltérkép

Copyright © 2013 Pirtó Község Önkormányzata