2022. január 19., szerda


Üvegzseb


Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról - törvény 15/b. § szerint:
"15/B. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az állami, illetve önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 15/A §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó ötmillió forintnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja."

A település (társulás) helyi szabályozási rendelet idevonatkozó része
Szerződés típusa | Tárgya-érvényességi ideje | Szerződő fél megnevezése | Szerződés értéke | Szerződések:

Gazdálkodás egyéb adatai

A hivatal tulajdonában lévő gépjárművek:

 

Gépjármű típusa

Darabszám

 

 

Opel Astra Caravan

1

 

 

Suzuki Vitara

1

 

 

Összesen:

2

 

 

Járművek száma (db)

Járművek átlagos életkora (év)

Összes futott km

Átlag km

Beszerzési ár (ezer Ft)

Személygépkocsi

2

3,5

120887

60444

4465

                 

 

A hivatal köztisztviselőinek külföldi kiküldetése:

Sorszám

Kiutazók száma

Célország

Utazás célja

Utazás dátuma

Utazás költség-vetést terhelő része (ezer Ft)

 

Nem volt

 

 

 

 

 

A hivatal mobiltelefon használati költsége:

 

 

Mobiltelefonok száma (db)

Kifizetett mobil számlák összege (ezer Ft)

Korlátlan használatú

 

 

 

Korlátozott használatú

 

 

 

Összesen:

 

Nincs hivatali mobiltelefon

 

 

Államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások:

Sorszám

Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Támogatás összege (ezer Ft)

 

Nem volt

 

 

 

A hivatal által társadalmi szervezet részére juttatott központi költségvetési támogatás adatai:

Sor-

szám

Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Kötelezettségvállaló

Támogatás összege (ezer Ft)

1.

Nem volt

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Létszám, személyi juttatások

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak

Létszáma ( fő)

5 fő

Személyi juttatások összesen  (Ft/hó)

750.783 Ft/hó

 

Vezetők és vezető tisztségviselők

Illetménye összesen

 

        3                      493.380 Ft/hó

Rendszeres juttatásai összesen

 

Étkezési hozzájárulás  4.500 Ft/hó

Rendszeres költségtérítés összesen

 

 1fő részére munkába járás költségtérítése 7.000  Ft/hó

 

Egyéb, alkalmazottaknak nyújtott juttatások

Munkabér összesen  (Fő/Ft/hó)

18 fő  2.619.535 Ft/hó

 

Étkezési hozzájárulás (Ft/fő/hó)

4.500 Ft/fő/hó

 

Munkába járás térítése (FőFt/hó)

6 fő   22.928 Ft/hó

 

Ruházati költségtérítés Köztisztviselők                      Ft/fő/év

Közalkalmazottak                 Ft/fő/év

Fizikai alkalmazottak:           Ft/fő/év

 

 

73.000

 

0

 

0

 

 

 

 


Nem alapfeladat ellátására 5 millió forintot meghaladó kifizetések

Feladat megnevezése (pl. sportegyesület támogatása, stb.)

Kifizetés összege

Kifizetés ideje

Nincs volt ilyen jellegű kifizetés.

 

 

Adatvédelmi szabályzat
Oldaltérkép

Copyright © 2013 Pirtó Község Önkormányzata