2020. november 25., szerda
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett neve Pirtó Község Önkormányzata
Projekt címe Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege54,74 millió Ft
Támogatás mértéke (%-ban)100%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2020.08.31.
Projekt azonosító számaTOP-3.2.1-16-BK1-2017-00013

A projekt célja: a Pirtói Általános Iskola és Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése, amely által az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetése valósul meg. A két intézmény egy épületben található.

A projekt tartalma: Óvoda: Energiahatékonysági beavatkozások: homlokzati hőszigetelés 16 cm EPS-el, padlásfödém hőszigetelés 20 cm ásványgyapottal, lábazat hőszigetelése 10 cm XPS-el; Megújuló energiaforrások: biomassza kazán telepítése. Általános iskola: Energiahatékonysági beavatkozások: homlokzati hőszigetelés 16 cm EPS-el, padlásfödém hőszigetelés 20 cm ásványgyapottal, lábazat hőszigetelése 10 cm XPS-el; Megújuló energiaforrások: biomassza kazán telepítése. A fejlesztések energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatain alapulnak. A fejlesztéssel érintett épületeken projektarányos akadálymentesítés kerül megvalósításra.

A projekt várható eredménye: az intézmény által kibocsátott szén-dioxid mennyisége csökken, továbbá célja, hogy az épületek fajlagos primer energiafogyasztása olyan mértékben változzon, mely a jogszabály szerinti követelményértékeknek megfelel. A tervezett projekt megvalósítása a meglévő infrastruktúra korszerűsítését teszi lehetővé, új tevékenységek és szolgáltatások nem alakulnak ki a projekt által, de a meglévő szolgáltatások magasabb színvonalon lesznek elérhetők.


Többfunkciós közösségi tér fejlesztése Pirtón

Kedvezményezett neve Pirtó Község Önkormányzata
Projekt címe Többfunkciós közösségi tér fejlesztése Pirtón
Szerződött támogatás összege29 999 987 Ft
Támogatás mértéke (%-ban)90%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2019.07.31.
Projekt azonosító száma1774927036

Pirtó Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09. napján meghirdetett Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú felhívásra benyújtott kérelmét 2018.04.03.-án 1774927036 iratazonosító számon pozitívan bírálta el.

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján - 29 999 987 Ft, azaz huszonkilencmilliókilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolcvanhét forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A fejlesztés célja a Móra Ferenc Művelődési Ház átalakítása, bővítése, amely által 3 db kisebb légterű helység, továbbá egy központi bejárat és előtér kerül kialakításra, illetve az épület szigetelése is megtörténik. A központi bejárat lehetővé teszi az épület akadálymentes megközelítését és az eddig hiányzó előtér a vendégek fogadását. A projekt megvalósulása után civil vállalkozói klub, "E" információs terem és népi kézműves kiállító terem fog létrejönni. A bejárat mellett kerül kialakításra az E információs terem 25,44 m2 mérettel, mely a lakosság elektronikus ügyintézés folyamatába történő integrálását kívánja elősegíteni. A nagy teremhez szervesen kötődő, de külön is megközelíthető formában lenne található a szomszédos telek felé bővített Népi kézműves kiállító terem 37,10 m2-u bővítése, mely a meglévő 3 kereszt szárnyat egészíti ki egy következő kereszt szárnnyal. A terem a bővítés által alkalmassá válik időszakos kiállítások megrendezésére. Itt kerül kialakításra az alaprajzilag közvetlenül csatlakozó akadálymentes WC, amely a meglévő WC csoport átalakítást, felújítását vonja maga után. A harmadik terem az egyetlen kisebb meglévő terem, amely úgy kerül optimalizálásra, hogy a terem előtere és annak raktára összenyitásra kerül. Az így átalakított 49,25 m2-es termet székekkel, asztalokkal rendezik be, ezáltal alkalmassá válik a civil szervezetek és vállalkozói körök rendezvényinek, üléseinek megrendezésére.

Az önkormányzat a beruházás az építésre vonatkozóan közbeszerzési eljárást, a többi tevékenységre vonatkozóan versenyeztetési céllal árajánlatokat kért be. Ezzel biztosítja a versenytisztaságot, a piaci árakat reális feltérképezését, továbbá a költséghatékonyságot a beruházás megvalósítására vonatkozóan.


A projektről


a) A projekt célja Pirtó település központján fekvő közcélú intézmények – Polgármesteri Hivatal, Könyvtár és Orvosi rendelő energiahatékonysági célú fejlesztése.
b) Megvalósítandó tevékenységek:

  1. A Felhívás 3.1.1. a) pontjában rögzített „Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által”: a polgármesteri hivatal tekintetében: az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése, mely tartalmazza mind a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelését, a tetőfödém szigetelést, és a külső nyílászárók cseréjét is. A könyvtár tekintetében: az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése, mely tartalmazza mind a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelését, a tetőfödém szigetelést, és a külső nyílászárók cseréjét is. A könyvtár egy helyrajzi számon van a művelődési ház épületével, amelynek a szigetelését az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. Az egészségház tekintetében: az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése, mely tartalmazza mind a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelését, a tetőfödém szigetelést, és a külső nyílászárók cseréjét is.

  2. A Felhívás 3.1.1. d) pontjában rögzített „Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából”: a …. épület saját villamos-energia igényének kielégítése céljából napelem rendszer kerül telepítésre.

  3. A Felhívás 3.1.2. h) pontjában rögzített „Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje: A fűtéskorszerűsítés egy szilárd biomassza kazán rendszer beépítésére irányul, amely kiváltja az az eddigi gázzal történő fűtést, hozzájárulva ezzel a megújuló energiahasználat fokozásához, illetve a környezetszennyezés csökkentéséhez. A cél a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása, amely által a települési környezet élhetőbbé válik. A biomassza kazán működtetéséhez szükséges alapanyagot az önkormányzat saját erdőjéből illetve egy helyi vállalkozás felajánlásából biztosítja. c, a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A Projekt Terv 3.1-es fejezete alapján nyilatkozattal igazoljuk, hogy a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki (3.2.1, 3.2.2). Az épület önálló energetikai rendszerrel rendelkezik, a tervezési munka energetikai központú felmérésen és számításokon alapul (mellékelt számítások, tervek). A fejlesztésnek klímakockázata nincs, ezt nyilatkozattal igazoljuk. Az épület megfelel a funkció szerinti követelményeknek. Tulajdoni viszonyok bemutatása: a fejlesztéssel érintett 69/4, 69/5, 69/3 helyrajzi számú ingatlanok Pirtó Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak, per és tehermentesek. A fenntartás és az üzemeltetés szintén az önkormányzat feladata. A projekt korábban nem volt megkezdve, a határoló felülete 75%-ban még nem került felújításra. A jelenlegi állapotot felmérő energetikai tanúsítvány elkészült a megfelelő számításokkal együtt. A projekt összetett beruházásként valósul meg, mert 3 épület fejlesztését tartalmazza. Világítástechnikai beavatkozás nincs tervezve (3.2.3-3.2.13.). Az épületek nem állnak védettség alatt, így 3.2.14-3.2.18. pontok nem relevánsak. Az épület szórt azbesztet nem tartalmaz, az akadálymentesítési követelményeknek a rehabilitációs környezettervező szakmérnök csatolt dokumentuma alapján felel meg (3.2.19-3.2.21.). A projekt során a kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság külső szakértő által lesz elvégezve (3.2.22., 3.2.23.). A fejlesztést összefoglaló projekt terv és mellékletei csatolásra kerültek. A költséghatékonyságot alátámasztó pénzügyi mutató számítás nem készült. A költségvetésbe műszaki ellenőri szolgáltatás és a végső állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése be lett tervezve, a projekt az indikátorszámítás alapján …….. CO2/t-val csökkenti az éves üvegházhatású gázkibocsátást. Az épület alapterülete meghaladja az elvárt minimumértéket. A projektgazda a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket vállalja (3.2.24-3.2.31.). A projekt terv "Intelligens rendszerek kiépítésének lehetősége" c. fejezet alatt fejti ki a vonatkozó tevékenység relevanciáját (3.2.32-3.2.35.). A korszerűsített épület megfelelő használatáról szóló képzés költsége megjelenik a költségvetésben, a felhívásnak megfelelő szakértővel és módon lesz elvégezve (3.2.36-3.2.38.). Bács-Kiskun megye SECAP dokumentumának elkészítése még nem történt meg, így az ehhez való illeszkedés nem kerül bemutatásra. A telepített berendezések paraméterei a projekt terv 6.3. pontjában lettek ismertetve. A felújítás a határoló szerkezetek 25%-ánál nagyobb méreteket érint, így kimeríti a "jelentős felújítás" követelményét illetve a hazai vagy uniós pályázati forrásra vonatkozó szabályozást. Az épületen vízszigetelés nem lett betervezve.

Adatvédelmi szabályzat
Oldaltérkép

Copyright © 2013 Pirtó Község Önkormányzata