2019. március 18., hétfő
A projektről


a) A projekt célja Pirtó település központján fekvő közcélú intézmények – Polgármesteri Hivatal, Könyvtár és Orvosi rendelő energiahatékonysági célú fejlesztése.
b) Megvalósítandó tevékenységek:

  1. A Felhívás 3.1.1. a) pontjában rögzített „Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által”: a polgármesteri hivatal tekintetében: az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése, mely tartalmazza mind a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelését, a tetőfödém szigetelést, és a külső nyílászárók cseréjét is. A könyvtár tekintetében: az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése, mely tartalmazza mind a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelését, a tetőfödém szigetelést, és a külső nyílászárók cseréjét is. A könyvtár egy helyrajzi számon van a művelődési ház épületével, amelynek a szigetelését az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. Az egészségház tekintetében: az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése, mely tartalmazza mind a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelését, a tetőfödém szigetelést, és a külső nyílászárók cseréjét is.

  2. A Felhívás 3.1.1. d) pontjában rögzített „Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából”: a …. épület saját villamos-energia igényének kielégítése céljából napelem rendszer kerül telepítésre.

  3. A Felhívás 3.1.2. h) pontjában rögzített „Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje: A fűtéskorszerűsítés egy szilárd biomassza kazán rendszer beépítésére irányul, amely kiváltja az az eddigi gázzal történő fűtést, hozzájárulva ezzel a megújuló energiahasználat fokozásához, illetve a környezetszennyezés csökkentéséhez. A cél a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása, amely által a települési környezet élhetőbbé válik. A biomassza kazán működtetéséhez szükséges alapanyagot az önkormányzat saját erdőjéből illetve egy helyi vállalkozás felajánlásából biztosítja. c, a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A Projekt Terv 3.1-es fejezete alapján nyilatkozattal igazoljuk, hogy a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki (3.2.1, 3.2.2). Az épület önálló energetikai rendszerrel rendelkezik, a tervezési munka energetikai központú felmérésen és számításokon alapul (mellékelt számítások, tervek). A fejlesztésnek klímakockázata nincs, ezt nyilatkozattal igazoljuk. Az épület megfelel a funkció szerinti követelményeknek. Tulajdoni viszonyok bemutatása: a fejlesztéssel érintett 69/4, 69/5, 69/3 helyrajzi számú ingatlanok Pirtó Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak, per és tehermentesek. A fenntartás és az üzemeltetés szintén az önkormányzat feladata. A projekt korábban nem volt megkezdve, a határoló felülete 75%-ban még nem került felújításra. A jelenlegi állapotot felmérő energetikai tanúsítvány elkészült a megfelelő számításokkal együtt. A projekt összetett beruházásként valósul meg, mert 3 épület fejlesztését tartalmazza. Világítástechnikai beavatkozás nincs tervezve (3.2.3-3.2.13.). Az épületek nem állnak védettség alatt, így 3.2.14-3.2.18. pontok nem relevánsak. Az épület szórt azbesztet nem tartalmaz, az akadálymentesítési követelményeknek a rehabilitációs környezettervező szakmérnök csatolt dokumentuma alapján felel meg (3.2.19-3.2.21.). A projekt során a kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság külső szakértő által lesz elvégezve (3.2.22., 3.2.23.). A fejlesztést összefoglaló projekt terv és mellékletei csatolásra kerültek. A költséghatékonyságot alátámasztó pénzügyi mutató számítás nem készült. A költségvetésbe műszaki ellenőri szolgáltatás és a végső állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése be lett tervezve, a projekt az indikátorszámítás alapján …….. CO2/t-val csökkenti az éves üvegházhatású gázkibocsátást. Az épület alapterülete meghaladja az elvárt minimumértéket. A projektgazda a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket vállalja (3.2.24-3.2.31.). A projekt terv "Intelligens rendszerek kiépítésének lehetősége" c. fejezet alatt fejti ki a vonatkozó tevékenység relevanciáját (3.2.32-3.2.35.). A korszerűsített épület megfelelő használatáról szóló képzés költsége megjelenik a költségvetésben, a felhívásnak megfelelő szakértővel és módon lesz elvégezve (3.2.36-3.2.38.). Bács-Kiskun megye SECAP dokumentumának elkészítése még nem történt meg, így az ehhez való illeszkedés nem kerül bemutatásra. A telepített berendezések paraméterei a projekt terv 6.3. pontjában lettek ismertetve. A felújítás a határoló szerkezetek 25%-ánál nagyobb méreteket érint, így kimeríti a "jelentős felújítás" követelményét illetve a hazai vagy uniós pályázati forrásra vonatkozó szabályozást. Az épületen vízszigetelés nem lett betervezve.


Adatvédelmi szabályzat
Oldaltérkép

Copyright © 2013 Pirtó Község Önkormányzata