2022. január 19., szerda


HÍREK


Új Magyarország pályázat KEOP-1.3.0/09-11-2013-0068. pályázat
Pirtó község
ivóvízminőség-javítási program


Épül-szépül Pirtó 2021

Új szolgálati lakást építettünk 2021
2022-01-07 | Oltási felhívás

Kedves Páciensek!

 

2022.01.14. pénteken: 14-18 h-ig

2022.01.15. szombaton: 9-18 h-ig

 

Nyílt oltási hétvégét tartunk, melyre regisztráció és előjegyzés nélkül várjuk az 1. – és 3. körös oltakozni szándékozó Pirtói pácienseinket!

Választható oltások Pfizer és Sinopharm.

 Pirtó Háziorvosi Szolgálat

 

 

2021-12-22 | HATÁROZAT - Felügyeleti körzet2021-11-26 | HIRDETMÉNY - Pirtó külterület 093/4


2021-11-26 | HIRDETMÉNY - Pirtó külterület 093/4


2021-11-26 | HIRDETMÉNY - Pirtó külterület 093/4


2021-11-26 | TÁJÉKOZTATÓ a madárinfluenzáról

2021-03-08 | Így vigyázhatunk szeretteinkre az új koronavírus-járvány alatt 2021-ben


2020-03-23 | Településrendezési eszközök módosítását

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

 

Pirtó Községi Önkormányzat a 2/2020.(I.22.) kt. és a 4/2020. (II.17.) kt. határozatával, gazdaságfejlesztés érdekében, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított több területet és megindította a helyszínekre vonatkozóan a Településrendezési eszközök módosítását.

Módosítások lényege

1.     Gip ipari területből Ev védelmi erdőterületbe kerül át a 014/11 helyrajzi számú telek „a” alrészletének a jelenleg iparterületbe sorolt 1,3 hektár nagyságú része. A terület az 53-as útnak a Soltvadkert felé vezető szakasza közelében található. Az erdőrész az országos erdőnyilvántartásban is szerepel, rendeltetése védelmi célú. Az új szabályozás a valós állapotnak fog megfelelni.

2.       Gip mezőgazdasági területből Eg gazdasági erdőterületbe kerül át a 014/18 helyrajzi számú telek „a” alrészletének a jelenleg iparterületbe sorolt 0,7 hektár nagyságú része. A terület az 53-as útnak a Soltvadkert felé vezető szakasza közelében található. Az erdőrész az országos erdőnyilvántartásban is szerepel, rendeltetése gazdasági célú. Az új szabályozás a valós állapotnak fog megfelelni.

3.       M általános mezőgazdasági területből Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területté válik és utána belterületbe vonásra kerül a belterület É-i határa mellett fekvő, 1,7 hektár nagyságú 047/73 helyrajzi számú telek. A Plasztik-Tranzit Csomagolóanyag-gyártó Kft. meglévő üzemének bővítése céljából kérelmezte a telek É-i oldalán, külterületi fekvésben lévő telek átminősítését Gksz övezetbe.

4.       Vt jelű településközpont vegyes területből Gksz kereskedelmi szolgáltató területbe kerülnek át az 1001/50, 1001/51 és 1002 helyrajzi számú telkek, összesen 0,8 hektár, az 53-as számú főút K-i oldalán. A szabályozásban az újonnan keletkezett és a már kijelölt Gksz terület is Gksz* jelű új övezetbe fog tartozni, amelyben oldalhatáron álló beépítés szerint kell majd az építési helyet értelmezni. Az 53-as számú főút belterületi szakasza mentén kijelölt Gksz jelű területen számos gazdasági épület létesült a kedvező közlekedési lehetőséget kihasználva. A Vt településközpont vegyes terület ellenben nem hasznosult. Célszerű a területet Gksz jelű gazdasági területté nyilvánítani és az övezet szabályait a vállalkozók szándékai szerint módosítani.

5.       Küm jelű mezőgazdasági üzemi különleges besorolás helyett Má mezőgazdasági területbe kerül át a 080/4 helyrajzi számú teleknek a Küm jelű mezőgazdasági üzemi területbe sorolt 3,7 hektáros része. Az 53-as főút Kiskunhalasra vezető szakasza mentén fekvő módosítási terület mezőgazdasági művelés alatt áll, tehát a valós állapotnak meg fog felelni az új szabályozás.

6.       Má általános mezőgazdasági területből Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe kerülnek át az igazgatási terület D-i határa közelében, az 53-as út mentén, Kiskunhalas igazgatási területe közelében fekvő 072/11,12,13,14 helyrajzi számú telkek, összesen 2,2 hektár. A területre olyan gazdasági vállalkozás kíván betelepülni, amely mezőgazdasági és egyéb üzemi tevékenységet folytat.

A módosítás tervanyaga elkészült, ezennel véleményezésre bocsátom.

 

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a vélemény-nyilvánítás nem személyes formáját biztosítjuk 2020. április 1-ig az onkormanyzat@pirto.hu elérhetőségen, valamint a Pirtói Önkormányzati Hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtőláda segítségével.

 

A módosítási tervanyag a Pirtói Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján nyomtatott formában megtekinthető, elektronikus formában pedig megtalálható a következő web-helyen:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/pirto/folyamatban/modositasi_terv.pdf

A tervezés társadalmi egyeztetésének szabályait Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A tervező cég web-oldalán (www.ujleptekbt.hu) hozzáférhetők a jelenleg hatályos településrendezési eszközök (elérési út: Pirtó > Folyamatban lévő tervanyag).

Észrevételek írásos közlésére 2020. április 9. éjfélig van mód, elektronikusan a onkormanyzat@pirto.hu címre küldött levélben, postán vagy személyesen pedig a Pirtói Önkormányzati Hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába való eljuttatva.        

 

Nagy Ferenc s.k.

polgármester

2020-02-27 | 2019. évi közbeszerzési terv

2019-09-16 | Sertéstartók figyelmébe!

A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre. 

 

A védekezésben elsődleges cél és feladat a vírus bekerülésének megakadályozása a házisertés állományokba, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:

- Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval se közvetlenül, se közvetve érintkezni.

- Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környékén használ. A sertésólba történő belépés előtt lábbelit és kezet kell fertőtleníteni.

- A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.

- Idegeneket, vagy sertést tartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni.

- Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se kerüljön a sertések takarmányába, ez szigorúan tilos.

- A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről betakarított takarmányt illetve alomanyagot frissen ne használjanak házi sertéseik ellátására. Szálas takarmányt és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Zöldtakarmány etetése tilos! (Természetesen ez vonatkozik a learatott kukoricatáblák böngészése során összegyűjtött kukoricára is!) A takarmányt és az alomanyagot elkülönítve zártan tárolják, biztosítsák, hogy a vadon élő állatok ne férjenek hozzá.

- Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány többi egyedétől el kell különíteni.

- Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát.

Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis lehetőségére.

- A vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis miatt fertőzötté minősített területeken fentieken túlmenően be kell tartani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, eladási, levágási szándékát is.

Felhívom a figyelmet, hogy hazánk sertéságazatának megvédése érdekében a betegség legkisebb gyanúja esetén is a legszigorúbb módon jár el az állategészségügyi hatóság, ebbe beleértve egy adott sertésállomány megelőzési célból történő felszámolását is.

Amennyiben az állattartó tőle elvárhatóan közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, az esetleges járványvédelmi intézkedések állami kártalanítás mellett történnek.

A betegség házisertés állományokba történő behurcolásának megakadályozása, a hatékony védekezést segítendő a hatósági állatorvosok, szolgáltató állatorvosok a szükséges mértékben fertőtlenítőszert is tudnak az állattartók számára biztosítani. Keressék állatorvosukat!

 

A járvány aktuális hírei valamint a betegséggel kapcsolatos hasznos információk az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon elérhetőek: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

 

                                                                                                             Dr. Vajda Lajos

                                                                                               Országos Járványvédelmi Központ

Vezető

2019-01-15 | Felhívás a tűzeseti halálozások megelőzésére

2018-11-12 | EGYENLŐ Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje

 

2018-06-13 | Kormányablak buszA Kormányablak Buszon intézhető ügyek tekintetében az alábbi fontos tudnivalókról tájékoztatom:

-        Személyazonosító igazolvány igénylése 14 éves kor alatt mindkét törvényes képviselő jelenlétében történhet, amennyiben ez nem oldható meg, a mellékelt szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése szükséges. 14 év feletti kérelmező önállóan intézheti az okmány igénylését.

-        Az eljárás illetékmentes.

-        Az ügyintézés megkönnyítése érdekében, akinek nem kártyaformátumú személyazonosító igazolványa van, célszerű a születési, és ha van, a házassági anyakönyvi kivonatot magával hoznia.

 

-        Ha a vezetői engedély lejárt, orvosi alkalmassági vélemény becsatolása szükséges.

-        A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint.

-        A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes. Az ügyintézéshez szükséges az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, vagy annak megszerzése alóli mentesség igazolása.

-        Vezetői engedély eltulajdonítása esetén a pótláshoz szükséges a rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása.

 

-        A magánútlevél igényléséhez 18 év alatti gyermek esetén mindkét törvényes képviselő személyes megjelenése, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása szükséges.

-        A magánútlevél kiadásának illetéke 5 évre 7500 forint, 10 évre, 14 000 forint.

A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy magánútlevelének kiadásának illetéke 2500 forint.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában

a) három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint;

b) két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint.

Illetékmentes a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.

 

-        Ügyfélkapu regisztrációhoz érvényes arcképes okmány és érvényes email cím szükséges.

 

-        Diákigazolvány igazolvány igénylése 14 év alatti kérelmező esetén, ha a gyermek már rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, az egyik törvényes képviselő jelenléte szükséges. Amennyiben a gyermek még nem rendelkezik ezen okmányok valamelyikével, mindkét törvényes képviselő megjelenése szükséges. 14 év feletti kérelmező önállóan járhat el az ügyben.

-         

-        Lakcímbejelentéshez a kitöltött nyomtatvány, nem saját tulajdon esetén a tulajdonos által aláírt bejelentő lap kitöltése, valamint az előző lakcímigazolvány leadása szükséges.

A kormányablakok elérhetősége, valamint a feladatkörök részletes leírása megtalálható a kormanyablak.hu, illetve a magyarorszag.hu webes felületen.

A Kormányzati Ügyfélvonal telefonos elérhetőségei:

  • Magyarországról: 1818
  • Külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cím: 1818@1818.hu
  • Sms-száma: 1818
  • Fax: 36 (1) 550-1819

2018-06-04 | IGAZOLÁS bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről

Ügyirat szám: 854/2018

IGAZOLÁS

 

bejelentés köteles tevékenység

nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 6.§- a értelmében Pirtó község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett nyilvántartásunka az alábbi adatokat bejegyeztem:

Nyilvántartás sorszáma: 2/2018

 

A kereskedő

 

Neve: JOKER-FRUIT  Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:  6414. Pirtó,  Csősztelekdűlő 124.   

Cégjegyzék szám: 03-09-131701  

Kereskedő statisztikai száma: 26247423-4690-113-03   

Adószáma: 26247423-2-03  

Üzlet megnevezése: JOKER FRUIT ZÖLDSÉG BOLT  

 

 

Forgalmazni kívánt termékek:

 

-        0709 Zöldségféle – vegyes termékkör

-        0713 Zöldségféle

-        0207 Szárított zöldség

-        0801-0806 Zöldség, gyümölcs

-        1806 Cukorfélék, lisztek

-        1902 Tészták

-        1905 Kenyérfélék

-         Sör és köztes alkoholtermékek

 

 

Forgalmazás helye: 6414. Pirtó, Csősztelekdűlő 124, 1002  hrsz

 

Vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai használatbavételének időpontja:

 

KI 1695026- KI1695050    2018.június 4.   

 

A bejelentés határozatlan időre szól.


A bejelentést a
www.pirto.hu  és a http://kernyilvantartas.zalajaras.hu  honlapon közzéteszem.

 

3000.- Ft  eljárási illetéket bejelentő lerótta.

 

Bejelentő bejelentéséhez csatolta:

-        Adatlap a kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez

-        Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

-        Aláírási címpéldány

-        Bérleti szerződést az ingatlan tulajdonosával

-        Tárolt Cégkivonat a Cg 03-09-131701 cégjegyzékszám

 

Felhívom bejelentő figyelmét, hogy a Korm.r. 24.§-(1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

Tájékoztatom, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

 

Pirtó, 2018. június  4.   

 

 

 

                                                                                   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző

                                                                                               Megbízásából

 

 

 

                                                                                              Belágyi Mihály

                                                                                            kirendeltség vezető

 

 

 

 

Ügyintézés helye: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége.

                              6614. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

                              Tel: 77/540-010.  e-mail: onkormanyzat@pirto.hu

 

Az igazolást  kapják:

1./ JOKER FRUIT Kft 6414. Pirtó, Csősztelekdűlő 124.

2. Szabó István 6414. Pirtó, Csősztelekdűlő 118.

3./Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.

4./ Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Kiskunhalas, Kőrösi út 15.

5./ Kiskunhalasi Járási  Rendőrkapitányság Kiskunhalas, Szilády u. 19.

6./Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

7./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala NÉBIH

8./ Irattár

 

2018-05-28 | IGAZOLÁS bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről

Ügyirat szám: 804/2018

IGAZOLÁS

 

bejelentés köteles tevékenység

nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 6.§- a értelmében Pirtó község közigazgatási területén működő üzletekről vezetett nyilvántartásunka az alábbi adatokat bejegyeztem:

Nyilvántartás sorszáma: 1/2018

 

A kereskedő

 

Neve: AKÁC PETROL  Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:  6414. Pirtó,  072/6 hrsz  

Cégjegyzék szám: 03-09-131661  

Kereskedő statisztikai száma: 26323033-4730-113-03  

Adószáma: 26323033-2-03  

Üzlet megnevezése: PICIKÉM FAGYIZÓJA 

 

 

Forgalmazni kívánt termékek:

 

-        1.4 Lágyfagylalt

-        1.2 Kávé és alkoholmentes üdítőital  

 

Forgalmazás helye: 6414. Pirtó, 072/6 hrsz

 

Vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai használatbavételének időpontja:

 

KI 3260251- KI-3260275

 

2018.május 28.  

 

A bejelentés határozatlan időre szól.


A bejelentést a www.pirto.hu  és a http://kernyilvantartas.zalajaras.hu  honlapon közzéteszem.

 

3000.- Ft  eljárási illetéket bejelentő lerótta.

 

Bejelentő bejelentéséhez csatolta:

-        Adatlap a kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez

-        Bérleti szerződést az ingatlan tulajdonosával

-        Tárolt Cégkivonat a Cg 03-06-131661 cégjegyzékszám

 

Felhívom bejelentő figyelmét, hogy a Korm.r. 24.§-(1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

Tájékoztatom, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

 

Pirtó, 2018. május 28.  

 

 

 

                                                                                   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző

                                                                                              Megbízásából

 

 

 

                                                                                              Belágyi Mihály

                                                                                            kirendeltség vezető

 

 

 

 

Ügyintézés helye: Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége.

                              6614. Pirtó, Dózsa Gy u 19.sz.

                              Tel: 77/540-010.  e-mail: onkormanyzat@pirto.hu

 

Az igazolást  kapják:

1./ AKÁC PETROL Kft

3./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.

3./ Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Kiskunhalas, Kőrösi út 15.

4./ Kiskunhalasi Járási  Rendőrkapitányság Kiskunhalas, Szilády u. 19.

5./Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

6./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala NÉBIH

7./ Irattár

 

2018-05-25 | Adatvédelmi szabályzat
2017-10-18 | IGAZOLÁS bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről


Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

Pirtói Kirendeltsége

 

6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.

Tel./fax: 77/540-010
 
E-mail: onkormanyzat@pirto.hu

Honlap:  www.pirto.hu

 

Ügyiratszám: 723/2017.

                                

 

Ügyintéző: Belágyi Mihály

 

 

IGAZOLÁS

bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről

 

Igazolom, hogy 2017. október 12. napján tett bejelentés alapján, a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet I. mellékletében felsorolt tevékenységekről Pirtó község közigazgatási területén működő bejelentésköteles szolgáltatási  tevékenységekről vezetett nyilvántartásunkba az alábbi adatokat bejegyeztem:

 

A bejelentő

neve:

EURODUO  Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Kálmán Szablocs   ügyvezető )

székhelye:

fióktelep:

6400. Kiskunhalas, Vitéz u 5.

 6414. Pirtó, Dózsa Gy u 5.

statisztikai száma:

11577171-4540-113-03

Cégjegyzékszám:

Adószám:

03-09-106652

11577171-2-03

 

 

A telep

címe:

6414. Pirtó, Dózsa György utca 1001/47 hrsz

Nyilvántartási száma:

15

helyrajzi száma:

Bérelt terület nagysága:

1001/47 hrsz

720 m2 műhely csarnok

 

 

                           

 

                                     

 

 

A végezni kívánt tevékenységek az 57/2013.(II.27.) Korm. r. 1. sz. melléklet szerinti tevékenységek megnevezése, sorszáma:

 

sorszám

tevékenység megnevezése

44

28

43

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártás

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

Gépjárműjavítás,-karbantartás

 

 

 

A bejelentés határozatlan időre szól.

A bejelentést  www.pirto.hu honlapon közzéteszem.

 

 

A bejelentés másolatát egyidejűleg megküldtem a Korm. r. 4. §-ban megjelölt hatóságok  részére.

 

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

 

Felhívom a bejelentő figyelmét, hogy a Korm. r. 9. § (1) bekezdése értelmében az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, ill. a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást -  az ipari tevékenység változtatását ide nem értve -    haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy ezen igazolás kiadása nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

 

 

Pirtó, 2017. október 18.   

                                                                                   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző

                                                                                                   megbízásából

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                 Belágyi Mihály

                                                                                              kirendeltség vezető

                                                          

Az igazolást  kapják:

 

1./EURODUO Kft  6400. Kiskunhalas, Vitéz u 4.

2./ T&K Logisztikai  Kft. 6414. Pirtó, Dózsa Gy u 5.

3./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.

4./ Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség/ Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság:  6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.

5./ Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Kiskunhalas, Kőrösi út 15.

6./ Kiskunhalasi Járási  Rendőrkapitányság Kiskunhalas, Szilády u. 19.

7./ Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hivatala   6725 Szeged, Pf. 28.

8./  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

9./ Irattár

 

Együttműködő partnerünk:
Adatvédelmi szabályzat
Oldaltérkép

Copyright © 2013 Pirtó Község Önkormányzata